| | | | 2020 |

altghtya alkamla l7fl aftta7 alsalwn alt9afy bmdyna tawryrt

altghtya alkamla l7fl aftta7 alsalwn alt9afy bmdyna tawryrt
t7ryr.d : s3yda alrghywy / tswyr s3ad afndy
nmt jm3ya alsalwn alt9afy ltawryrt ams alarb3a2 13 abryl balmrkb alijtma3y mwlay 3ly alchryf btawryrt al7fl aliftta7y aldy s3t mn khlalh llt3ryf bhda almwlwd alt9afy aljdyd balmdyna al9dym mn 7yt altwajd fy almchhd alt9afy bmdn mghrbya akhra walty artdth an ykwn mla ystl bfy2ha kl mn ysknh hajs alirt9a2 balf3l walchan alt9afy bhda ali9lym aldy a9brt fyh alt9afa wtraj3t ila all fy l aktsa7 alsyasa llmchhd alt9afy wal3ml 3la tsyysh ..wbalrghm mn kwn almdyna tzkhr bal3dyd mn almt9fyn walmbd3yn walta9at alwa3da alty mn chanha an tdf3 b3jla altmnya bhda ali9lym mn ajl all7a9 bmdn aljha alchr9ya llmlka ila anha matzal t7bw ..ida maasttnya b3d aljm3yat alfa3la fy al79l altnmwy walkhyry walryady waliykwlwjy alty t9awm s7aba aljmwd waljfaf alt9afy byn 9wsyn.wkhasa nach2a alm2ssat altrbwya mn khlal alnwady alt9afya walibda3ya alty ts3a ltatyr alchbab walirt9a2 bhm wb7shm almjtm3y lytfa3lwa m3 m3tyat m7ythm wysahmwa fy alnhwd bh.
asthl al7fl balklma altr7ybya bal7dwr alkram 9dmtha alastada s3yda alrghywy na2ba r2ys aljm3yawalty r7bt fyha bal7dwr alkrym 3la rashm r2ys almjls ali9lymy wmmtl almjls albldy ltawryrt wmdyr alt3awn alwtny li9lym tawryrt wr2ys jma3a dbdw wr2ys jma3a al3ywn alchr9ya w al3dyd mn mmtly alslta alm7lya wkl al7dwr aldy 7dr ila 9a3a almrkb alijtma3y mwlay 3ly alchryf mn mmtly almjtm3 almdny wb3d almhtmyn balt9afa fy ali9lym.
walty w9ft mn khlalha ayda 3la dwa3y anbta9 hda alsalwn alt9afy fy hdh alrfya alty tstlzm i3ada ali3tbar llchan alt9afy balmdyna walkhrwj bh mn chrn9a wda2ra almwt alsryry in s7 al9wl.
wb3d alklma altr7ybya lmnchta al7fl d. s3yda alrghywy astm3 al7dwr alkram ila alm9r2a amyna altyby alty chnft asma3 al7dwr b9ra2tha almghrbya almtmyza.tm w9f al7dwr t7ya llnchyd alwtny.
ltwasl mnchta al7fl brnamj al7fl alaftta7y bt9dym wr9a t3ryfya ba3da2 mktb jm3ya alsalwn alt9afy ltawryrt
( r2ys aljm3ya d .alkhdyr 9dwry amyn almal: d.3ly d7mwny katb aljm3ya d. bl9asm sdayn wmstchar aljm3ya alsyd a7md alsam7y fa39bth klma r2ys jm3ya alsalwn alt9afy alsyd alkhdyr 9dwryaldy 9dm wr9a t3ryfya balsalwn wasbab tasysh wmyladh fy hda ali9lym wslt aldw2 kdlk 3la mramy alnady walty ttm7wr balasas fy alanfta7 3la kl aljm3yat alty tchtghl fy al79l alt9afy wdat altby3a alt9afya alghywra 3la hdh almdyna w3la abna2hawd3a kl mn ysknh alhajs alt9afy llankhrat fy hda aljnyn aldy yaml m2ssy alnady an ykwn 7adna lkl alta9at alm7lya wbalasas alnach2a balm2ssat alt3lymya altrbwya alty y3wl 3lyha ktyra l7ml mch3l alt9afa wtghyyr alnra llmt99 bhda ali9lym aldy traj3 ila all lasbab m3yna 9d tkwn mwdw3ya aw datya.
lyakhd alklma b3dh r2ys almjls ali9lymy aldy 7dr ly2kd 3n ast3dadh lkhdma alt9afa bali9lym wlychj3 hda alsalwn alt9afy whw ykhtw awla khtwath b3dma sknt alfkra a3da2 almktb lrd7 mn alzmn walty ghybt almwt a7d alm2ssyn lhda alsalwn almr7wm alastad 3zyz bwrw77yt atna alsyd r2ys almjls ali9lymy 3la hdh albadra alty aba alsalwn ila an tra alnwr mn ijl khl9 jw t9afy balmdyna ynaa 3n kl alsra3at alsyasawya wykwn tasysa in cha2 allh lt9afa wa3da wwazna whadfa la t9sy a7da.wlasyma b3d al3zm 3la incha2 nwaa jam3ya bi9lym tawryrt fy antar an yfrj alaf9 3n mchar3 t9afya t7twy al3dyd mn alta9at alty yzkhr bha ali9lym.
