| | | | 2020 |

al3laj bal7jama wkasat alhwa2

al3laj bal7jama
 wkasat alhwa2
: almnhj altby al9dym almtjdd

tdawa alansan bal7jama mnd 9dm altarykh f9d 3rf hda alnw3 mn al3laj mnd 7waly arb3a alaf sna 9bl almylad- tdawa bha 9dma2 almsryyn f9d dlt 3la dlk rswm fy m9bra almlk twt 3nkh amwn wkdlk alsynywn kma wrd dkr al3laj bkasat alhwa2 fy ktab alambratwr alasfr alsyny llamrad aldakhlya wayda fy alhnd walaghry9 walrwman wkdlk 3nd al3rb 9bl almylad bzmn twyl wja2 alnby sla allh 3lyh wslm ly9r hda al3laj wy3ml bh wywsy amth bh.
antchr altb alghrby m3 hwr alast3mar fy jmy3 blad al3alm wnchat chrkat aladwya alghrby

al3mla9a wsar altb alghrby hw altb wma 3dah khrafa wdjl- traj3t mmarsat altb alt9lydya wasb7t tmars btry9a ghyr rsmya fy alblad al3rbya wghyrha mn alblad
wb3d an 3jz altb alghrby 3n m3alja al3dyd mn alalam whwr nta2j slbya lt3aty b3d al39a9yr atjh alatba2 alghrbywn ala a3ada altfkyr fy jdwa altb albdyl wahmya al3laj bal7jama f3ml alba7twn 3la ttwyr hda al3lm - fy sna 1979tm a3traf mnma als7a al3almya bal7jama k3lm tby lh 9wa3dh wttby9ath alm3trf bha dwlya wasb7 ydrs fy mnahj altb fy amyrka kfr3 mhm ysmwnh cupping therapy .
al3lma2 al3rb walmslmwn drbwa arw3 alamtla fy hda al3lm wahmhm almfkr walba7t 3bdal9adr aldyrany walmchrf al3am 3la alab7at al3lmya ll7jama wfry9h altby aldy ytkwn mn khmsa 3chr tbyba 9d twr hda al3lm bchkl d9y9- alrja2 alrjw3 lmw93www.medicsindex.com wkdlk alastad aldktwr amyr sal7 r2ys aljm3ya alamyrkya ll3lwm alt9lydya wal7asl 3la albwrd alamyrky fy al3laj altby3y 9d 9dm 3da ab7at 3n al3laj bal7jama ljam3a chykaghw alty la9t alktyr mn aldhcha mn hda altra2 altby alkhas bal7jama fy altb alnbwy wayda aldktwr m7md al7nawy aldy atra hda al3lm bab7ath almmyza wmn alm2sf walm7zn fy almwdw3 an nra atba2 3rba ynkrwn hda alnw3 mn al3laj fy alw9t aldy asb7 3laja naf3a ll3dyd mn alamrad alkhtyra fy m3m 3wasm al3alm.
hnak alktyr mn almrakz altbya fy jmy3 an7a2 amyrka wawrwba wmalyzya wchr9 asya llt3lym wll3laj why sry3a alantchar lma 799t mn fwa2d 3lajya mlmwsa.
wal79y9a an hnak d3fa fy alb7t walahtmam walm3alja bhda al3laj ywjd mrakz ll3laj fy swrya wlbnan wmsr wkdlk jam3a almlk s3wd bn 3bdal3zyz fy als3wdya twly ahtmama ktyra llb7t fy hda almjal
wbtry9a 3lmya mttwra fa7d alab7at ytnawl 3laj alkbd alwba2y mdafa alyh nta2j hdh alab7at balf7ws walt7alyl almkhbrya wlkn tbya hna fy alardn hnak b3d alatba2 ymarswn hda al3laj wkdlk hnak alm3aljwn baltb alch3by.
wbalrjw3 llktb walmraj3 al3lmya alty tb7t fy hda almjal wkdlk alantrnt 3la mwa93
al7jama ballgha al3rbya stjd hnalk mwady3 t3lymya wab7ata ktyra waflama t3lymya lhda almjal wayda ballgha alanjlyzya, cupping therapy.
