| | | 2020 | |

3bd al3zyz bwr7

3bd al3zyz bwr7
mskwn bwj3 alibda3 walfn ytl almbd3 3bd al3zyz bwrw7 fjaa 3br dywan alkhbza


mskwn bwj3 alibda3 walfn ytl almbd3 3bd al3zyz bwrw7 fjaa 3br dywan alkhbza w y7t alr7al bmhl fy 7war alktaba alzjlya astjaba lnda2 aldat .
fydkhl khnd9 alns alzjly almcht3l bamtyaz m3an9a as2la alwa93 alkbra w alsghra . wychrb mn 9l9 alibda3 almf3m bal7lm alinsany. w almmtd af9ya fy aldat almtajja baldhcha. inh nfd m3ln lwa93 mjnwn f9d twaznh alajtma3y aldy t2trh mada alkhbza w hw bdlk y2ss r2ya jdyda llktaba alzjlya alty tfjr bdakhl al9ar2 jmal almstghrb ! almdhch..
wn7n n9f 3la 3tba aldywan aldy akhtar lh almbd3 3nwan alkhbza yl9y bna hda alasm alfryd walmfrd ila khswba altmrd w aliy7a2.. w altawyl.. alkhbza jm3 llmtna9dat : al7yaa.. almwt.. al3ml.. albtala.. alf9r.. alghna ..
wbalttaly ykwn alkatb 9d afrgh almfrda mn dlalatha .w9am bch7nha bch7n ramza wrmzya iy7a2ya 9abla llanfjar walan9sam w altchy. w ymn7na al3nwan tdkra al3bwr wbachtya9 w chw9 w tchwy9 kbyr ila msa7a aldywan. 7yt njd tsryf w tatyt 3nasr alfkra walswra w ttghda awsalha biy9a3at tntl9 mn mmlka ali7sas w zna ghazya t2trh 9walb la tkhlw mn skhrya ayjabya/ rmzya t799 mt3a adbya w fnya ..inha lgha aldat alm9hwra . w llmbd3 mrj3ya almt7 mn alw3y w allaw3y. mn alwa93 wmn allawa93 ly9bd 3la wahr 7yatya fy 3alm alwa93 ila 7d ala9trab mn almhmch fy al7yaa..wma khlf alachya2 .fttsll ila nswsh lal alafkar lfhm ma tb9a mn alfkra / alr2ya.. w baltaly t79y9 aldhcha / almt3a aladbya mrkza fy dlk 3la allb waljwhr. 7yt tdwr 7wlh kbryat alamwr fy chkl tna9dy..
inha alkhbza alm7wr aldy tdwr 7wlh albchrya jm3a2..
anh mdkhl 9mt balt9dym bh ldywan alkhbza llastad 3bd al3zyz bwrw7 ..whda aldywan mn al7jm almtwst 33d sf7ath 97w ttwz3 3la hdh alsf7at: 18 9syda zjlya balidafa ila alt9dym lldywan walihda2 wmdkhl aldywan . wja2t 3nawyn 9sa2dh mtmyza w la tkhlw mn 7mwlat fkrya wiy7a2at mtnw3a wmtwghla fy alw3y aljm3y llmjtm3 . inha 3nawyn t7ml byn 7rwfha tlkhysa 3jyba lmdmwn al9syda . w tb9a hdh al3nawyn 3bara 3n nwafd mn khlalha ntl 3la al9syda ftmn7na tr7yba 3jyba lldkhwl ila 7rma alns alzjly almmt3 . wja2t al3nawyn mrkba mn klma mfrd mtl : bdaya/alkhbza/ alsd9a/ khwad/ alnwba/ . aw hy mrkba mn klmtyn mtl alkhbza alm3l9a/ zbna2 alm7snyn /khbza falm9bra/ alkhbza almskhwta/ ras lm7ayn / alry7 haj/alsbr kydbr/7aml hmwmy /ta7t alklma/ hlkny/ 7ajytkm aw mn tlat klmat mtl: m9hwr 3br alswr
