| | | | 2020 |

al7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya

al7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya 
             wastkmal alw7da altrabya


al3ywn alsa9ya al7mra2 fy: 25 ywlywz 2011

t9ryr byan tfsyly - 3n achghal alm2tmr alwtny alawl ll7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya

3rft mdyna al3ywn alsa9ya al7mra2 bals7ra2 almghrbya ayam 23-24- 25 ywlyw2011 39d achghal alm2tmr alwtny alawl ll7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya aldy nm 3la mda tlata ayam t7t ch3ar: mn ajl 7war wtny hadf w ms2wl w dlk t7t ichraf alljna alt7dyrya ll7rka al3almya br2asa alsyd mstfa abdar b3dma 9amt hdh alljna bjmy3 altrtybat alidarya w altnymya bghya antla9 f3alyat hda alm2tmr altasysy b9sr alm2tmrat bal3ywn alsa9ya al7mra2.

hda w9d tm ali3lan 3n tasys hdh al7rka al3almya bakadyr btarykh 24 ywlywz 2010 mn trf sa7b alfkra alsyd mstfa abdar ltbda bm3ya hy2a m2ssa antla9 mjmw3a mn alanchta alt7sysya w alt3bwya fy kaml rbw3 wtnna alghaly bmtaba anchta t7dyrya llm2tmr altasysy m3 al9yam bhykla 3ml alljna alt7dyrya mn khlal tnsy9yat jhwya w i9lymya w m7lya tm a3tmadha b9rart mktwba bimda2 alsyd mstfa abdar.

hda w9d kant aljlsa alaftta7ya mftw7a 7drha fdla 3n a3da2 alljna altasysya w alt7dyrya ll7rka w altnsy9yat aljhwya w ali9lymya w alm7lya w fry9 kbyr mn ala3da2 almntmyn ll7rka ka3da2 balsfa w a3da2 mcharkyn alkatb al3am lwlaya al3ywn alsyd 3bd alslam alchrfawy nyaba 3n alsyd waly sa7b aljlala 3la jha al3ywn bwjdwr- alsa9ya al7mra2 aldy kan mrfw9a balsltat alm7lya w3da chkhsyat ila janb kdlk mjmw3a mn almwatnyn nsa2 w rjala wf3alyat mn almjtm3 almdny ba9alymna aljnwbya.

7yt tmyz hda all9a2 bdaya balklma alty al9aha almns9 al3am ll7rka alsyd mstfa abdar aldy r7b bjmy3 al7dwr kma abrz fy klmth an alhdf mn hda alm2tmr hw alt3ryf 3la almstwa alwtny waldwly b3dala wmchrw3ya mghrbya als7ra2 wan tasys hda alitar almdny almst9l ja2 lt3zyz aldblwmasya almwazya wtktyf mcharka almjtm3 almdny almghrby wkafa alnkhb alakhra fy alt3ryf bm9tr7 al7km aldaty astjaba llnda2 almlky alsamy alramy ila alnhwd bkafa alhy2at wal9wa al7ya balmjtm3 almdny almghrby mn ajl ighna2 aln9ach alwtny 7wl rhanat almghrb almst9blya w ikrahath alanya n7w bna2 mghrb 9wy mw7d wdym9raty mdyfa an almghrb yjdd 3la aldwam ast3dadh alsad9 walkaml lltfawd mn ajl inha2 mchkl als7ra2 almft3l fy itar 7km daty mla2m wdy msda9ya wnha2y lfa2da kafa skan als7ra2 almghrbya m2kda an a7tram alsyada walw7da altrabya walass aljwhrya waltabta llmmlka almghrbya tb9a mn alkhtwt al7mra2 alty la ymkn tjawzha bay 7al mn ala7wal...mchyda fy alakhyr baldstwr aljdyd waldy y3d khtwa ghyr msbw9a fy al3alm al3rby walislamy.

kma tnawl alklma kl almns9yn aljhwyyn 7yt asthl alsyd 3bd al3zyz alblghyty mns9 aljha alchr9ya klmth bahmya adwar almjtm3 almdny fy tf3yl aldblwmasya almwazya khdma l9dayana alwtnya al3adla w alsyadya w dlk fy tkaml byn alfa3l alrsmy w alfa3l almdny w mtalba fy nfs mdakhlth balanfta7 3la aljmy3 wal3ml 3la khl9 tswr jdyd ykhd3 lmnjhya 3lmya w mwdw3ya w insanya bghya al3ml 3la alt3b2a alchamla lw7dtna altrabya syasya w ajtma3ya w t9afya d3ma l9dayana alsyadya. w mchyra kdlk ila drwra alabt3ad 3n alt3sb w dy9 alaf9 w alanghla9 m3 altakyd 3la tabt an 9dya als7ra2 almghrbya 9dya jmy3 almgharba dwn asttna2.

