| | | | 2020 |
: .

wjda: nbyl bn3bd alamyn l7zb alt9dm walichtrakya y7dr mn alinzla9at lifchal altjrba al7kwmya al7alya .


        wjda:   nbyl bn3bd alamyn l7zb alt9dm walichtrakya y7dr mn alinzla9at lifchal 
                altjrba al7kwmya al7alya .
chdd m7md nbyl bn3bd allh alamyn al3am l7zb alt9dm walichtrakya fy 3rdh alsyasy amam b3d aatr al7zb baljha alchr9ya wmt3atfyn m3h mn nfs aljha fy l9a2 twasly tzamn m3 alzyara almlkya almymwna llmnt9a , nm bwjda msa2 ywm aljm3a almady t7t 3nwan: alrwf alrahna llblad walmham alndalya almtrw7a,chdd 3la ahmya alrf3 mn mstwa almmarsa alsyasya wnw3ytha wtkhly9ha waltakyd 3la drwra w9yma alwfa2 baliltzamat alty tm alt3byr 3nha llray al3am alwtny waldwly lkhdma 9daya alwtn walch3b wltsry3 wtyra alisla7 fy almjal ali9tsady wfy almjalat alijtma3ya walt9afya walby2ya rghm wjwd b3d alikrahat aldaghta , abrzha tatyrat alazma ali9tsadya ldwl mn awrwba trbtha bbladna 3la9at mtnw3a , why alisla7at alasasya walm7wrya alty mn cha nha twfyr almnakh almla2m llzyada fy 7jm alisttmarat fy al9ta3 alsna3y alfla7y walsya7y wbaltaly izdhar m2chrat altnmya wm3dl alnmw waltdyy9 3la nsba al3jz ila mstwa adna wal9da2 altdryjy 3la alfwar9 almjalya wt7ryr al3alm al9rwy mn 9bda al3zla walthmych almrakm khlal 39wd wkda khl9 frs chghl jdyda wkhfd nsba albtala , whw alsbyl , ydyf alamyn al3am , li3ta2 m3na w7mwla fkrya mnt9ya 9abla lltsryf walinjaz lt3zyz aldym9ratya alijtma3ya b3dma 7dd almghrb ikhtyarath alsyasya alkbra mnd 39wd wal9a2ma 3la aldym9ratya altcharkya walt3ddya alsyasya walinfta7 why almdakhl alw7yda llbna2 alslym lldwla al3srya al7datya wmn ajl t9wya al9drat alwtnya lmwajha alt7dyat wmwajha khswm w7dtna altrabya waldyn mn 7yn lakhr ytlwn 3lyna bwr9a syasya jdyda llt3jyz w3r9la aljhwd alramya ila t79y9 altswya l9dya als7ra2 almghrbya fy itaraljhwya almws3a wfy l alsyada almghrbya, wkdalk mn ajl t3b2a alta9at ll9yam balmbadrat alch3bya aldyblwmasya walsyasya lt7ryr sbta wmlylya waljzr altab3a lhma m7dra fy nfs alw9t mn 3wa9b almzaydat wal7rb alklamya al9dra alty ychnha b3d alsasa walty la tkhdm fy chy2 ila ma y3aks alirada aljam7a llch3b almghrby altwa9 ila altghyyr walistfada alwas3a mn khyrat alblad wal3ych alkrym fy knf al7rya wal3dl wkharj wbb3d twyl 3n alistbdad whymna 39lya alt7km , mma 9d y2dy ila inzla9at la 9dr allh ln t9wd ila lma 7dt wy93 fy alktyr mn albldan al3rbya 7alya 7yt al7rb walsra3at wali9ttal lm td3 awzarha b3d wla a7d ymknh wsf hwlha wtda3yatha 3la alwa93 al3rby wal9dya alflstynya almsnfa fy alrtba altanya b3d 9dytna alwtnya wk9dya t7rr balnsba lkl aldwl al3rbya walislamya.