wal7jama hy s7b aldm alfasd mn aljsm aldy sbb mrda aw 9d ysbb mrda m3yna fy almst9bl bsbb trakmh wamtla2h balakhlat aldara
whw dm m7ml bkrat aldm al7mra2 walbyda2 alhrma walchwa2b aldmwya bma fy dlk atar aladwya walmlwtat alkymawya almkhtlfa mma tsbb fy ad3af 9dra aldm 3n ada2 3mlh 3la alwjh almtlwb mn amdad aljsm balghda2 alkafy waldfa3 3nh mn alamrad fbal7jama ts7b hdh alakhlat aldara ly7l m7lha kryat jdyda.
whnak anwa3 ll7jama mnha al7jama alrtba wal7jama almtz7l9a almsajya wal7jama aljafa walm9swd bha al3laj bkasat alhwa2 why mhma fy atzan mmrat alta9a alkhrwmghnatysya baljsm 7yt anh ywjd atna 3chr mmra llta9a fy jsm alansan wan 7dwt ansdad lhdh almmrat y2dy llmrd.
ll7jama tmanya wts3wn mwd3a khmsa wkhmswn mnha 3la alhr wtlata warb3wn mnha 3la alwjh walbtn wlkl mrd mwad3 m3yna ll7jama (mwd3 aw aktr lkl mnha) mn jsm alinsan. wahm hdh almwad3 - whw ayda almchtrk fy kl alamrad whw aldy ybda bh da2ma - alkahl(alf9ra alsab3a mn alf9rat al3n9ya ay fy mstwa alktf wasfl alr9ba).
wtrj3 ktra almwad3 alty t3ml 3lyha al7jama lktra 3mlha wtatyratha fy aljsd.
* fhy t3ml 3la khtwt alta9a why alty tstkhdmha alibr alsynya w9d wjd an al7jama taty bnta2j afdl 3chra ad3af mn alibr alsynya wrbma yrj3 dlk lan alibra t3ml 3la n9ta sghyra ama al7jama ft3ml 3la da2ra 9trha 5 sm t9ryba.
* wt3ml al7jama ayda 3la mwad3 ala3sab alkhasa brdwd alaf3al fkl 3dw fy aljsm lh a3sab tghdyh wakhra lrdwd alaf3al wmn tm yhr lkl mrd (ay f3l) rd f3l ykhtlf mkanh b7sb mntha al3sb alkhas brdwd alaf3al fyh wysmy hda rflks Reflex fmtla alm3da lha mkanan fy alhr w3ndma tmrd alm3da n9wm bal7jama 3la hdyn almkanyn wkdlk albnkryas lh mkanan wal9wlwn lh 6 amakn whkda.
* wt3ml al7jama ayda 3la alghdd allymfawya wt9wm btnchytha fhda y9wy almna3a wyj3lha t9awm alamrad walfyrwsat mtl fyrws C.
* wt3ml ayda 3la alaw3ya aldmwya w3la ala3sab w3la tnchyt jmy3 alghdd wt9wya
almna3a w3la tnchyt mrakz almkh wghyrha.
tfyd al7jama fyma y9rb mn tmanyn 7ala ma byn mrd w3rd wdlk tb9a lnta2j alkhbra al3mlya alty sjlha almmarswn hna whnak wmn tlk al7alat 3la sbyl almtal: alrwmatyzm walrwmatwyd waln9rs walchll alnsfy walkla wd3f almna3a walbwasyr wtdkhm albrwstata walghda aldr9ya wald3f aljnsy wartfa3 dght aldm w9r7a alm3da wal9wlwn al3sby waltbwl allairady fy alatfal fw9 khms snwat wdy9 alaw3ya aldmwya wtslb alchrayyn walskr wdwaly alsa9yn walkhsya walsmna waln7afa wal39m walsda3 alkly walnsfy wamrad al3yn walkbd walkla wd3f alsm3 waltchnjat wdmwr khlaya almkh wnzyf alr7m wan9ta3 altmt wghyr dlk.

aldktwra syryn al7mwryعدد الزيارات : 98205
تاريخ الإضافة : 2017-02-06

abraj 18-03-2022
abraj 27-03-2022
abraj 20-01-2024
abraj 24-06-2006