| | | 2020 | |
11

bmnasba aldkra almjyda lwty9a 11 ynayr d3wa ila mwasla 7ml almch3l walankhrat alfa3l fy altnmya lt79y9 m9wmat almwatna alkamla wal3ych alkrym

bmnasba aldkra almjyda lwty9a 11 ynayr d3wa ila mwasla 7ml almch3l walankhrat alfa3l fy altnmya lt79y9 m9wmat almwatna alkamla wal3ych alkrym
kant 9a3a alajtma3at walanchta alt9afya balmrkb alajtma3y mwlay 3ly alchryf bmdyna tawryrt wlaya wjda baljha alchr9ya sby7a alkhmys 14 mn ynayr 2016 m3 al7fl almtmyz aldy tm tnmyh bmnasba aldkra 72 lt9dym wty9a almtalba balast9lal t7t ichraf 3mala i9lym tawryrt walmndwbya aljhwya l9dma2 alm9awmyn wjych alt7ryr w alnyaba ali9lymya lwzara altrbya waltkwyn w mndwbya alt3awn alwtny
w9d 7dr al7fl / almtmyz alsyd m7md blyzyd 3aml ali9lym balnyaba walsyd a7md ayt almdny alna2b aljhwy l9dma2 alm9awmyn wa3da2 jych alt7ryr bwjda alsyd mstfa afryat alna2b ali9lymy lwzara altrbya alwtnya waltkwyn walsyd m7md khrwby mndwb alt3awn alwtny wrjal alslta almdnya wal3skrya wal9da2ya walmntkhbwn wr2sa2 almsal7 alkharjya wal3dyd mn m9awmy ali9lym waljha alchr9ya wb3d mmtly als7afa alwtnya walmwa93 alalktrwnya kma aba al3dyd mn tlamyd wtlmydat watr mdrsa abn rchd ila an ycharkwa b7dwrhm hda al7fl almtmyz ...
w9d aftt7 al7fl bklma tr7ybya lm9dm albrnamj alastad 3bd al3zyz bwrw7 tm tlawa ayat bynat mn aldkr al7kym rtltha 3la msam3 al7adryn altlmyda abtsam al3mrany b3d dlk al9a alsyd m7md blyzyd al3aml balnyaba klma t7dt fyha 3n mdlwl alwty9a w3n almghza al3my9 mn ala7tfal bha
wabrz an dkra 11 ynayr hy mnasba snwya lastlham ma t7mlh mn m3an wrmwz 9wya wma tjsdh mn 9ym alrw7 alwtnya alsad9a waltl9a2ya wma aban 3nh alch3b almghrby 9atba mn t3l9 swfy bmlkh walt7am wty9 b3rchh wmn chhama wfda2 b9ada m7rr alblad almn3m jlala almghfwr lh almlk m7md alkhams 9ds allh rw7h wrfy9h fy alkfa7 almn3m jlala almlk al7sn altany akrm allh mtwah
tm ant9l ila al7dyt 3ma trtkz 3lyh alwty9a mbrza ala3tbarat alty astndt 3lyha alwty9a ( an aldwla almghrbya tmt3t da2ma b7rytha wsyadtha alwtnya w7aft 3la ast9lalha tyla tlata 3chr 9rna ila an frd 3byha nam al7maya wan alsltat alfrnsya bdlt 3la ard alwa93 nam al7maya bnam mbny 3la al7km almbachr walastbdad lfa2da aljalya alfrnsya mma mkn hdh alakhyra mn alast7wad 3la m9alyd al7km wa7tkrt khyrat alblad dwn as7abha kma an hda alnam 7awl bchta alwsa2l t7tym alw7da almghrbya wm3 almgharba mn almcharka alf3lya fy tsyyr ch2wn bladhm wan alrwf alty kan yjtazha al3alm andak ( ay sna 1944 ) hy ghyr alrwf alty asst fyha al7maya sna 1912 lasyma an almghrb chark bf3alya fy al7rwb al3almya ila janb al7lfa2 aldyn a3trfwa rsmya sna 1941 fy wty9a alatlsy b79 alch3wb fy 7km nfsha bnfsha kma a3lnwa sna 1943 fy m2tmr thran skhthm 3la almdhb aldy kan bm9tdah yz3m al9wy 79 alastyla2 3la ald3yf / wtwd7 hdh al7ytyat alty ja2t fy ns alwty9a ychkl jly ydyf alsyd m7md blyzyd mda msda9ya wty9a alast9lal )
wadaf an alkfa7 mn ajl astrja3 alast9lal lm ykn 9dya nkhba f7sb bl kan m3rka khadha alch3b bakmlh balmdn wal9ra walbwady waljbal wals7ra2 wbkl f2ath rjla wnsa2 chbaba wkhwla aldyn bdlwa b9yada al3rch altd7yat aljsam fda2 l7rya alwtn wrmz syadth