wfy alsya9 dath dkr alrfy9 alamyn al3am ll7zb balmra7l alty 9t3tha alblad fy mslsl alisla7 m3 bdaya 7kwma altnawb altwaf9y fy 3hd almlk alra7l w lazalt alanchta aldala walmbrhna 3lyh mstmra fy itjah tnw3yha wt3my9ha m3 al7kwma al7alya b9yada 3bd alalh bnkyran w r2ys al7zb aldy a7rz 3la akbr 3dd mn alaswat alty tm alt3byr 3nha fy alintkhabat altchry3ya lsna 2011 bchkl 7r wdym9raty wfy ajwa2 3mwma lm ychkk ay 7zb fy nzahtha wmsda9ytha why al7kwma alty ychark fyha 7zb alt9dm walichtrakya ydyf bn3bdallh b3dma tmt tlbya alistjaba lchrwth alty wd3ha iban almfawdat m3 r2ys al7kwma alm3yn mn 9bl jlala almlk why chrwt 9amt 3la altchbt baltmtylya alwazna fy al7kwma waliltzam balbrnamj ali9tsady walijtma3y almchtrk aldy tmt syaghth intla9a mn dybaja aldstwr aljdyd wlm t9m 3la 3la asas alt9at3 aw altjadb alidywlwjy aw ay chy2 akhr dy 3la9a bali3tbarat alkhasa lt79y9 mnaf3 chkhsya awmsal7 f2at m3yna b3ynha ghyr alblad wal3bad mdyfa banh ytwajd fyha talma an altdbyr al7kwmy llchan al3am ysyr bchkl 3ady jda chfaf wbtnaghm winsat khla9 lkl mkwnatha mma yty7 itmar a3malha mydanya wb7ywya tzyd mn 7jm almkasb walinjazat mnha alty ytn9l jlala almlk m7md alsads ltdchynha fy almnt9a alchr9ya wfy rbw3 alwtn mn chmalh ila jnwbh ws7ra2h wltalma kdlk lm ysdr 3n 7zb al3dala waltnmya mw9fa ghyr aldy yd3h fy ms2lya aljhaz altnfydy aw itkhd mwa9f wnhj r2ys al7kwma wwzra2 7zbh syasa tt3ard m3 mbad2 al7zb w9na3ath kalms bal79w9 almt3arf 3lyha walmnsws 3lyha dstwrya kmtalba alnsa2 balb9a2 fy albywt mtla aw frd irtda2 al7jab 3la kl alnsa2 w 9rar mcharka al7zb fy 7kwma bnkyran hw 9rar syady nab3 mn r2yth alsyasya alnadja alty 7ddtha hy2ath al9yadya alwtnya bist9lalya tama kma f3l dlk m3 alastad 3bd alr7mn alywsfy wb3dh m3 idrys jtw walastad 3bas alfasy w9d itkhdh balkhsws lma hrt fy alsa7a alsyasya tatyrat wadwar 9wa t7kmya sa3da ttnm bwtyra 9wya w3nyfa a7yana yjrha al7nyn ila al3wda bna ila alwra2 kma kan almghrb fy 3hd idrys albsry almaswf 3nh wfy alw9t aldy t7tl alm2ssa almlkya b9yada jlala almlk m7mdalsads mkana mt9dma fy ryada alisla7 waldf3 bh ila alamam wbtwsy3 mjalat al79w9 w9daya alnsa2 wbal3ml almlmws ll9da2 3la mahr altkhlf mn fsad whchacha wrchwa wtamyn ist9rar alblad walinsat alrfy3 wal9wy llchar3 b7rkath ali7tjajya dmnha 7rka 20 fbrayr, whw almw9f aldy y3rd 7alya al7zb wbasalyb wmn zwaya mkhtlfa syasya n9abya jm3wya wi3lamya thdf ila alms bkrama rmwzh wwzra2h wbslama w7yaa b3d afrad 3a2lat mnhm wist3mal althdyd fy 79hm kma kan yt3rd ldlk sab9 3ndma d3a al7zb ila altswyt bn3m lfa2da dstwr 92 wtrd mn alktla aldym9ratya w 3ndma kdlk talb sdam 7syn balkhrwj mn alkwyt alty ghzaha bal9wa wd3wth bi7tram syada bld 3rby jar 3dw kaml fy alktyr mn alhy2at walmntmat aldwlya wkan y3tbrha m9at3th 19 lma kan ll7zb mn t9yym andak lhda alist3mar 3la mst9bl wmsal7 alama al3rbya walislamya why amtla m7n ydyf alamyn al3am ll7zb