| " 19" | " 19" | | |

i3lan w d3wa ll7dwr

i3lan w d3wa ll7dwr

bsm allh alr7mn alr7ym
w9l a3mlwa fsyra allh 3mlkm w rswlh w alm2mnwn
fy 7 rby3 alawl 1438 h
almwaf9 7 djnbr 2016 m
i3lan w d3wa ll7dwr:
a7tfal bmnasba 3yd almwld alnbwy alchryf
zawya al3ywn alchr9ya
bmnasba 7lwl 3yd almwld alnbwy alchryf tnm zawya altry9a alswfya al3lwya almghrbya bmdyna al3ywn alchr9ya 7fla dynya rw7ya ywm alsbt 13 rby3 alawl 1439h-- almwaf9 2 djnbr 2018 m t7t ch3ar achra9at nwranya b7dwr wfwd mn mrydy altry9a mn mkhtlf an7a2 almmlka .
t7l almnasba alzkya kl sna w t7ml fy tyatha anwara sat3a w asrara fa2da mstmda mn al7dra alm7mdya w mn alm9am ala3m aldy khs bh allh sb7anh w t3ala sydna m7md sla allh 3lyh wslm : wink l3la khl9 3ym [swra al9lm-alaya 4]. l9d ja2km rswl mn anfskm 3zyz 3lyh ma 3ntm 7rys 3lykm balmwmnyn r2wf r7ym [swra altwba -alaya 128].

fkma stchr9 alard bnwr rbha 3nd fna2ha tchr9 al9lwb bnwrh 3z w jl b3d an tdm7l alnfs wtzwl alaghyar 7ta la yb9a ala allh fttnwr alsra2r w tchta9 ala r2ya al7byb 3lyh alslaa w alslam mn ajl alnhl mn 7wdh alchryf. falmryd mn khlal tdrjh fy msalk al3arfyn ballh ys3a da2ma llwswl ala alm9am aldy wsfh allh t3ala 9y ktabh al3zyz . ywm la ykhzy allh alnby waldyn amnwa m3h nwrhm ys3a byn aydyhm wbaymanhm y9wlwn rbna atmm lna nwrna waghfr lna ink 3la kl chy2 9dyr [swra alt7rym -alaya 8].

w 3yd almwld alnbwy alchryf hw frsa tmyna lkl mryd mn ajl t9wya alhmm w al3za2m llwswl ala rda allh w al7swl 3la s9wa alrswl 3lyh alslaa w alslam an llh fy ayam dhrkm nf7at ala ft3rdwa lha 3sa an tsybkm nf7a la tch9wn b3dha abda. wmn alm3lwm 3nd ahl allh an almwld alnbwy alm3m lh nwranya khasa ystmdha mn sydna rswl allh aldy hw kma y3br 3nh alsal7wn (n9ta mn tyn w9bda mn nwr rb al3almyn) whda ysd9h 9wl al7byb 3lyh alslaa walslam an allh 9bd 9bda mn nwrh f9al lha kwny m7mda fkant m7mda. fhda asl khl9th sla allh 3lyh wslm wla mntha lanwarh wr7math mhma ktb alm2lfwn wmhma nm9 almtklmwn mn 3barat.

nghtnm hdh almnasba als3yda whdh alayam almbarka w bma t7mlh mn anwar w nf7at w asrar rbanya lnd3w allh sb7anh w t3ala an y7f amyr alm2mnyn w sbt alrswl alamyn mwlana jlala almlk m7md alsads w ynsrh nsra 3zyza w y7fh fy wly 3hdh w sa2r alasra alkryma w an yj3l hda albld amna mtm2na skha2a rkha2 inh smy3 mjyb.
w ald3wa 3ama l7dwr hda al7fl.
altry9a alswfya al3lwya almghrbya
alljna ali3lamya

tariqa_alawiya@yahoo.com - www.alawiya.maعدد الزيارات : 13798
تاريخ الإضافة : 2017-11-30abraj 10-08-2005
abraj 18-02-2005
abraj 07-06-2002
abraj 05-04-2008