| | | | 2020 |

byan ila alray al3am

byan ila alray al3am
jm3ya alnhda alryadya
lkra al9dm
dar alchbab btawryrt

tdawlt almwa93 alalktrwnya balmdyna ywm 25 aktwbr 2013 m9alat t7twy 3la m3lwmat mghlwta wkhat2a wmzyfa wakadyb tms bsm3a jm3ya alnhda alryadya lkra al9dm why mza3m waftra2at in dlt 3la chy2 finma tdl 3la wjwd nya mbyta lda alb3d alhdf mnha 3r9la msyra alfry9 aldy ysyr fy alatjah als7y7 waltatyr 3la msarh alkrwy bbtwla hda almwsm.
w3lyh wltnwyr alray al3am wwd3h fy alswra finna n2kd ban mjhwdat kbyra bdlha almktb almsyr walla3bwn wm7bw alfry9 dakhl wkharj ard alwtn ldman astmr alich3a3 alkrwy llfry9 aldy tswdh 7alya ajwa2 jyda y7sd 3lyha whw amr sthr nta2jh bidn allh 3la ard alwa93 fy al9ryb al3ajl.
wkma la ykhfa 3la a7d f9d 799 alfry9 7lm als3wd hdh alsna ala al9sm alwtny altany hwaa wsyl3b mn ajl alm7afa 3la mkanth wl3b adwar tla23ya balbtwla wlm la als3wd ala al9sm almwaly in cha2 allh.
b3d hdh alm9dma albsyta snbyn llray al3am ma yly:
* tarykh an39ad aljm3 al3am alawl aldy tm tajylh tm ywm 31/07/2013 waljm3 al3am almwaly tm ywm 24/08/2013 whw aldy 3rf antkhab almktb almsyr aljdyd.
* 9am almktb almsyr balt3a9d m3 almdrb alm9tdr adrys jbylw whw astad altrbya albdnya wabn almdyna wlh tarykh krwy 3ry9 balmdyna wasmh ghny 3n kl t3ryf.
* antla9 altdaryb 9bl 7waly chhryn mn alan wn7yy alla3byn 3la ajthadhm wmcharkthm fy al7ss altdrybya alywmya alty astmrt 7ta ayam 3yd alad7a almbark ft7ya lh2la2 alabtal.
* tm jlb la3byn mn khyra alla3byn baljha alchr9ya lt3zyz alfry9 whm mdaf3 mtakhr wras 7rba wla3byn mn abna2 almdyna kanwa ymarswn bfry9 7snya jrsyf.
* 9am alfry9 bijra2 tlat m9ablat 7bya dd alfr9 altalya: wfa9 zghnghn 7snya lazary chbab brkan 7yt antsr 3la fry9 zghnghn btlata ahdaf m9abl hdf wt3adl m3 7snya lazary bdwn ahdaf wt3adl m3 chbab brkan bhdfyn fy kl chbka.
* jmy3 alla3byn aldyn 799wa als3wd m3 alfry9 hm dmn alla27a alnha2ya walajwa2 bynhm jyda jda tbchr bmwsm krwy ra23.
* fy badra ast7snha jl almttb3yn llfry9 f9d tm t9dym mn7a 3yd alad7a ljmy3 alla3byn alwarda asma2hm balla27a 3n try9 iyda3 hdh almn7 bal7sabat albnkya alchkhsya lkl la3b whw amr l9y ast7san m7by alfry9.
* asma2 la3by alfry9 kaltaly:
- bdydy m7md 3mad lmnwr fysl alghbar wraghny ambark l9ba9by 3adl mrbw7 3bd al7kym mjdwby 7myd krm 7mwch m7md alnwaly sfwan n3ym fryd z3wm ywns aldyb bw3wda jwad ms3wd hmwry 3rdws 3bd al9adr 7sam alznwty m7md kzay sfyan alrab7y rdwan 3dly bwjd3a khald krkry m7md smyr alkmwchy mzary 3bd alwa7d
wtb9a alla27a mftw7a ala 7yn alant9alat alchtwya.