istta3 7zb altly3a altwrya almghrby 7zb alt9dm walichtrakya waldy sytf2 chm3th 70 fy alchhwr alm9bla an ykhrj mnha bdka2 mnadlyh aljma3y w7kmthm wtbsrhm mrfw3 alras wm3h al79 kl al79 waltarykh yzyd wbjla2 zyf alid3a2at wal9ra2at waltawylat alm3dwma almdwn walasas walty lt tsthdf 7zb almr7wm 3ly y3th 3la mr alsnyn whw bkl takyd ma yj3lh ytjdr aktr fy trba hda albld wytnama m3h t3atf almwatnyn walmwatnat fy almdn wal9ra ltb9a b9ya almham altnymya mtrwka llhy2at aljhwya wali9lymya walm7lya ll7zb 9sd twyf hdh altfra alnw3ya walty laysahm fyha mnadlw al7zb f7sb bl kdlk khtabat alsasa walsyasyyn aldynyzr3wn alwhm waltdlyl i3t9ada mnhm anhm 9adrwn 3la iy9af hdh altjrba al7kwmya baya wsyla rghm 3lmhm ban alsyasa nbl wakhla9.wlh2la2 y9wl bn3bdallh: waslwa waslwa waslwa syrkm wnhjkm ln tzydwna ila israra wi9tna3a bkhyarna ws7th.
wila janb 3rd alamyn al3am ll7zb tdkhl albrwfyswr 7syn alwrdy 3dw aldywan alsyasy ll7zb wwzyr als7a lydkr biyjaz chdyd bm7awr syasa al7kwma fy 9ta3 als7a wbma tchhdh almnt9a mn injazat td3m al3rd als7y wkhdmath fy m9dmtha almstchfa aljdyd llamrad alnfsya wal39lya ( alt7fa) waldy sytfdl jlala almlk btdchynh fy hdh alayam wi9trab bdaya tchghyl almstchfa aljam3y w i7dat 6 mstwsfat jdyda fy almnt9a stsa7bha ijra2at thm twfyr almward albchrya alkafya mn atba2 wmmrdyn watr idarya wakhra thm alsyasa aldwa2ya wjwda altjhyzat walkhdmat fy kl 7l9atha.
wfy a39ab tdkhlat al7dwr wtsa2lathm alty mst alktyr mn al9daya mnha wd3ya khyatat wtjar sw9 mlylya almtdrryn mn 3dm alistfada mn aldkakyn30 almdafa llsw9 b3d i3ada bna2h wmwdw3 al9wanyn altnymya aldy trkbh jhat syasya wi3lamya ltbryr m9wlatha b3jz al7kwma 3n al9yam bms2lyatha wwsfha b7kwma tsryf a3mal lys ila, w9daya akhra mnha ma yrtbt bms2wlya wzara aliskan wsyasa almdyna, awd7 alrfy9 nbyl ban al7zb ytab3 mchkla almtdrrat walmtdrryn mn twzy3 dkakyn sw9 mlylya wsyb7t 3ma ida kant hnalk tswya mnsfa lhm , wfyma yt3l9 bal9wanyn altnymya akd 3la an tnzylha la yrtbt birada al7kwma bl alamr yttlb fy dlk istchara wray alm2ssa almlkya lma lhdh al9wanyn mn khswsyat wahdaf wbmdamyn sal7a lftra mn alzmn a7yana 9d tkwn twyla, wbma lh 3la9a bms2lya wzara aliskan sr7 bkhsws mchkla mtkhrjy mdrsa tkwyn almhndsyn alm3maryyn altab3a ll9ta3 alkhas baldar albyda2 w ifrazatha adt ila alnzwl llchar3 al3am lli7tjaj ban ali3traf lh2la2 almtkhrjyn bchwahdhm asb7 mksba wb9rar rsmy sytm t3zyzh ist9bala bi7dat mdars mmatla ltkwyn alm3maryyn fy sta mdn mghrbya akhra mn jmltha mdyna wjda wakadyr. 3bd almjyd zyach .
- 3dw alljna almrkzya l7zb alt9dm walichtrakya.
- katb alfr3 ali9lymy ll7zb bwjda.


عدد الزيارات : 13738
تاريخ الإضافة : 2013-06-24


43
sghir
. . .


abraj 17-10-2025
abraj 06-07-2000
abraj 05-03-2003
abraj 24-10-2019