| | | | 2020 |

ndwa 3lmya

ndwa 3lmya

btarykh 19/12012 tm tnym ndwa 3lmya mhma fy mwdw3:
t3dyl 9da2 alasra.
w9d 7dr hda all9a2 al3lmy alakadymy kl mn alsyd alwkyl al3am llmlk: lda m7kma alistnaf walr2ys alawl bnfs alm7tma wmmtl 3n n9aba alm7amyn wal3dwl w mwfw 9ta3 wzara al3dl balidafa ila 7dwr hdh alndwa al3dyd mn alatr baljha alchr9ya w alty lha artbat balmjal al9da2y. w jrt achghal hda all9a2 bm9r alm7kma alabtda2ya btawryrt wdalk lmwakba al7war alwtny 7wl isla7 mnwma al3dala
w 9dmt 3da 3rwd 9yma mnha mwdw3 : a9sam 9da2 alasra (alwa93 walrhanat ) mn i3dad w t9dym alastad : m7md badn : whw r2ys 9sm 9daya alasra balm7kma alabtda2ya btawryrt w9ady alasra mklf btwty9 wch2wn al9asryn w9ady alasra mklf balzwaj. w9d tnawl fy 3rdh:
a9sam 9da2 alasra (alwa93 walrhanat)
3da m7awr tt3l9: btahyl 9da2 alasra mn khlal fda2at aliywa2 walkhdmat alm9dma tm ant9l ila al7dyt 3n: trchyd w39lnh almwad albchrya al3amla ba9sam 9da2 alasra
wisla7 wt3zyz almnwma al9anwnya lykhls fy alnhaya ila al7dyt 3n: isla7 almhn al9da2ya dat alsla b9da2 alasra ama alsyd a7md nbwty na2b wkyl almlk lm7kma alabtda2ya btawryrt fkan mwdw3 3rda:
tahyl 9da2 alnyaba al3ama ba9sam alasra
9dm l3rdh bm9dma rkzt 3la ahmya 9daya alasra ba3tbar inha tt3l9 balbna2 waltchyyd wt9dm almjtm3 wal7aja al9anwnya li7dat a9sam 9da2 alasra. w3la9a dlk balnyaba al3ama.
w9sm mda khlth ila 3da m7awr mrkza wmhma fkan alm7wr alawl hw:
tahyl al3nsr albchry walidary
wkl m7wr ytkwn mn 3da mba7t fkan almb7t alawl lhda alm7wr yt3l9 b: al3nsr albchry:
waldy dm 3da 3nawyn fr3ya mnha ma yt3l9 awla:
b9daa alnyaba al3ama
1)achar ila altkwyn:alasasy wali3dady waltkhssy waltkwyn almstmr.
2) tm ant9l ila al7dyt 3n altfrgh waltkhss 7ta ytm tsryf alichghal bchkl jyd
3) wtnawl fy klamh 3n alm2hlat alfrdya in 3la mstwa altwasl aw alm3rfa altama bch2wn alasra walt7ly bm2hlat akhla9ya ayda.
tanya
msa3dy 9da2 alnyaba al3ama
wrkz fy hdh aln9ta 3la: ktaba alnyaba al3ama wi7dat chrta 9da2ya mklfa balasra.
ama almb7t altany w3nwanh:
tnym al3ml balnyaba al3ama almklfa balasra .
awla: tklm 3n twzy3 almkatb walch3b bjna7 alnyaba al3ama almklfa balasra wfy hda almwdw3 rkz 3la: mktb 9daya alasra wmktb alchakyat walm7adr wal9daya almt3l9a bal3nf alasry. wakhyra ch3ba altdbyr alidary
tanya :
twfyr wsa2l al3ml
wfyh w9f 3nd albnaya waltjhyz wal3ml bnam albrnamj
ama alm7wr altany walmt3l9 :
bt7dyt w t7yyn almnwma al9anwnya
ffy mb7th alawl tnawl :
tdkhl alnyaba al3ama fy al9daya alasrya
awla:tdkhl alnyaba al3ama byn mdwna lasra w9anwn almstra almdnya wtnawl tby3a tdkhl alnyaba al3ama tm tblygh alastd3a2at wirja3 almtrwd ila albyt alzwjya w akhyra alm7afa 3la 79w9 alatfal .
tanya : 9anwn al7ala almdnya w9anwn aljnsya wfyh w9f 3nd 9anwn al7ala almdnya w9anwn aljnsya.
ama almb7t alakhyr waltany
awla: al9anwn aljna2y
wfyh tklm 3n alamtna3 3mda 3n ada2 nf9a m7kwm bha fy mw3dha alm7dd wtrk byt alzwjya bdwn mwjb 9ahrtm alamtna3 3n t9dym alm7dwn lmn lh al79 fy dlk aw akhttafh aw altghryr bh
tanya :9anwn almstra aljna2ya