w adaf 3dw alljna alt7dyrya ll7rka al3almya alsyd alblghyty fy m3rd klmth ila an bna2 aslwb 3ml al7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya yrtkz 3la 9a3dtyn: 9a3da al7war alinsany almnft7 w 9a3da alt3ddya fy itar alw7da alwtnya mnbha ila an ktyra mn alt39ydat 3la mstwa b3d alwa93 alajtma3y fyma yhm 9dayana altrabya w alw7dwya tkhd3 l3waml nfsya 7ada w rwf m3ychya s3ba t7taj klha fy kht al7l w alisla7 ltdbyr 3lmy insany ajtma3y 3adl msttmra almnakh aliyjaby aldy sy3ml aldstwr aljdyd 3la twfyrh syasya w m2ssatya w 9anwnya w 79w9ya.

wfy klma llsyda mrym wlhan mns9a jha aldar albyda2 alkbra abrzt an mchkl als7ra2 almghrbya hm yt9asmh almgharba 9atba mlka wch3ba wan ttby9 al7km aldaty waljhwya almws3a hw al7l alamtl lfd hda alnza3 almft3l 7wl mghrbya als7ra2.

w fy klma llsyd alwafy bwsta almns9 aljhwy ljha mrakch tansyft al7wz akd fyha an iyman almgharba jmy3a achd ma ykwn aliyman b3dala 9dytna alwtnya al3adla wbal9yma al3yma ll7war fy 7d dath.. wbslama alnta2j alty ymkn altwsl ilyha.. wast3dad aljmy3 3la ifragh kl alta9at wasttmar kl alw9t linjaz ma ysbw ilyh alch3b almghrby fy zmn 9yasy bidn allh.. wdlk lan fy iymanna alwtny alraskh mn alslat wal9wasm almchtrka ma ychdna ila b3dna alb3d.. wla njd fy khlafatna ma y3tbr 9asma llhr.. aw mtna9da m3 altwabt alwtnya alm9dsa alty y2mn bha aljmy3... aw ykwn m3w9a 9ahra l7rktna alwtnya al3a9la fy aldrb almst9ym drb alw7da wal7rya waldym9ratya waltnmya almstdama.

wadaf an 9lwb almgharba jmy3a mftw7a lasty3ab ara2 aljmy3 w39wlhm mtft7a 3la s3a alamal alwtnya alghalya alty tjm3na bikhwanna fy als7ra2 wnfwshm mtfa2la bkl hdh alatyaf alfkrya walsyasya.. mdyfa an a3da2 al7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya tsl7wa b7sn aln.. w7kma alt9a alghalya w3ma alaml.. w al7war alms2wl wal3ml alwtny almchtrk 3la al9a3da alwtnya alaws3 w alachml.. walty tstmd klha mn 9lb w39l wfkr 9a2dna almfda jlala almlk m7md alsads nsrh allh waydh.

wfy klma llsyda njya adyb mns9a jha alrbat - sla - zmwr- z3yr d3t ila w9fa astsrakh wa7tjaj llmntm aldwly mn ajl alifraj 3n alatfal walnsa2 alm7tjzyn btndwf ... w mtalba balisra3 fy ttby9 al7km aldaty ba3tbarh al7l alamtl lhda alnza3 almft3l.

wfy klmtha t9dmt alsyda as3yda al3tmany 3n jha tnja ttwan ltl9y klmtha 7yt talbt fyha bdrwra t9wya aljbha aldakhlya wtjdyd lyat altwasl wtjdyd awasr al9raba m3 abna2 als7ra2 almghrbya fy l ttby9 al7km aldaty w aljhwya almws3a bmnat9na aljnwbya.

wfy klma llsyd 3bd alkrym chard mns9 jha sws masa dr3a d3a fyha ila ighna2 al7war alwtny mn ajl t7syn alw7da altrabya mwd7a an ttby9 al7km aldaty y3tbr bmtaba al7l alamtl aldy mn chanh an ykhdm ttl3at skan almnt9a wyswn w7da alblad.

lytnawl b3d dlk alklma ba9y almns9yn aljhwyyn wmmtly aljalya almghrbya balkharj bkl mn isbanya fy chkhs alsyd nsr aldyn byky w mn bljyka fy chkhs alsydyn m7md az3ytrawy w alharwchy m3 akhryn waldyn ttr9wa ila ahmya alawra9 alty sy3rfha brnamj alm2tmr da3yn aljmy3 ila altchawr mn ajl iyjad al7lwl almnasba walt3ryf bal9dya alwtnya fy jmy3 almjalat dakhl almjtm3 alawrwby wmd jswralt3awn wtw7yd alr2a waldfa3 3n mchrw3 al7km aldaty waljhwya almws3a.

