| | | | |

nja7 alnskha altanya mn aldwra altkwynya alty ndmha nady als7fyyn alchbab btanwya alft7 altahylya

nja7 alnskha altanya mn aldwra altkwynya alty ndmha nady als7fyyn alchbab btanwya alft7 altahylya
nm nady als7fyyn alchbab altab3 ltanwya alft7 altahylya alnskha altanya lldwra altkwynya ala3lamya t7t ch3ar als7afa al9lb alnabd ll7yaa almdrsya .wkan 100 tlmyd wtlmyda mn mkhtlf almstwyat altamwa sba7 ywm aljm3a 3 abryl bm9ha 7dy9a alft7 fy ajwa2 7masya mn bynhm 80 mnkhrta wmnkhrta bnady als7fyyn alchbab wma tb9a yntmwn ala mkhtlf alandya altrbwya balm2ssa almdkwra.
hda wtm7wrt aldwra altkwynya alty aftt7tha alnyaba ala9lymya fy chkhs mmtlha alsyd s3yd tlwch waladara altrbwya fy chkhs alsyd almkhtar 3basy mdyr altanwya7wl mjmw3a mn alm7awr atrha a3lamywn mtkhsswn kma 7drtha wsa2l a3lam mkhtlfa wkant albdaya m3 chbkaal3ywn 24 fy chkhs mdyrha zkrya alnajyaldy na9ch m3 almstfydat walmstfydyn mn hdh aldwra altkwynya mwdw3 alswra wmw93ha alwazn fy adara almwa93 alalktrwnya kma md almstfydyn bmjmw3a mn altr9 alt9nya llt3aty m3 alswra wb3d hdh almdakhla kan almw3d m3 m7wr alajnas als7fya ad al9a 3bd almn3m sb3y r2ys t7ryr jryda al7dt alchr9y watar mtkhss fy t9nyat alktaba ala3lamya 3rda tnawl fyh mwdw3 alt79y9 als7fy mn 7yt alaslwb walmrtkzat wastans fy hda alatar bnmadj mn alt79y9 als7fy tmkn mn khlalha almstfydat walmstfydwn mn m3rfa alkhsa2s almmyza lhda aljns als7fy wm9arnth alajnas als7fya alakhra.
kma astfad al7adrat wal7adrwn lhdh aldwra mn tkwyn fy mwdw3 alkhbr als7fy waldy atrh 3bd al9adr ktra m7rr jhwy bjryda almsa2 wmdyr almw93 alalktrwny wjda zyry kma yt9ld mnsb alkatb aljhwy llmntda aldwly lls7afa almst9la ad tnawl hda almwdw3 btry9a nrya w3mlya mknt almstfydyn mn m3rfa tfasyl hda aljns als7fy aldy ad7a rkyza asasya fy bna2 ala3lam swa2 kan mr2ya awmsmw3a adafa ala mw93h alasasy fy mnwma ala3lam alwr9y walalktrwny.
ala dlkaltam mnkhrtat wmnkhrtwa nady als7fyyn alchbab msa2 ywm aljm3a m3 asrhm mn aba2 wamhat adafa ala aladara altrbwya wtmyzt hdh alamsya alty aftt7t f3alyatha bklmtyn lkl mn mdyr alm2ssa alsyd mkhtar 3basy wr2ys jm3ya amhat waba2 tlmydat wtlamyd tanwya alft7 altahylya alsyda khdyja 9dawy bal3fwya almntja ad 3aljt alf9rat mwatn al9wa wald3f 3nd mnkhrtat wmnkhrty alnady wdlk btry9a chfafa 7ta ytmkn mn tjawz alakhtlalat almsjla walty t3aml m3ha almnkhrtwn bjraa nadra fy l 7dwr asrhm kma tkhll hdh alamsya f9rat fkahya wghna2ya hadfa tfa3l m3ha al7adrwn.
lkn hdh alamsya ayda tmyzt bt9dym chwahd t9dyrya lmnkhrtat wmnkhrty alnady t9dyra w3rfana bmjhwdathm(n)lach3a3 al7yaa almdrsya mn khlal ankhrathm(n) al3mly bnady als7fyyn alchbab. kma fazt altlmyda sna2 3chwry blw7a alktrwnya mhdaamn trf fr3 atsalat almghrb btawryrt walka2n btry9 dbdw waldy ywjd fy mlkya alsyd s3yd drywa wja2 hda alfwz b3d 3mlya 9r3a .
ychar an hdh aldwra 7drtha chbka al3ywn 24 wjda zyry chbka tawryrt 24 mdar 24 tawryrt anfw tawryrt brys jryda almsa2 al7dt alchr9y....
ama ywm ala7d 5 abryl fkan mw3d mnkhrtat wmnkhrty alnady m3 r7la ala mdyna al7syma walty t3rf khlalha almstfydat walmstfydwn 3la mwrfwlwjya hdh almnt9a adafa ala mwa93ha alsya7ya wtmyzt hdh alr7la balzyara alty 9am bha alsyd almrabt mmtl al9naa altanya balmnt9a ala a3da2 alnady whw aldy sb9 lh an sahm fy alnskha alawla lldwra altkwynya ala3lamya kma sb9 lh an anjz rbwrtaja 7wl alnchat aldy nmh alnady.


عدد الزيارات : 16412
تاريخ الإضافة : 2015-04-07


27
kotouri
hhhhh


abraj 10-04-2008
abraj 31-09-2022
abraj 26-02-2025
abraj 14-07-2002