3alj : alns 3la ichraf alnyaba al3ama f9t 3la aldabta al9da2ya tm i7dat dabta 9da2ya mklfa balasra wt7dyd akhtsasatha.
wkhtm 3rdh bkhatma atar fyha tahyl alnyaba al3ama ba9sam 9daya alasra yttlb ahtmama balgha baltkwyn bmkhtlf anwa3h m3 altrkyz 3la almward albchrya mwakba lkl mstjd m3 altfrgh ltshyl 3mlya alichtghal walmwakba walttb3 wachar ila t9afa 79w9 alinsan balm2ssat alt3lymya wan yl3b ali3lam dwrh alt7ssy b9wanyn alasra wflsftha wan wrch alisla7 y7taj ila tdafr aljhwd fy itar alm9arba altcharkya
almdakhla almwalya fhy mn i3dad wt9dym alsyd: bdr mnchyf: mntdb 9da2y mn aldrja altanya balm7kma alabtda2ya btawryrt akhtar l3rdh 3nwan :
alijra2at almstrya fy mdwna alasra altla9 walttly9 nmwdja
w9d 9dm l3rdh bm9dma achar mn khlalha ila an al9anwn alasry 7y bahtmam kbyr aktr mn ghyrh ttb3a wdrasa w3naya ww9f 3nd aljanb almstry alijra2y walmwdw3y fy l mdwna ala7wal alchkhsya.
fan ihmal aljanb almstry yj3l al9wa3d almwdw3ya fargha alm7twa rghm d9tha fy itar almsatr almnma lan7lal myta9 alzwjya: altla9 walttly9 tm ant9l ila almtlb alawl :
mmyzat wkhswsyat al9wa3d almstrya lltla9 walttly9 byn 7rfytha wichkalat alttby9
w9sm hda almtlb ila frw3 ffy alfr3 alawl:
tnawl almstjdat fy 9wa3d alakhtsas alnw3y w almkany.
ama alfr3 altany t7dt 3n:
atraf ald3wa fy mstra altla9 walttly9.
ama alfr3 altalt achar ila:
ahmya wmkana altblygh wijra2ath
alfr3 alrab3 walakhyr tklm fyh 3n:
ijra2at alsl7 walt7kym fy m2ssa altla9 walttly9.
w khtm lmwdw3h b9wlh an mdwna alasra walty astmdt rw7 mdamynha mn alchry3a alislamya amla fy an t799 hdh almdwna ahdafha almrjwa w tfhm mdamynha wt79y9 alt3aych alajtma3y whw alamr aldy tm mn khlal khl9 9sm 9da2 alasra ly2dy dwrh al9anwny w alajtma3y .
ama alastada: fatma 9dwry: why r2ysa msl7a ktaba aldbt balm7kma alabtda2ya btawryrt sahmt bmdakhla mhma fakhtart l3rd mwdw3ha 3nwan:
altwasl m3 alwafdyn 3la a9sam 9da2 alasra
ffy m9dma 3rdha w9ft 3nd mfhwm altwasl ba3tbarh msahm fy ttwr almrf9 al3mwmy ww9ft 3nd wd3ya altwasl dakhl a9sam 9da2 alasra walslwkyat almtlwba llmwf al9yam bha fy itar 3mlya altwasl walatsal w tr7t 3da ichkalyat 9anwnya tntr alijabat 3nha mn 9byl hl almdwna aljdyda hy msdr alkhll ltnamy ahra altla9 al3nf alzwaj ghyr almwt9... ltkhls an mrd dlk: alfhm alkhat2 lbnwd almdwna wghyab altwasl al79y9y w almwdw3y walakhla9y wal39lany waljad walf3al mma yttlb fhm flsfa wrw7 almdwna. wttby9ha y3d ast9rar asry wdman lad3f mkwnatha almtmtl fy altfl w7mayth w7maya alnwaa alawla llmjtm3 whw ma yttlb da2ma khl9 awasr altwasl alayjaby wtr7t 3da tsa2lat tt3l9 baltwasl almtlwb whw ma ajabt 3nh fy 3rdha almtkwn mn fslyn wkl fsl ydm mba7t
alfsl alawl: akhtart lh 3nwan:
al3ra9yl al3mlya lltwasl alf3al dakhl a9sam alasra
almb7t alawl:
hl 9da2 alasra m2hl ltjsyd rw7 almdwna wt79y9 twasl ayjaby m3 alwafdyn
w aldy ajabt 3nh fy :
awla:
n9s fy almward albchrya waldy t3any mnh a9sam 9da2 alasra wfy ghyab d3amat madya lwjstya
ama almb7t altany :
t7lyl al3mlya altwaslya dakhl a9sam alasra .ftnawlth fy:
awla:
dwr altwsl fy tnym alns9 almkwn la9sam 9da2 alasra w fy rsd lahm almchakl altwaslya ba9sam 9da2 alasra wfy alijaba 3n altwasl wyfa mn wakhyra w9ft 3nd drwra tf3yl t9nyat al3mlya altwaslya ba9sam 9da2 alasra (alt9nya alamrykya nmwdja)
ama alfsl altany :
ahmya 9wa3d alslwk fy altwasl m3 alwafdyn 3la a9sam 9da2 alasra
fdm tlat mba7t.
awla mb7t:
ahmya 9wa3d alslwk ba9sam 9da2 alasra
t7dtt fyh 3n: almsa3da fy ttby9 jyd ll9a3da al9anwnya wkhl9 swra ayjabya lda mrtf9y a9sam alasra walrf3 mn jwda khdmat a9sam alasra tm 7maya aljsd almhny mn almahr alslbya.
ama almb7t altany :
9wa3d alslwk atjah alwafdyn 3la a9sam alasra
tnawlt: alt7ly bmbda alnzaha walt7ly bmbda almwda wakhyra alt7ly bmbda al7yad w almwdw3ya.
ama almb7t altalt walakhyr:
alyat trsykh 9wa3d alslwk
tmt ali7ata b: tnmya alw9aya aldatya wtrsykh t9afa khdma almrf9 al3am wtf3yl nam alm7asba wakhyra altakyd 3la al9dwa al7sna.
wkhtmt ltdkhlha bkhatma rkzt fyha 3la mjmw3a mn alm9tr7at lt79y9 alnta2j alayjabya mn al3mlya altwaslya dakhl 9da2 alasra .
ama 3n hyaa alm7amyn bwjda fkan tdkhl alastad al7syn zyany fy mwdw3
almchakl al9da2ya w7lha .
wtnawl baltfsyl wali7ata balmchakl al9da2ya almkhtlfa walmtnw3a waltr9 al9anwnya wal79w9ya l7lha lirja3 lkl dy 79 79h fy itar tdafr aljhwd wtbadl wjhat alnr
ama mdakhla mstfa bn 7mza whw mn byn almchr3yn lmdwna alasra whw mfkr islamy wmfty lh 7dwr wazn balmnt9a alchr9ya 3la almstwa aldyny wal39a2dy 3rdh tnawl rw7 alm7afa 3la alchry3a alislamya fy mdwna alasra
w9d 3alj almwdw3 mn jha dynya islamya wf9 ma yns 3lyh dynna al7nyf wttr9 ila 3da 9daya trtbt bhwya almgharba alislamya wma ymkn an y2dy ila an7rafat kalzwaj al3rfy wkhtrh w3dmh aldy ydy3 79w9 alabna2 fy alirt w f9 ma yns 3lyh aldyn alislamy w balkhsws 3nd mwt alab
balf3l kant ndwa 3lmya bamtyaz kbyr wmfyd nra lma atarth mn 9daya w3aljt almwdw3 mn jwanb mkhtlfa wmtkamla wan hda all9a2 al9anwny wal9da2y walt7sysy altchry3y jdyr balmtab3a wyst79 mna alatla3 3la mdamynh alkbra fy l rghba wtnya wbr3aya mlkya isla7 almnwma al9da2ya bbladna 3lma an almtdkhlyn mn alatr alkfaa dat alakhtsas fy myadyn tdkhlatha wartbatha alywmy banchghalat tryd wd3 alamwr fy mwd3ha wi3ta2 kl dy 79 79h wf9 msatr w 9anwn w79w9 hm awla b7maytha wr3aytha alr3aya alslyma lbna2 mjtm3 mtkaml wmnsjm b3yd 3n kl an7rafat wtfkk mjtm3 mltf wb9wa b9wanyn tnmh yra fyh slamth wt9dmh wast9rah wamnh fy l mjtm3 9wy wmtmask ynchd alkhyr waltnmya almstdama
wla bd an ndyf wnchyr ila an alm2ssa alzwjya alty t3tmd fy bna2ha 3la alchhada altbya la bd an ykwn alf7s alsryry llzwjyn d9y9a w mtkamla waltchkhys almbkr ljmy3 alimrad almn9wla jnsya 7ta ndmn 79 al7yaa ltfl la dnb lh 9adm mn r7m la y3rf ay 9anwn hw m3h aw ddh 7faa 3la alnw3 albchry wdman astmrarya aljns albchry bchkl 3ady w tby3y w an la ykwn d7ya 9blya tt7ml aljhat alms2wla wajbha al9anwny wals7y

t7ryr bl9asm sdayn
mtab3a w swr s3ada afndyعدد الزيارات : 26868
تاريخ الإضافة : 2012-12-31
54
LOAMBELG
.


abraj 28-07-2001
abraj 13-10-2024
abraj 28-02-2008
abraj 26-04-2011