hda wtwaslt achghal alm2tmr7yt 3rf mjmw3a mn al3rwd walmdakhlat l3dd mn alasatda walm7adryn walty tm7wrt 7wl:

- aljhwya almws3a bal9arat alkhms .. khswsyat alnmwdj almghrby lldktwr m7md njyb bnmwsa

- al7km aldaty walafa9 almst9blya lls7ra2 llastad adyb m7fl 7msy

- tatyr aljhwya almws3a fy ali9tsad alijtma3y lldktwr almdny bn7ywn

- alisla7at aldstwrya wafa9 aljhwya almws3a bala9alym aljnwbya lldktwra as3yda al3tmany

- ab3ad aljhwya almt9dma balmghrb llastad alba7t s3yd bwchakwk.

b3d antha2 mdakhlat alsada alasatda chhd alm2tmr mtalbat 3nyfa 9sd akhd alklma w altdkhl mn trf achkhas ghrybyn 3n alm2tmr wla y7mlwn sfa m2tmryn wantz3wa alklma 9hra mn r2ys aljlsa 7yt sbt aghlb tdkhlathm fy al7dyt 3n a79ythm dwn swahm mn abna2 almmlka alchryfa bal7dyt 3n 9dya als7ra2 7yt kan alnfs alsa2d fy aghlb mdakhlathm nfsa anfsalya w aslwba 3nyfa yw7y bkhlfyat tchwychya w tamrya dd alchr3ya altnymya w altasysya mn 9byl 79 t9ryr almsyr wals7ra2 alghrbya bdl als7ra2 almghrbya walibt3ad 3n al7dyt 3n alblad almw7da wal7dyt 3n alskan alaslyyn w 3n i7sa2 isbanya 3am 1974... ltkhtm b3dha alftra alsba7ya fy 7dwd alsa3a altalta zwala w ald3wa last2naf achghal ma tb9a mn brnamj alm2tmr 3la alsa3a alsab3a msa2a b3d atfa9 kl alm2tmrat walm2tmryn balsfa 3la ttma achghal alm2tmr bkl ms2wlya mn trf alm2tmrat w alm2tmryn almmtlyn lkl jhat almmlka bdwn asttna2 b3d akhd wjba alghda2 tm 9st mn alra7a ila anhm fwj2wa ba9t7am 9sr alm2tmrat wa7tlal mnsa alm2tmr 3la alsa3a alrab3a walnsf msa2a w bw9w3 inzal 9wy l9a3a alm2tmr l3nasr la 3la9a lha balm2tmr w lm ysjl 7dwrha fy alftra alsba7ya walty tm fyha 7sr la27a alm2tmryn wdlk btwzy3 badjat alm2tmr .hdh alf2a al3dwanya bdat fy a7tlal mnsa 9a3a alm2tmr tm trdyd ch3arat kl ma ymkn al9wl 3nha anha ch3arat la akhla9ya w slwkyat bltjya w 3nyfa t3ml mn ajl nsf f3alyat alm2tmr tnfyda lajndat mkhtlfa sytm iblaghha ila alray al3am fy all7a almnasba.. hdh alatraf alkharjya walty la 3la9a lha balm2tmr as7ab nwaya khbyta mbyta 7awlt bkl alwsa2l nsf alm2tmr walijhaz 3la almkasb alm7fwa ll7rka mnd ali3lan 3n myladha btarykh 24 ywlywz 2010... tsrfat hdh alf2a alb3yda 3n ali7sas balms2wlya adt ila tajyj alawda3 dakhl 9a3a 9sr alm2tmrat wanflat wad7 j3l alamwr tkhrj 3n alsytra w adrt ktyra baltdbyr al3ady w altby3y lachghal hda alm2tmr mma y3d ikhlala balamn w altmanyna lmnakh achghal alm2tmr w hda balrghm mn almjhwdat al7tyta lr2ys alm2tmr alsyd mstfa abdar w alsydyn: 3bd al3zyz alblghyty bwsta alwafy 3bd alkrym chard mn ajl amtsas slwk albltja w thd2a ala3sab w iyjad al7lwl aldrwrya bghya astkmal alchr3ya altnymya lbrnamj al3ml almtmtl fy awrach 3lmya w almsad9a 3la mchary3 alawra9 almrj3ya llm2tmr lysar ila antkhab ajhza al7rka al3almya w alkhtm brf3 br9ya wla2 w ikhlas ila sa7b aljlala almlk m7md alsads nsrh allh w aydh.

