| " 19" | " 19" | | |

m7dr ajtma3 syarat alajra alsnf altany bmdyna tawryrt

m7dr ajtma3
syarat alajra alsnf altany bmdyna tawryrt
m7dr ajtma3 ywm 29 ynayr 2013 7wl drasa b3d mchakl 9ta3
syarat alajra alsnf altany bmdyna tawryrt

fy atar aljhwd alty tbdlha alsltat ala9lymya llnhwd b9ta3
aln9l bwasta syarat alajraalsnf altany

wttwyrh an39d ywm altlata2 29 ynayr 2013 abtda2 alsa3a al7adya 3chra
sba7a bm9r 3mala i9lym tawryrt

ajtma3 trash alsyd am7md hdan 3aml ala9lym khss ldrasa b3d
mchakl syarat alajra alsnf altany 7dr hda alajtma3 alsada :
- nsr aldyn bghdady : bacha mdyna tawryrt .
- al3rby alznwty : mmtl almjls albldy ltawryrt .
- ywsf 7sany : r2ys almnt9a ala9lymya llamn btawryrt .
- 3zaldyn trybch : 9a2d srya aldrk almlky balnyaba btawryrt .
- chw9y drfat : al9a2d ala9lymy ll9wat almsa3da tawryrt .
- brkch mnyr : r2ys msl7a aln9l altr9y bmdyrya wzara altjhyz waln9l btawryrt .
- 3bd al9adr balkhyl : r2ys jm3ya mhny syarat alajra alsnf altany btawryrt .
- 3achwr al7afy : alkatb al3am a w ch m fr3 syara alajra alsghyra btawryrt .
- m7md 3bas : na2b alkatb al3am a w ch m syara alajra alsghyra fr3 tawryrt .
- mstfa tchlayt : na2b r2ys jm3ya mhnyy syarat alajra alsnf altany btawryrt .
- 3 alghny albrkyny : alkatb al3am ljm3ya mhnyy syarat aajra alsnf altany btawryrt .
- m7md alsam7y : 3n a w ch m 9ta3 syara alajra alsnf altany btawryrt .
- altyb chly7fan : r2ys 9sm alch2wn ala9tsadya waltnsy9 bal3mala .
aftt7 alsyd al3aml alajtma3 bklma r7b fy msthaha balsada al7adryn
chakra ayahm 3la tlbythm

ald3wa mdkra bmwdw3 alajtma3 almt3l9 bdrasa b3d mtalb jm3ya
mhnyy syarat alajra alsnf altany btawryrt wa3ta alklma lmmtly
aljm3ya llidla2 bmtalbhm w9d wrdt kma yly :
- tf3yl aldwryat alwzarya almnma ll3la9a byn sa7b almadwnya wmstghl alrkhsa .
- a3tmad al39d alnmwdjy kwty9a w7yda li3ada tfwyd astghlal rkhsa syara alajra .
- 3dm alsma7 btfwyd astghlal aktr mn rkhsa wa7da lkl mstghl .
- 3dm mn7 rkhs t9a jdyda .
- t3dyl al9rar alwzary alkhas bmn7 rkhsa alt9a wj3lh ymdd
kl khms snwat bdla mn sna wa7da.
- tmkyn almstghl mn 9rar 3amly lmsa3dth fy a9tna2 syara
jdyda balmsarfa lda chrka antaj alsyarat .
- al3ml 3la al9yam bibram alsl7 waltrady byn sa7b almadwnya
wmstghlha fy 7ala w9w3 nza3 bynhma . -

drwra astfada almstghl mn ald3m aldy tkhssh aldwla ltjdyd
7dyra syarat alajra alsnf altany .
- 3dm alsma7 lghyr almhnyyn lkra2 rkhs syarat alajra .
- asdar mdkra tmn7 ts7y7 imda2 wta29 kra2 rkhs alsyarat basttna2
al39d alnmwdjy .
- drwra s7b al39d alnmwdjy aldy ytdmn khatm al3mala mn
msal7 9sm alch2wn ala9tsadya waltnsy9 .
- tzwyd aljm3ya bnskh mn m7adr alajtma3at .
- al3ml 3la twfyr alskn lmhnyy syarat alajra alsnf altany .
- tahyl b3d m7tat w9wf syarat alajra wi7dat akhra m3
wd3 3lamat altchwyr wal3ml 3la mn3 syarat alkhwas mn alw9wf bha .
b3d dlk tnawl alsyd al3aml alklma mn jdyd lywd7 an msal7 al3mala
tshr bkl 7zm wsrama 3la ttby9

aldwryat alwzarya almt3l9a bi3ada tfwyd astghlal rkhs aln9l bwasta
syarat alajra w9d tm nchraldwryat 3la nta9 was3 wtm 7t alsltat
alm7lya 3la alttby9 alf3ly lha wytm a3tmad al39d alnmwdjy

kwty9a w7yda li3ada tfwyd astghlal rkhs aln9l bwasta syarat alalajra .
wfyma yt3l9 bald3m ltjdyd alastwl f9d akhbr alsyd al3aml alsada
al7adryn an msal7 al3mala raslt almssal7 almrkzya 9sd idraj
a9lym tawryrt llistfada mn hda almchrw3 wa3ta t3lymath ltdkyr
almsal7 almrkzya bhda almtlb .
wfyma yt3l9 b7l alnza3at wibram alsl7 byn alatraf alm3nya
f9d awwd7 alsyyd al3aml anh 9d tm

albt fy 3da nza3at 3la asas al39d alnmwdjy wtalb mmtly
aljm3ya bi7ala jmy3 alnza3at