inha 3nawyn mtrba dat b3d iy9a3y wmwsy9y wlha w93 fny fy aladn.why 3nawyn ghalbytha asma2 m3arf tntmy ila al3dyd mn al79wl aldlalya w alm3rfya .t9wdna ila alnbch fy slwkat dat mrj3ya ajtma3ya/dynya/ a9tsadya/ flsfya/ akhla9ya/syasya....
wbaltaly n9wl an aldywan kchkwl m3arf w kchkwl 9daya trtbt balinsan fy 3la9th bm7yth almady walm3nwy. anh wa93 al7rman mn kl chy2..wa93 chad asttna2y mrfwd..wa93 y9tat 3la alftat.. y3ych 3la alhamch w almhmch..wm3h tghyb asbab al3ych alkrym 7yt y9wl fy s:86
alwa93 mdhwr
almst9bl mdwr
chy 3aych
chy ychwf
ha alhm
ha 9la aldrhm ..
ha alzlt
ha alkhwf
ta7 allam
tart l7rwf..
anh wa93 ajtma3y w insany y2trh : altdhwr aldwran alhm alf9r alkhwf allam...why amwr in ajtm3t tl9y balinsan fy a9asy althmych w allambalaa fy l al7dyt alywmy 3n alan3ta9 w al7rya w m7arba kl achkal alf9r w altfawtat altb9ya anh almst9bl almdwr w alwa93 almtdhwr ..
want ttjwl 3br aldywan ttal3k m9at3 mghlfa balskhrya w althkm . inha skhrya alt7dy skhrya alrfd w ala7t9ar lslwkat insanya la insanya mwjha llinsan
9alk: akhs almsakyn
bach ykwnw alm7snyn
w drwry mn alkad7yn
bach akwnw almrfhyn
ykhs faldnya
tkwn als3aya
bach alm7dwdyn
yjm3 al7snat
labd mn wa7d myr
yr3a wysw9 l7myr..
inha skhrya fnya mmzwja bb3d r2ywy ll9daya almsyrya fy al7yaa alinsanya..
wa3tmd aldywan 3la tnwy3 aliy9a3at almwsy9ya ll9sa2d..w rkz 3la 7rwf almd altwyla nra lkhswsyatha alsmya2ya. lan mtl hdh al7rwf t7taj ila nfs twyl ykhrj mn a9sy aljhaz alswty.wfy 3lm allghwyat falaswat alty tkhrj mn a9sa al7l9 .7rwf dala 3la al7zn wm3bra 3n alalm walanyn..anh anyn 7yaa .. walm wa93 7zyn ..fja2 chkl aldywan mtab9a lmdmwnh .mma j3l aldywan ymtaz bw7da almwdw3 .. ww7da nfsya..ww7da aliy9a3 aldakhly w alkharjy ayda..
watt alastad almbd3 3bd al3zyz bwrw7 dywanh bal3dyd mn alkhsa2s alfnya aljmyla 7ta ykad kl ns lh ynfrd bkhswsya fnya tmyzh 3n alakhr. wnjd fy alns alwa7d mjmw3a mn alm7snat allfya w albdy3ya wmn mtl dlk a3tmadh 3la aslwb al7war fy mtl 9wlh
sd9a 3la alwldyn
yasyady almwmnyn
3awnwa hd almskyn
allh alm3yn
sd9a ya m7snyn
9lna lyk allh alm3yn
sd9a 3la alwaldyn
9lna lyk allh yshl
wach nt ka3 ma tml
syr tch9a w t3ml
nkhdm fach
rah makanch
3yyt nsbr
n9lb wndbr ..
wttwz3 3la msa7a aldywan klmat afrght mn mdlwlatha al79y9ya ltdl 3la mdlwlat akhra.. y2trha mkanha bjwar alklmat alakhra ftchkl m3ha dakhl alsya9 b3da lghwya wm3jmya wdlalya mnft7a 3la ktra altawyl w anfta7 chhya altfsyr ..7yt y9wl