wachar alsyd m7md blyzyd mn ahm alfda2l alty ynbghy astkhlasha mn hdh alml7ma alkhalda walty ma a7wjna ila mwasla alt7ly bha hy ( fdyla alwtnya alsad9a waltd7ya allamchrwta fy sbyl 3za alwtn wkramth wfdyla altbat 3la almbda aldy la ymkn an ykwn mwdw3 msawma wfdyla alikhlas lltwabt alwtnya alty tsmw 3la kl almsal7 wal7sabat alfrdya walf2wya aldy9a ) whda ma ft2 sa7b aljlala m7md alsads y2kdh an alwtn lljmy3 wanh mn wajb kl almgharba frada wjma3at an ywaslwa ankhrathm b3zm wtbat fy aldfa3 3n w7da bldhm wast9rarh walnhwd btnmyth mstlhmyn mn rw7 wmntw9 alwty9a khyr m7fz 3la tkhlydha bala3mal almydanya alsal7a walmtmra
wfy khtam mdakhlth d3a bmwasla 7ml mch3l aslafna fy alwtnya walt7ryr fy tla7m wty9 byn mkwnat alama wdlk balt7ly brw7 almwatna almltzma walayjabya m3 alankhrat alfa3l fy altnmya lj3l 7adrna altmw7 slyl madyna alaby wrf3 alt7dyat aldakhlya walkharjya lmghrb alghd wt79y9 m9wmat almwatna alkamla wal3ych alkrym
wmn janbh akd alsyd a7myda m7jwby r2ys almjls ali9lymy ll3mala an dkra t9dym wty9a almtalba balast9lal alty ykhldha alch3b almghrby fy dkraha 72 tchkl m7ta barza fy msar alkfa7 alwtny y79 lkl almgharba ala3tzaz b7mwltha alwtnya wrmzytha altarykhya alkhalda
wmn aldlalat al3my9a ltkhlyd hdh aldkra alwtnya a3tbarha drsa wtnya yt3lm mnh alchbab al9ym alty t7la bha m9awmw al7rka alwtnya lldfa3 3n 7wza alwtn btwaf9 tam m3 al3rch wmwajha almst3mr aldy tm7 ila tms alhwya alwtnya walt9afya alaslya kma anh ch7na m3nwya lljyl al7aly walmst9bly mn ajl tnch2th 3la 7b alwtn walw9wf 3la ndal rjalath 7ta ytchb3wa bal9ym alwtnya lldfa3 3n m9dsat alwtn
wadaf alsyd alm7jwby an 7lwl aldkra t3tbr b79 7dta 3yma fy tarykh bladna alml2 baldlalat wal3br 7wl alrwabt almtyna alty tjm3 alch3b almghrby bal3rch al3lwy almjyd

wadaf 9a2la : fla chk an kl mwatn ghywr 3la tarykhna alwtny mnb3 asaltna w7dartna ychatra alray fy anna mdynwn kl aldyn lawl2k alabtal mn alrjal aldyn d7wa balghaly walnfys fy sbyl al7rya wa9l ma ysna f3lh alywm kmgharba hw astrja3 tlk almla7m albtwlya a3trafa bhdh alchry7a mn mjtm3na albtl
wlm yft alsyd alm7jwby fy mdakhlth alichada bma ashm bh abna2 wm9awmw aljha alchr9ya fy m9awma almst3mr andak ila janb ikhwanhm fy kafa ryw3 alwtn
wb3d dlk tnawl alsyd almkhtar bla klma almjls albldy 7yt akd an a7tfal alch3b almghrby bywm 11 ynayr frsa mnasba lltdkyr balmkana alty y7tlha hda alywm fy tarykh almghrb wfrsa lajyal ma b3d alast9lal alty tjhl alktyr 3n alrwf walmlabsat alty a7att a7dat t9dym wty9a almtalba balast9lal
wabrz alsyd almkhtar bla in t9dym wty9a 11 ynayr ft7 ftra jdyda fy tarykh alblad wa3ta mtala llch3wb alsamda llkfa7 mn ajl alt7rr alwtny fkan bdlk ywma mchhwda fy dakra m7arba alast3mar mn ajl al7rya walan3ta9 7yt lm tjd ma trd bh ayady altghaa almstbdyn 3la hdh al3ryda ila al9m3 wala3t9al walnfy wtwalt ala7dat aldamya fyma b3d w9d blgh btch tghaa ala7tlal awjh bm2amrthm alijramya fy 79 ab alama wrmz w7dtha fy syadtha m3t9dyn an ib3ad almlk alchr3y 3n 3rchh wch3bh alwfy bat balnsba ilyhm hw almslk alw7yd likhda3 alch3b t7t sytrthm wi7kam 9bdtha 3la alblad whda ma nfdwh ywm 20 ghcht 1953 bnfy almghfwr lh m7md alkhams wafrad asrth kharj alblad lkn bfdl altla7m al3my9 waltrabt alwty9 byn mlk mjahd aba wch3b mkaf7 wfy twasl aljhad ffrdt 3wda ab aljhad wtm alast9lal w79 alch3b fy al3ych alkrym fy dwla dat syada w7km dym9raty ydmn lh 7yaa altmanyna walast9rar whdh alirada alt7rrya hb alty a3tmd 3lyha jlala almlk al7sn