tm b3dh tm alant9al lklma mmtl r2ys almjls albldy ltawryrt waldy bdwrh r7b bfkra jm3ya alsalwn alt9afy btawryrt kma akd 3la ast3dad almjls aljma3y ltawryrt 3la alt3awn m3 kl jm3ya ts3a lkhdma alchan alt9afy bali9lym wachar ila jhwd almjls aljma3y aljdyd llart9a2 balf3l walmchhd alt9afy balmdyna whda ma tblwr mn khlal tchjy3h ll3dyd mn alanchta altrbwya balm2ssat alt3lymya altrbwya bali9lym mn khlal al7dwr walmtab3a 3n ktb.kma achar ila an almjls aljma3y yr7b bkl mbadra ts3a llnhwd btnmya ali9lym.
wstkhttm alklmat walmdakhlat bklma katb jm3ya alsalwn alt9afy ltawryrt alastad bl9asm sdayn aldy bdwrh sy2kd 3la dwr alt9afa fy alart9a2 balchan alm7ly wbahmytha fy sna3a ajyal wa3ya 9adra 3la t7ml jsam alms2wlyat kma sy9f bdwrh 3la ahdaf alsalwn alt9afy wsychyr ila an hda alsalwn wjd lyshm fy i9la3 t9afy lkn tb3a ida ma twafrt 7sn alnwaya wida ma s3a aljmy3 lksr m3a9l altmw93 7wl aldat ..falsalwn lbna mn ajl altghyyr wtf3yl alt9afa aljada alhadfa alwa3ya bdwr alf3l aljm3wy alnadj walms2wl fy khdma altnmya alm7lya walanfta7 3la mkhtlf alatyaf almjtm3ya llmsahma fy t7ryk 3jla alt9afa bhda ali9lym alwa3d ldlk kan ch3ar jm3ya alsalwn alt9afy jmy3a mn ajl t9afa wa3da.
wsykwn al7dwr aldy tgha 3lyh al3nsr alnswy waltlamydy 3la mw3d m3 alwslat almwsy9ya alghna2ya lfr9a jm3ya ajyal kwm btawryrt alty at7ft al7dwr baghany w trnymat 3dab l3azf albyanw alastad mzyan bn3ly .wmn almwsy9a klwn mn alfn alra9y aldy yhdb aldw9 wyrt9y bal7s aljmaly walda29a aljmalya nnt9l ljw alch3r alzjly wal7rf aldy aba ila an ykwn 7adra 7yt syl9y alzjal a7md alsam7y nsa zjlya mat3a 7wl alt9afa wwa2fha almjtm3ya.
wda2ma m3 al7rf id syt7f alzjal alkwal 9dwr al7dwr bb3d alabyat mn fn al9wl albdy3 alty 3rf mn khlalha al7dwr 3la lwn traty lajdadh bny twmya aldyn 3rfwa bijadthm llzjl wal9wl almltzm alghar9 fy md7 khyr albrya sla allh 3lyh wslm.
wlrjal altrbya walt3lym nsyb cha3r fy all yktb mn ajl dath hw alastad y7y tbkhy id n9ltna 9sydnh albadkha wmn al7b ma9tl ila wa93 alsyasa bkl tna9datha.
lytm ft7 bab tw9y3 b3d atfa9ya itar chraka m3 b3d alchrka2 7yt w93 alsalwn alt9afy atfa9ya chraka m3 alt3awn alwtny li9lym tawryrt kma a3lnt b3d aljm3yat 3n tw9y3ha latf9yat chraka m3 alsalwn mst9bla.
lytm ft7 albab amam al7dwr lb3d alm9tr7at alty stkwn bmtaba twsyat sy3a alsalwn alt9afy lblwrtha walachtghal 3lyha.
wsystmr al7fl alaftta7y bbrnamj mtnw3 ashm fyh tlamyda m2ssa dya2 al3lwm llt3lym alkhas btawryrt ( nsws wach3ar bal3rbya walfrnsya walinjlyzya walisbanya wkdlk askytchat.
wysdl alstar 3la al7fl alaftta7y llsalwn alt9afy ltawryrt fy antar anchta mst9blya tb3a in twafrt lh chrwt i79a9 dlk wl9y t3awna mn 9bl mt9fy almdyna b7fl chay 3la chrf al7dwr.عدد الزيارات : 15983
تاريخ الإضافة : 2016-04-15

abraj 02-06-2021
abraj 02-03-2008
abraj 02-08-2023
abraj 20-04-2009