* n2kd llray al3am d3m jmy3 alms2wlyn balmdyna llfry9 wdlk babram atfa9yat m3 3mala tawryrt walmjlsyn albldy wala9lymy llastfada mn d3m hdh aljhat 7sb alnta2j almt7sl 3lyha ft7ya wchkr wt9dyr llsada alm7trmyn 3aml a9lym tawryrt wr2ys almjls albldy wr2ys almjls ala9lymy kma nchkr mjls aljha walna2byn albrlmanyyn mmtly da2ra tawryrt kma nchkr jm3ya awtyskw bjmy3 frw3ha swa2 bfrnsa aw hwlnda aw btawryrt wn7y almktb alsab9 3la almjhwdat alty bdlha mn ajl als3wd ll9sm almwaly.
* nkhbrkm ban almktb almsyr al7aly mtkwn mn a3da2 fa3lyn lhm wznhm balmdyna wytkwn almktb mn: alr2ys: 3mrw brkany 799 als3wd m3 fry9 alantla9a alryadya lsna 2005 ll9sm alwtny alawl hwaa ws3d alfry9 andak ila sds nhaya kas al3rch wl3b dd fry9 alnady almknasy aldy kan ymars bal9sm alwtny alawl nkhba w9d 799 m3 hda alfry9 akbr alanjazat alty 3rftha kra al9dm bmdyna tawryrt.
- ws3yd bw3lam: astad jam3y wnacht jm3wy.
- 3mar 7sany: 9ad fry9 alantla9a alryadya ghdaa s3wdh ala l3b adwar tla23ya balbtwla whw alan r2ys fry9 jm3ya 44 lkra alyd w799 m3ha als3wd ala al9sm alwtny alawl.
- 3bd alkrym msrar: msyr sab9 lfry9 alantla9a alryadya aldy 799 m3h als3wd andak sna 2005 whw sa7b m2ssa lt3lym alsya9a wyd3m alfry9 3la aldwam madya wm3nwya.
- mrghad 3bd al9adr: r2ys jm3ya awtyskw bawrba whdh aljm3ya t9wm bd3m ala9lym fy jmy3 almjalat.
- alnhrawy almylwd: whw ghny 3n kl t3ryf wy9wm bmjhwdat kbyra lanja7 msyra alfry9.
- albwkyly rchyd: na2b alkatb al3am whw la3b sab9 w7km 3sba alchr9 w9ad 3da mbaryat nha2ya fy btwla 3sba alchr9 wnal i3jab almttb3yn.
- 7nwd 3sam: amyn almal whw 7aml lchhada jam3ya ( jam3a m7md alawl bwjda) wm3rwf bnzahth wakhla9h al3alya.
- m7md altwhamy: msyr sab9 whw 3dw b3sba alchr9 lkra al9dm whda chrf llmdyna wkan a7d alda3myn llfry9 lt79y9 als3wd khlal almwsm almady.
- 9wydr al9ndwsy: mstchar wmsyr sab9 llfry9 wkan a7d alda3myn lh alsna almadya.
- bw7w m7md: mstchar whw ghny 3n kl t3ryf m7b 9dym wy9wm da2ma bd3m alfry9 fy alsra2 waldra2.
- 3bd alslam af9yr: msyr wnacht jm3wy
mn jha akhra ttwfr aljm3ya 3la a3da2 chrfyyn balmdyna wbawrba.
wn7n id nbyn wnwd7 llray al3am wllmnabr ali3lamya hdh al79a29 finna nd3whm fy alm9abl ila zyara alfry9 wn9l al79a29 3wd nchr alakadyb alty tms bsm3a alfry9
wt3ln aljm3ya banha fy alw9t aldy tt9bl fyh jmy3 alant9adat albna2a finha ln tsm7 fy alm9abl ld3af alnfws balisa2a llfry9 lghrd fy nfs y39wb wt2kd banha st9wm balmtab3at al9da2ya dd kl alm9alat almghrda almt7amla 3la alfry9 wmkwnath wnstchhd b9wlh t3ala bsm allh alr7man alr7ym: " ya ayha aldyn amnwa ida ja2km fas9 bnba ftbynwa an tsybwa 9wma bjhala ftsb7wa 3la ma f3ltm nadmyn" sd9 allh al3ym.


عدد الزيارات : 16807
تاريخ الإضافة : 2013-10-29


22
Parvinder
Deep thought! Thanks for cotbniruting.

-9
khaled

-8
Rssifi
. ( " . ;

28
Rssifi
. ( " . ;

25
farid
trt


abraj 10-04-2006
abraj 16-12-2017
abraj 31-03-2005
abraj 29-05-2023