| | | | 2020 |

ndwa alywm al3almy llmraa

ndwa alywm al3almy llmraa
khld alfr3 alm7ly lljm3ya almghrbya l79w9 alansan btawryrt alywm al3almy llmraa msa2 hda alywm alsbt 08 mars 2014 b9a3a alndwat balmrkb alajtma3y mwlay 3ly alchryf . btnym ma2da mstdyra 7wl mchrw3 9anwn 13/103 almt3l9 bm7arba al3nf dd almraa . wakhtar an y2trh t7t ch3ar : jmy3a mn ajl almsawaa wmnahda altmyyz wal3nf dd almraa .
w9d 7drh 7chd ghfyr khswsa mn alnsa2 ..wchark fy altatyr bmdakhlat wwjhat nr t3ddt bt3dd alm9arbat walmwa93 alty ychtghl fyha kl m2tr aw m2tra . fbalidafa ala alwr9a alty t9dm bha alrfy9 3bdal7fy 7sany 3n aljm3ya almghrbya l79w9 alansan . aldy 7awl an ystnt9 mchrw3 al9anwn aldy ja2t bh wzara altdamn 3br mjmw3a mn alas2la ly9f 3la mwatn alkhll fyh . ndkr mnha : hl ywfr hda almchrw3 al7maya llmraa alm3nfa whl ykfl 79w9 alm3nfat whl yjrm f3la al3nf almmars dd almraa wila ay 7d ttmtl fyh alm9arba altcharkya khswsa m3 hy2at almjtm3 almdny .
wantla9a mn mbad2 wahdaf aljm3ya almghrbya l79w9 alansan wkda mn mtalbha aldym9ratya walasasya alkhasa balmraa 7awl an yblwr m3 al7dwr mw9fa 3lmya ychkl mdkhla llant9ad wr9a alwzara alm3nya .
ltakhd b3dh alklma alastada wfa2 akhnjal 3n mrkz alkrama llastma3 ala alnsa2 fy wd3ya s3ba altab3 lljm m 7 i tawryrt . alty a3tbrt almnasba 08 mars m7ta mhma lt9yym al7syla walast3dad llndal mn ajl almsawaa alkamla fy al79w9 byn almraa walrjl. tar7a 3dd 7alat alnsa2 alm3nfat alty ytwsl bha almrkz walty la t9l 3n 120 7ala snwya mwz3a iyaha 7sb al3nf almady waljsdy waljnsy..w 7alat al9asrat almghtsbat ...
ama alastada rchyda bwjnyba f9d nbht basm mrkz aliywa2 tawryrt ala astf7al ahra al3nf wala altna9d almryb byn al7alat alm3acha ywmya fy alwa93 wbyn al9anwn aldy yrbt bchkl 9sry byn almraa waltfl waldy tktnfh mjmw3a mn al3ywb w altghrat alty achart alyha fy wr9tha al9yma .
alrfy9 alramy 3bdal3zyz 3n alkwnfdralya aldym9ratya llchghl w3br i3malh llm9arba aln9abya 7awl an ybrz altmyyz aldy ytal almraa 3br mjmw3a mn al9wanyn altmyyzya . m3tya amtla mn alwa93 kalfr9 fy alajr byn almraa walrjl fy 7rasa almstchfa ala9lymy wkda balnsba llt3lym 7yt nsa2 alnafa a9l ajra mn rjal al7rasa . lychyr ayda ala alt3wydat fy 7ala alzwaj falmwf alrjl ytwsl bha bshwla fy 7yn almraa almwfa la t7sl 3lyha ila b3d alastjaba ala mtalb t3jyzya wtrsana mn alawra9 aladarya ...wlm yft alrfy9 ala altnbyh ala alij7af al9anwny walidary aldy ytalb almraa alslalya wslb 79ha al3adl fy alastfada mn arady aljmw3 aswa bakhyha alrjl .
balnsba llastad 3bdalwhab 3da 3n mndwbya alt3awn alwtny. dkr banchghalat almndwbya fy mjalat 79w9 almraa waldwr aldy tl3bh alnsa2 lib9a2 alt3awn alwtny waf9a y3ml bantam. wmchyra ala kwn mrkz alaywa2 altab3 llmrkb alajtma3y y3ml bimkanyat jd mtwad3a bl whzyla la tlby bchkl kafy 7ajyat al7alat al3dyda alwafda 3lyh .
mmtl almndwbya ala9lymya llt3lym tawryrt . rkz mdakhlth 3la altrbya wal9ym al79w9ya alty yjb an tswd dakhl almdrsa khswsa mbda almsawaa byn aljnsyn .wa3tbr aljhl bal9ym al79w9ya hw aldaf3 alasasy ltkrys al3nf dd almraa.
ama fyma ykhs almndwbya ala9lymya lwzara als7a f9d 9dmt wr9tha almsa3da alajtma3ya balmstchfa ala9lymy ltawryrt alty 7awlt fyha an t3ty mjmw3 mn ali7sa2at almhma 7wl 7alat al3nf alwarda 3la almstchfa wal7alat alfy3a walkhtyra alty la ymkn wsfha 7sb t3byr almtdkhla. wnbht ala ghyab altb alnfsy balmstchfa ala9lymy ltawryrt. 7yt asb7 dwr almstchfa y9tsr fy 7alat al3nf f9t 3la al3laj w mn7 chwahd tbya ttbt alt3nyf in 7sl ..wal7ala an alm3nfa fy 7aja ala d3m nfsy wtw3wy lajtyaz m7ntha .
wfy alakhyr 9dmt alastada khdyja al9dawy wjha nr tkhs jm3ya ala7ba lltrbya walt9afa alty rbtt t7rr almraa bt7rr almjtm3. wan wd3 almraa ychkl mraa lwd3ya 79w9 alansan fy kl alblad . wla ymkn 9ra2th bchkl m3zwl wst almjtm3 . wachart ala an almjtm3 almghrby la zalt t7kmh al39lya aldkwrya ..lt3rj 3la kwn 9dya almraa la zalt mtdawla byn twjhyn / altwjh aldyny waltwjh al7daty wal7al an hdh al9dya hy 9dya alnsa2 allwaty yjb an ynhdn banfshn lfrd 79w9hn almchrw3a wal3adla swa2 fy almsawaa aw ghyrha mn al79w9 .
w nchyr fy alakhyr ala kwn msyr aljlsa ft7 aln9ach lmdakhlat jd mhma mn trf aljmhwr nsa2a wrjala . wnchyr ayda ala ghyab b3d alchrka2 3n hda almlt9a almhm kalkhlya alm7lya lltkfl balnsa2 d7aya al3nf w jm3ya 3yn ghzal wjda
.
3bdalmalk 7wzy
عدد الزيارات : 14520
تاريخ الإضافة : 2014-03-11

abraj 30-12-2025
abraj 27-12-2012
abraj 10-08-2006
abraj 08-01-2010