altany mbd3 almsyra alkhdra2 lmwasla mhamha wtwtyd msyrtha wt79y9 astmrarytha wtrsykh assha why alty ydyf alsyd almkhtar bla y7ml alywm jlala almlk m7md alsads mch3lha l9yada m3ark astkmal ahdafha almtmtla fy t7syn w7dtha altrabya w aldfa3 3n alsyada alwtnya tm fy mwasla aljhad dd kl ma 9d yhdd alblad mn mahr alf9r waltfawt alamya waljhl fy itar albrnamj alwtny lltnmya albchrya mn ajl t79y9 amal wttl3at alch3b almghrby ila al3za walkrama wal7rya waldym9ratya wal3dala alajtma3ya walnhda ala9tsadya fy l mghrb 7daty dym9raty
ama alna2b aljhwy l9dma2 alm9awmyn wa3da2 jych alt7ryr bwjda alsyd a7md ayt almdny f9d akd fy mdakhlth an hdh aldkra t3tbr mn aghla wa3z aldkryat almjyda fy ml7ma alkfa7 alwtny mn ajl al7rya walast9lal wt79y9 alw7da altrabya walsyada alwtnya m3tbra anha tjsd 9wa alt7am al3rch balch3b dfa3a 3n alm9dsat aldynya waltwabt alwtnya
wadaf an almgharba ykhldwn hdh aldkra wfa2 brjalat alwtnya walm9awma walt7ryr wtmjyda llbtwlat al3yma alty sn3ha abna2 hda alwtn brw7 wtnya 3alya wiyman sad9 wwat9 b3dala 9dythm fy t7ryr alwtn md7yn balghaly walnfys fy sbyl alkhlas mn nyr alast3mar wswn al3za walkrama
wdkr an almghrb w9f 3br tarykhh al3ry9 b3zm wisrar wt7d fy mwajha atma3 altam3yn mdaf3a 3n wjwdh wm9wmath whwyth ww7dth wlm ydkhr jhda fy sbyl syana w7dth wt7ml jsym altd7yat fy mwajha alast3mar aldy jtm bkl 9wah 3la altrab alwtny mnd bdayat al9rn almady .
wast3rd alna2b aljhwy abrz ala7dat alty chhdha almghrb 9bl t9dym wty9a almtalba balast9lal fmn alantfadat alch3bya ila khwd alm3ark aldarya balatls almtwst wbalchmal waljnwb ila mra7l alndal alsyasy kmnahda ma smy balhyr alast3mary altmyyzy fy 16 may sna 1930 wt9dym mtalb alch3b almghrby alisla7ya walmst3jla fy 1934 w1936 mdyfa anh rghm 7mlat al9m3 waltnkyl alty chntha sltat al7maya dd alch3b almghrby f9d twaslt msyra alkfa7 alwtny b9yada btl alt7ryr walast9lal jlala almfghwr lh m7md alkhams aldy aghtnm frsa an39ad m2tmr anfa baldar albyda2 fy 13 ynayr 1943 lli3lan 3n mtlb ast9lal almghrb aldy nal tayyd dwl al7lfa2 7yt a3tbr alr2ys alamryky rwzflt an mtam7 almghrb fy alt7rr walsyada mchrw3a m3trfa baldwr alra2d walkbyr aldy adtl3 bh fy d3m al7lfa2 dd alghzw alnazy iban al7rb al3almya altanya
wansjama m3 mbda 79 alch3wb fy t9ryr msyrha tghyrt mdamyn almtalb almghrbya balisla7at ila aljhr balmtalba balast9lal wan3ks hda alts3yd 3la al3la9at byn sltat al7maya wal7rka alwtnya alty kan 9adtha 3la atsal mstmr m3 almghfwr lh m7md alkhams aldy kan ywjhha wyrchdha b7nka w9d tktft alatsalat byn al9sr wal7rka alwtnya ila an atmrt mbadra t9dym wty9a almtalba balast9lal fy 11 ynayr sna 1944
wabrz an almwajha 9d blght awjha 7yn a9dm almst3mr 3la nfy rmz alsyada fy 20 ghcht 1953 bm3ya rfy9h fy alkfa7 jlala almghfwr lh al7sn altany wal3a2la almlkya alchryfa ghyr an alch3b almghrby tsda lhda al3dwan alsafr b9yamh bantfadat 3arma dfa3a 3n alm9dsat aldynya waltwabt alwtnya f3ad almlk almjahd wasrth alchryfa ila ard alwtn 16 nwnbr 1955 mnswra m3lna bzwgh fjr al7rya walast9lal
wakd an asra al7rka alwtnya walm9awma wjych alt7ryr t2kd bhdh almnasba alwtnya ast3dadha alkaml wt3b2tha alchamla t7t al9yada al7kyma lsa7b aljlala almlk m7md alsads nsrh allh mn ajl aldfa3 3n alw7da altrabya wttbyt alsyada alwtnya 3la ala9alym aljnwbya llmmlka .