f9d tm als3y mn trf a3da2 alljna alt7dyrya llm2tmr alwtny alawl w fy m9dmhm r2ys alm2tmr alsyd mstfa abdar ila irja3 almyah ila mjaryha alaslya kma lm ydkhr jhda fy m7awla m3rfa 7ytyat hda alinzal aldy w93 b9sr alm2tmrat lkn t3nt h2la2 wisrarhm alda2m 3la ifchal alm2tmr j3lna ndtr amam hda alwd3 ila alistmrar fy achghal alm2tmr ghyr mktrtyn bh2la2 alachkhas lanhm lyswa m2tmryn wla sfa lhm w9d tm btry9a dym9ratya antkhab a3da2 almjls alwtny wb3d nja7na fy altsdy lhdh altsrfat alla ms2wla w alla akhla9ya wb3d twaf9 dym9raty byn kafa alm2tmrat walm2tmryn balsfa mn mkhtlf jhat almghrb w93 alakhtyar dakhl 9sr alm2tmrat 3la alsyd mstfa abdar kr2ys mns9 wtny w dwly lhdh al7rka al3almya wmmtlha alchr3y walnat9 alrsmy basmha wtnya wdwlya wdlk lma 9am bh mn mjhwdat m3nwya wmadya mnd r2asth lljna alt7dyrya alwtnya wmsahmth alkbyra fy alwswl alamn lm7ta alm2tmr alwtny alawl bmdyna al3ywn alsa9ya al7mra2 wdlk bkl tbat wsd9 7yt a3tyt alsla7ya la3da2 almjls alwtny fy akhtyar mkan litmam achghal hda alm2tmr wmna9cha mchrw3 al9anwn alasasy wkl wta29 wmchary3 awra9 alm2tmr w kda antkhab a3da2 almktb altnfydy 7faa 3la amn wslama alm2tmrat walm2tmryn khswsa anh kant m3na m2tmra 7aml wkdlk lin9ad alm2tmr mn kl m7awlat nsf w ibtal f3alyath khswsa 7yn t3dr 3la alm2tmrat w alm2tmryn itmam brnamj al3ml fy al9a3a alr2ysya b9sr alm2tmrat 7yt t9rr ikhla2h.

w9d abant kl alwfwd w altnsy9yat aljhwya al9adma mn aljhat almkhtlfa llmmlka almghrbya 3n rbata jach wt39l wtbsr w b3d nr w israr 3la itmam try9 t79y9 alchr3ya al9anwnya m3 al9yada altnymya almtmtla fy chkhs alsyd mstfa abdar wba9y a3da2 alfry9 alm2ss w alm3d lhdh alm7ta altasysya khdma l9daya alwtn w almwatnyn mma 9t3 altry9 3la ma kan mkhtta lh mn trf mn atwa ila ijhad alm2tmr wifchalh.

wb3d tchawr byn a3da2 almjls alwtny tm alitfa9 3la itmam achghal hda alm2tmr wmna9cha mchrw3 al9anwn alasasy w kda antkhab a3da2 almktb altnfydy fy fnd9 nkjyr 7yt 3rft 9a3a fnd9 nkjyr bal3ywn alsa9ya al7mra2 ttma achghal alm2tmr ila 7dwd alsa3a alkhamsa walnsf sba7a lywmh 25 ywlywz 2011 7yt anh b3d almsad9a 3la mchary3 awra9 alm2tmr wal9anwn alasasy w takyd antkhab w balijma3 alsyd mstfa abdar r2ysa mns9a wtnya wdwlya ll7rka al3almya ld3m al9dya alwtnya wastkmal alw7da altrabya antkhb b3dha a3da2 almjls alwtny b9ya a3da2 almktb altnfydy 7yt ja2t altchkyla alnha2ya llmktb altnfydy ll7rka al3almya ld3m 9dya als7ra2 almghrbya wastkmal alw7da altrabya 3la alchkl altaly:

mstfa abdar

alr2ys almns9 alwtny waldwly

3bd alkrym chard

alna2b alawl llr2ys

njya adyb

alna2ba altanya llr2ys

alwafy bwsta

amyn almal alwtny waldwly

a7md alrajy

alna2b alawl lamyn almal

l3zyz m7mwdy

alna2b altany

lamyn almal

3bdal3zyz alblghyty

alkatb al3am alwtny waldwly

njyb n7as

alna2b alawl llkatb al3am

fatma bws3yd

alna2ba altanya llkatb al3am

m7md az3ytrawy

mstchar mklf baljalya almghrbya alm9yma balkharj

mwlay m7md asma3yly

mstchar mklf bali3lam

fdwa chkr allh

mstchara mklfa bal9ta3 alnsa2y

3bd allh akdwd

mstchar mklf bal9ta3 alchbyby

rchyd abdar

mstchar mklf bal3la9at al3ama

nsr aldyn byky ltyfa alhrda w amyna al3lamy

mstcharyn yklfwn bmhamعدد الزيارات : 26259
تاريخ الإضافة : 2011-08-08
-2
Nugrah
Thanks for your tohguhts. It's helped me a lot.

-10
ɡ ѡ .


abraj 26-03-2002
abraj 30-04-2007
abraj 19-05-2025
abraj 21-01-2005