| Annonce | | | |

blagh s7fy

blagh s7fy
almmlka almghrbya
wzara aldakhlya
3mala i9lym tawryrt
aldywan
khlya altwasl
tawryrt fy: 18 nwnbr 2016

bmnasba aldkra 61 l3yd alast9lal almjyd achrf alsyd 3zyz bwynyan 3aml i9lym tawryrt ayam altlata2 w alkhmys w aljm3a 15 17 w 18 nwnbr 2016 b7dwr f3alyat ali9lym mn mntkhbyn w msal7 amnya w slta m7lya w r2sa2 almsal7 alkharjya 3la tdchyn w i3ta2 antla9a 3da mchary3 tnmwya thm mjalat mkhtlfa w hy kalaty:

wd3 al7jr alasas lbna2 mrkz altahyl almhny bmdyna al3ywn almchrw3 aldy rsd lh mblgh maly y9dr b 3400000.00 drhm bchraka byn almbadra alwtnya lltnmya albchrya w mktb altkwyn almhny w in3ach alchghl w almjls aljma3y ll3ywn sydy mlwk.
w ytkwn hda almrkz mn 3 wrchat w 9a3a lli3lamyat w 9a3a lltdrys alnry balidafa ila 9a3a llajtma3at w 9a3a mt3dda altkhssat w mkatb w mraf9 akhra w yhdf hda almchrw3 alham dw alb3d alajtma3y ila tahyl w tdryb alf2a almsthdfa lj3lha mnft7a 3la sw9 alchghl bm2hlat ttnasb w mttlbath.

tdchyn dakhlya almdrsa aljma3atya fm alwad bjma3a sydy 3ly bl9asm al9rwya fy itar twsy3 alta9a alasty3abya llmdrsa aljma3atya bklfa ijmalya blght 889718.80 2 drhm. btmwyl mn alakadymya aljhwya lltrbya w altkwyn ljha alchr9.
w ydkhl hda almchrw3 fy itar m7arba alhdr almdrsy w tchjy3 altmdrs khswsa bal3alm al9rwy w dlk 3br idafa 7jrat drasya w 9a3at llmtal3a w alakl w zyada 3dd almra9d w kda rbt almdrsa aljma3atya balma2 w alkhrba2 w 9nwat alsrf als7y.

i3ta2 antla9a achghal thy2a mdkhl mdyna dbdw btklfa malya blght 12 mlywn drhm mmwla mn trf kl mn wzara altjhyz w aln9l w allwjstyk 6 m.d w wzara aldakhlya (almdyrya al3ama lljma3at alm7lya) 6 m.d.
w yrwm hda almchrw3 t7syn altn9l w almrwr w ayda alrf3 mn mstwa alkhdmat w alslama altr9ya bhda alm7wr altr9y alwa93 3la altry9 alwtnya r9m 19 w aldy y3rf 7rkya mrwrya mhma.

i3ta2 antla9a achghal bna2 dar altalb bmdyna dbdw almchrw3 aldy rsd lh mblgh 3.359.652.80 drhm btmwyl mchtrk m3 7kwma alandls sysahm la m7ala fy t9wya almnchat alajtma3ya bmdyna dbdw wtwtyd d3a2m alnsyj altnmwy wf9 m9arba tcharkya thdf trsykh t9afa altdamn wm7arba alf9r w althmych w al3ml 3la alidmaj ala9tsady w alajtma3y llf2at alm3wza.tslym mfaty7 27 draja tlatya al3jlat mjhza bsnady9 3azla ll7rara ljm3ya mhnyy wba23y alasmak btawryrt fy itar almbadra alwtnya lltnmya albchrya. btklfa malya t9dr b 675000.00 drhm sahmt fyha aljm3ya almdkwra almstfyda b 135000.00 drhm thdf ila t7syn awda3 3ml ba23y alsmk alja2lyn bmdyna tawryrt w dlk mn khlal t7syn rwf tswy9 w n9l alsmk balt9syt w idmaj hda alnchat dmn al9ta3at almnma mn ajl dman tswy9 mntwj smky brwf jyda t7trm s7a almsthlk w t7af 3la alby2a.
wd3 al7jr alasas lbna2 dar alt9afa bmdyna tawryrt w mn chan hda almchrw3 swsyw t9afy ham aldy rsd lh ghlaf maly ijmaly 9drh 00 .8.276.508 drhm almsahma fy t7syn mmarsa alanchta alt9afya w altrbwya w alajtma3ya alty tchj3 alanfta7 3la alm3arf w abda3 alchbab w ttwyr ta9athm fy itar mwatn w ms2wl. w y7twy hda almchrw3 balkhsws 3la msr7 w 9a3a lltdaryb w 9a3a llndwat w 3rd alanchta w wrchat llfnwn w fda2 ll3rd w mktba wsa2tya llatfal w albalghyn w msakn llfnanyn balidafa ala 9a3a llast9bal w mraf9 w tjhyzat akhra.

w fy itar altahyl al7dry lmdyna tawryrt wwf9 brnamj thy2a alchwar3 w alaz9a bmkhtlf a7ya2 almdyna w albalgh klfth 31.25 mlywn drhm 9am alsyd al3aml rf9a alwfd alrsmy almraf9 lh bi3ta2 antla9a thy2a char3 (amghala alm7ady lm7ta al9tar balmdyna). brnamj mtkaml w m7dd yrwm tahyl albnyat alt7tya lltr9at w alrf3 mn mstwa jwdtha w kda alr9y balmchhd al3mrany lmdyna tawryrt.عدد الزيارات : 16482
تاريخ الإضافة : 2016-11-19abraj 31-11-2011
abraj 21-04-2004
abraj 20-04-2022
abraj 06-07-2021