w9d akd alsyd mstfa afryat alna2b ali9lymy lwzara altrbya alwtnya waltkwyn an hda ala7tfal yaty tkhlyda lldkra 72 lt9dym 3ryda almtalba bast9lal alblad mn bratn alast3mar alghachm w9d tdafrt mjhwdat mjmw3a m mkwnat al7rka alwtnya almghrbya andak w3mlt 3la nchr afkar lltw3ya wald3wa ila aldfa3 3n almsal7 alwtnya bwasta mjmw3a mn alwsa2l fa7tflwa b3yd al3rch lawl mra ywm 18 mn nwnbr 1933 llt3byr 3n tdamn al7rka alwtnya m3 alsltan wal7d mn al7sar aldy kant tfrdh 3lyh alsltat alast3marya kma 3mlt 3la isdar mjlat mtl mjla almghrb balfrnsya sna 1932 wjra2d mtl 3ml alch3b wal7yaa walslam walryf

wala janb dlk ydyf alsyd afryat mstfa asst al7rka alwtnya mdars 7ra mn ajl trsykh m9wmat alchkhsya almghrbya mtl mdrsa almdrsa alahlya bttwan wmdrsa alnja7 baldar albyda2 walmdrsa alislamya al7ra btnja kma kwnt fr9a msr7ya wmwsy9ya kfr9a ftyan 7zb alisla7 bttwan waljw9 almghrby balrbat wllt3ryf bal9dya almghrbya fy alkharj ankhrt rwad al7rka alwtnya aldyn kanwa ytab3wn drasthm balkharj fy jm3yat kjm3ya tlba chmal ifry9ya bbarys wjm3ya alt9afa al3rbya
wala7tfal hw mnasba ltkrys t9afa alantma2 ila alwtn walikhlas ilyh wtrsykh 9ym alwtnya walmwatna lda alnach2a wt3ryfha btarykh almghrb wmn aldlalat al3my9a ltkhlyd hdh aldkra alwtnya alty trtsm m7ta wda2a fy msar bna2 wt7rr almghrb al7dyt hy anha drs wtny ytjdd snwya ynhl mnh alchbab al9ym alty t7la bha alr3yl alawl ll7rka alwtnya lldfa3 3n 7wza alwtn btwaf9 tam m3 al3rch wmwajha kl achkal alastlab alty marsha almst3mr ltms alhwya alwtnya walt9afa alaslya kma anh ch7na m3nwya llchbab waljyl al7aly walmst9bly mn ajl tnch2th 3la rw7 alkfa7 alwtny wndal rjalath 7ta ytchb3wa bal9ym walmtl al3lya llwtnya waldfa3 3n m9dsat alwtn
wm3 dlk fan tkhlyd hdh aldkra ydyf alsyd alna2b ali9lymy la ychkl f9t mnasba last7dar td7yat almgharba fy sbyl nyl alast9lal wlknha tmtl kdlk m7fza lhm lmwasla al3ml walt3b2a 3la drb alisla7 waltnmya walazdhar t7t al9yada alrchyda ljlala almlk m7md alsads fastkmala bmsyrat altla7m alkbra ywasl almghrb b9yada jlala almlk m7md alsads msyra aljhad alakbr wttbyt alw7da altrabya wsyantha wt7syn alant9al aldym9raty walisra3 bh wtrsykh mbad2 almwatna almltzma wt79y9 nhda chamla wt3zyz mkana almghrb k9tb jhwy wfa3l dwly widka2 ich3a3h al7dary kbld mtchbt balslm wal9ym alinsanya almtla walankhrat fy alawrach alisla7ya alkbra wmn abrzha isla7 mnwma altrbya waltkwyn w9d tm lkwyn ljna mn 18 3dwa t3hdt bisla7 almdrsa almghrbya antla9a mn alr2ya alistratyjya 2015 / 2030 lda wjb 3lyna jmy3a ydyf alsyd alna2b ali9lymy alankhrat fy hda alisla7 wan nkwn jnwda mjnda wra2 9a2d alama w7amy 7ma almla walwtn jlala almlk m7md alsads aydh allh