3la msal7 albachwya aw al3mala 9sd al3ml 3la drastha wf9
mdmwn aldwryat alwzarya walbt fyha idarya .
wfyma yt3l9 brkhsa alt9a f9d a3ta alsyd al3aml t3lymath
b3dm mn7 rkhsa alt9a lay chkhs ytwfr

3la msdr rz9 9ar swa2 kan tajra aw 3amla balkharj
aw mt9a3d aw astfad mn almghadra

altw3ya ws7bh mn kl sa29 lm y3tny bsyarth aw hndamh aw t7wm 7wlh chbwhat

wm9abl dlk fin rkhsa alt9a t3ta lkl mn ystwfy jmy3
alchrwt wlys lh mwrd rz9 wytbyn mn khlal alb7t anh
mwdw3 t9a wymtaz bslwk 7sn wdlk bhdf twfyr frs al3ml
wkhasa balnsba llchbab wal7 3la drwra alib9a2 3la
tmdyd rkhsa alt9a kl sna wtjdydha kl khms snwat .
wtalb alsyd al3aml mmtly aljm3ya bi3dad la27a almtwfryn 3la rkhs alt9a

wy3mlwn kharj alwtn aw tajr aw mt9a3dyn wkl sa29 laytwfr fyh alchrwt

almtlwba wmn7ha llsyd alkatb al3am bal3mala 9sd
ijra2 b7t fyha wal3ml 3la s7b rkhsa alt9a mnhm .
wa3ta t3lymath lastsdar 9rar 3amly ynm al9ta3 bna2 3la aldwryat

alwzarya wal39d alnmwdjy ytdmn i3ada tfwyd astghlal rkhsa alsyara

l7aml albta9a almhnya aw rkhsa alt9a 3la asas an laytm kra2 aktr mn rkhsa

wa7da mn trf chkhs wa7d kma a3ta t3lymath bdrwra mn7 nskh mn m7adr

alajtma3at lmmtly aljm3ya b3d alimda2 3lyha mn trf jmy3 almsal7 alm3nya .
wfyma yt3l9 btmkyn mstghl alsyara mn 9rar 3amly lt9dymh lchrka intaj f9d 7t alsyd

al3aml 3la msa3da almstghl fy hda alchan .
b3d dlk a3ta alsyd al3aml t3lymath lmrasla almsal7 alm3nya b3dm ts7y7 alimda2

llwta29 almt3l9a bkra2 rkhs syarat alajra basttna2 al39d alnmwdjy alm3tmd fy hda alchan

waldy y7ml khatm al3mala wytm s7bh mn 9sm alch2wn ala9tsadya waltnsy9

w7t alsyd al3aml almsal7 alm3nya 3la drwra thy2a amakn w9wf syarat alajra

wwd3 3lamat altchwyr bha ltfady astghlalha mn trf alkhwas .
wfyma yt3l9 btkwyn alsa29yn 7amly albta29 almhnya f9d
a3ta alsyd al3aml t3lymath lmmtl

almdyrya ala9lymya lltjhyz waln9l bdrwra an ytm
altkwyn m7lya mtalba iyah balatsal

balmsal7 almrkzya fy hda alchan wikhbar msal7 al3mala bma
tm atkhadh mn ajra2at fy almwdw3

kma 7th 3la al3ml 3la 7sn ast9bal alsa29yn wtzwydhm
bjmy3 alm3lwmat walarchadat .
wfyma yt3l9 balmtalb alwtnya f9d d3a alsyd al3aml
mmtly aljm3ya ltdwynha wtzwyd msal7

al3mala aw albachwya bha li7altha 3la almdyrya ala9lymya
lltjhyz waln9l lirsalha ila almsal7

almrkzya 9sd drastha wal3ml 3la iyjad al7lwl almla2ma lha .
wfyma ykhs astfada mhnyy syarat alajra alsnf altany mn alskn ala9tsady f9d d3a

alsyd al3aml r2ys aljm3ya ila wd3 la27a mrfw9a bmlfat alsa29yn
aldyn yrghbwn fy al7swl

3la alskn ala9tsady wmn7ha llsyd alkattb al3am ll3mala

wsytm 39d aajtma3 khas 7wl alatfa9yat alty abrmt m3
mjmw3a al3mran 7wl twfyr al9t3

alardya lmnkhrty aljm3ya .
ama alsyd r2ys almnt9a ala9llymya llamn f9d abda ast3dad
msal7h ll3ml ila janb almsal7

alm3nya 9sd al3ml 3la iyjad al7lwl almla2ma lmchakl
al9ta3 mwd7a an msal7h st3ml

3la ikhla2 jmy3 m7tat w9wf syarat alajra mn syarat alkhwas .
wfy alakhyr akhbr alsyd al3aml al7adryn an msal7
al3mala walbachwya wjmy3 aladarat

alm3nya b9ta3 aln9l bwasta syarat alajra alsnf
altany stb9a rhn ichara mmtly

jm3ya mhnyy syarat alajra last9balhm walasgha2 ilyhm llitla3

3la mchaklhm wal3ml 3la iyjad al7lwl almla2ma lha .


wb3d an jdd alsyd al3aml alchkr ll7adryn antha alajtma3
aldy mr fy jw mn alchfafya

walmms2wlya walsa3a 7waly alwa7da b3d alzwal .
عدد الزيارات : 61775
تاريخ الإضافة : 2013-03-07
42
! 2015 . .

52

12
trabajando en espana y ya no hay trabajo que hago yo

11
wald ch3ab
5 4


abraj 13-07-2020
abraj 15-07-2009
abraj 21-04-2005
abraj 07-05-2014