hd alkhbza mskhwta.. rf3t 9wman ..krwchhm msywta... btghla9 almsran .. wnas krwchhm t3zf alnwta.. wtghny balmyzan ..
fkl klma f9dt ma wd3t lh asla w asb7t mnft7a 3la almt3dd mn altfsyrat..w altawylat ..w alib3ad allghwya waldlalya
walastad almbd3 3bd al3zyz bwrw7 a3tmd fy mrj3ya ma ja2 fy aldywan 3la tjarb 7yatya mnft7a 3la almt3dd fy al7yaa. j3lt mnh insana ymtlk t9afa mtnw3a wfy mjalat mkhtlfa.ncha 3la alfn wankhrt fy snwfh mbkra fabd3 fy mjal almsr7 talyfa wikhraja wttb3a..fnal jwa2z 9yma ttwyja lmjhwdath..wt9dyra libda3ath..w kan 9lma mmyza 3la sf7at aljryda alwtnya w alywmya : anwal ytal3 al9ra2 mn 7yn lakhr bibda3at mtnw3a : m9alat fy chta almwady3. ktabat msr7ya . 9ss fnya . 9sa2d ch3rya zjlya w adbya.. m9alat n9dya w twjyhya ..wmn mmyzat alastad bwrw7 3bd al3zyz alfnya anh 3azf m7trf 3la alalat alwtrya..wmghnya mltzma. wfy hda almjal alf wghna w l7n al3dyd mn al9sa2d..aktsb hdh altkwynat mbkra bankhrath alf3al fy al3dyd mn aljm3yat alm7lya waljhwya w kda alwtnya. fkan al3ml aljm3wy aljad a7d rwafd tkwynh wtblwrath alfnya ..ifada w astfada..wmsahma fy anchta t9afya wtrbwya w by2ya wsyasya wflklwrya ..wtratya. wmcharka fy ndwat 3lmya w fkrya.. wmhrjant kbra..w3dwa f3ala w nchyta fy ljan alanchta llt7dyr llzyarat almlkya li9lym tawryrt wmsahma f3ala fy al3dyd mn alrwbrtajat alada3ya almsmw3a walmr2ya: ida3a wjda aljhwya al9naa alawla al9naa altanya al9naa altamna tamzyght..
wy3d alastad 3bd al3zyr bwrw7 rsama mahra wkarykatwrya mtmyza kan ytl3na brswmat ghaya fy alibda3 w alfnya hdh almmyzat alfnya astfadt mnha aljryda alwr9ya alwtnya alty kan hw a7d m2ssyha bmdyna tawryrt walty kant tsdr mn tawryrt chhrya..
wbktabtna lhdh alchhada fy 79 alastad finna lm n9l 3nh ma ymyzh kansan w kfnan w mbd3 w mtkhl9..wm7b ll7yaa walfn.wm7b llinsan..f9d trba fy wst kwnh tkwyna akhla9ya jmyla ..wntmna llastad almzyd mn al3ta2 alibda3y..dakhl i9lym la mkan llfn w alt9afa fyh bl twjd t9afa alastrza9 alty tkhdm ajnda rj3ya wbmbarka lajhza nafda bali9lym.wn9wl an altarykh w ahl almdyna y3rfwn alght mn alsmyn..y3rfwn almt9f al79y9y mn almt9f almzyf..wt7ya mna llmt9fyn alchrfa2 bali9lym aldyn ybd3wn fy smt wfy l . b3ydyn kl alb3d 3n ma ylwt a3t9adhm mn an alt9afa slwk akhla9y wmhny winsany wkwny..
ft7ya llkatb alkhdyr 9dwry ..walkatb m7md albwchykhy ..


bl9asm sdayn
.

عدد الزيارات : 13704
تاريخ الإضافة : 2015-05-23abraj 11-07-2020
abraj 28-04-2024
abraj 10-03-2025
abraj 30-12-2005