ama alastad m7md alsbyty 3dw almjls al3lmy alm7ly f9d akd an ywm 11 ynayr m7ta mchr9a fy mslsl alkfa7 alwtny dd alast3mar aldy khadh alch3b almghrby b9yada al3rch al3lwy mn ajl al7rya walast9lal kma an t9dym wty9a almtalba balast9lal jsdt w3y almgharba wndjhm wa3tt aldlyl walbrhan 3la 9drthm wiradthm lldfa3 3 79w9hm almchrw3a wt9ryr msyrhm wtdbyr ch2wnhm banfshm w3dm rdwkhhm llnfwd alajnby walisrar 3la mwasla msyra alndal ila an t799 alnsr
wadaf 3dw almjls al3lmy an wty9a alast9lal ja2t ttwyja lmslsl twyl mn alm9awma almsl7a ankhrt fyha alch3b almghrby brmth fy hda almslsl mbrza an al7rka alwtnya sahm fy incha2ha tla mn al3lma2 alajla2 aldy tsdwa ila alidara alast3marya wsyastha fy almghrb wmn dar fy flkha id kanwa ynbhwn jmhwr almwatnyn ila kl mn kan y3ml 3la tjmyd al39wl wbt altwakl walkhmwl wdf3 alnas ila alrdwkh walastslam fyt9a3swn 3n alndal walkfa7 bd3wa an allh 9da ma 9da w9dr ma 9dr
wachar ban jam3a al9rwyn kant hy almdrsa alawla alty wldt fyha alrw7 altwrya llw9wf fy wjh almst3mr aldy jr 3la alblad kl asnaf aldl walmhana wkan al3lma2 fyha y3mlwn 3la nchr hdh alafkar byn mkhtlf alf2at alch3bya wfy m9dmtha alf2a altlabya ma an bda aljhad dd alfrnsyyn 7ta ankhrtwa fyh
kma al9a alsyd m7md khrwby mndwb alt3awn alwtny klma akd fyha an tkhlyd dkra t9dym wty9a almtalba balast9lal t3d mn3tfa 7asma wm7ta mchr9a fy mslsl alkfa7 alwtny wtchkl mntl9a last9lal alblad wyna2 almghrb al7dyt
wy79 lna kmgharba y9wl alsyd alkhrwby an n3tz bdrws w3br hdh aldkra almjyda lanha mfkhra llajyal alsa3da walla79a wast7dar m3anyha altarykhya al3my9a wala3traf lmn sn3wa almjd fy sbyl swn hda alwtn walichada bbtwlathm wbal9ym ltkwn mrj3a y9tda bh fy msyrat almghrb al7adra walmst9blya kma anh ch7na m3nwya llchbab waljyl al7aly walmst9bly mn ajl tnch2th faldkra mnasba ltkrys t9afa alantma2 ila alwtn walikhlas ilyh wtrsykh 9ym alwtnya walmwatna lda alnach2a wt3ryfha btarykh almghrb 7ta ytchb3wa bal9ym walmtl al3lya llwtnya waldfa3 3n m9dsat alwtn wsd mnawrat wastfzazat a3da2 w7dtna altrabya
wfy khtam hda al7fl almtmyz at7f tlamyd wtlmydat mdrsa abn rchd al7dwr bnchydyn ( mghrb al7dara 3ach almghrb 7ra bna ) kma tm twzy3 almn7 almalya alsnwya alm9dma mn trf alt3awn alwtny lfa2da aljm3yat alkhyrya almsyra lm2ssat alr3aya alajtma3ya bali9lym

tawryrt : 3bd al3zyz al3yachy

عدد الزيارات : 14975
تاريخ الإضافة : 2016-01-19abraj 16-07-2016
abraj 01-03-2024
abraj 09-06-2014
abraj 07-11-2001