| | | | 2020 |

t9ryraljm3ya almghrbya l79w9 alinsan fr3 tawryrt

t9ryraljm3ya almghrbya l79w9 alinsan
           fr3 tawryrtaljm3ya almghrbya l79w9 alansan
mnma ghyr 7kwmya tasst fy 24 ywnyw 1979 lha sfa almnf3a al3ama
3dw alfydralya aldwlya l79w9 alinsan- 3dw almnma al3rbya l79w9 alinsan- 3dw alat7ad alifry9y l79w9 alinsan

tsry7 alfr3 bmnasba aldkhwl alajtma3y aljdyd

fr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alinsan btawryrt yst3rd alwa93 alalym l79w9 alinsan bali9lym
wyd3w ila mwasla alndal ila janb al9wa al7ya llmjtm3 wfy m9dmtha 7rka 20 fbrayr 7ta t79y9 almtalb al3adla walmchrw3a llch3b almghrby wt9ryr msyrh alsyasy wala9tsady walajtma3y


bmnasba aldkhwl alajtma3y aljdyd wastnada 3la ttb3h lawda3 79w9 alinsan bali9lym fin fr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alinsan btawryrt ysjl ma yly:

I 3la mstwa al79w9 ala9tsadya walajtma3ya walt9afya:

1- al79 fy alt3lym:

ida kant almada 26 mn ali3lan al3almy l79w9 alinsan fy f9rtha alawla tns 3la an" lkl chkhs al79 fy alt3lym mjana wfy rwf mla2ma 3la ala9l fy mr7lth alabtda2ya walasasya" fin aldkhwl almdrsy lhdh alsna bi9lym tawryrt wbchhada alfa3lyn altrbwyyn mn mdra2 widaryyn wasatda wjm3yat aba2 wamhat wawlya2 altlamyd y3rf dkhwla mdrsya sy2a 3la ghrar alsnwat almadya.

fal79 fy alt3lym bi9lym tawryrt la zal ghyr mta7 lljmy3 f3dd kbyr mn alatfal bal3alm al9rwy batwa mhddyn b3dm alalt7a9 balfr3yat almdrsya alty aghl9t abwabha fy wjwhhm amam alkhsas almhwl 3la mstwa almward albchrya.
fhnak 3dd mn aldwawyr bali9lym la ttwfr 3la m2ssat t3lymya fdwar awlad am7md " shb alslwky" mtla bjma3a mstkmar bda2ra al3ywn la ytwfr swa 3la 9sm w7yd yft9r labst chrwt al3mlya alt3lymya/ alt3lmya wla ysl7 7ta 7yra ll9ty3 fbala7ra an y7tdn almtmdrsyn mn abna2 aldwar watna2 altsa9tat wfydan wad " lkd7" yn3zl aldwar wyst7yl 3la alatr altrbwya alwswl ilyh. wichkalya 3dm alalt7a9 almady wala9tsady aldy y3tbr mn ahm al3nasr alm3yarya ll79 fy alt3lym t3any mnh f2a 3ryda mmn hm fy sn altmdrs btrab ali9lym b7km m3anaa a3dad kbyra mn aldwawyr mn al3zla khswsa atna2 altsa9tat w3dm 9dra 3dd mn al3a2lat 3la tghtya klfa tn9l abna2ha mtl tlamyd mdars tnzart aldyn frd 3lyhm alalt7a9 bmdrsa b "fm alwad" bjma3a sydy 3ly bl9asm bda2ra dbdw alb3yda 3n msaknhm.
alkhsas fy alt3lym alabtda2y blgh 80 astada m3 alljw2 ila 7lwl aldm fy a9sa mstwyath ( sta mstwyat fy alfsl alwa7d) whw amr y2tr slba 3la jwda alt3lym.
alkhsas fy altanwy ali3dady blgh 25 astada tmt tghtythm basatda alt3lym alabtda2y wkda altahyly mma 3m9 mchakl lslk alt3lym alabtda2y balkhsws ws9wth fy khsas mhwl hda balidafa ltghyyr bnyat b3d alm2ssat wma ntj 3n dlk mn akta.
fy m9abl alkhsas fy alatr altrbwya njd alakta almhwl bjmy3 aslak alt3lym f3dd altlamyd bal9sm alawl balt3lym altahyly bslkyh ali3dady waltanwy tjawz alkhmsyn tlmyda wtlmyda fy mjmw3a mn almstwyat ( alawla 3lmy a9sam aljd3 almchtrk...).
fy l hda alwa93 almzry aldy ajhz 3la al79 fy alt3lym la zal mchrw3 bna2 tanwya almrynyyn altahylya yraw7 mkanh wlm yr alnwr mnd arb3 snwat walachghal tw9ft balmchrw3 mnd sntyn mma ychkl hdra safra llmal al3am wyttlb ft7 t79y9 wm7asba kl mn kan wla zal wra2 hda altakhr aldy arkha ban3kasath 3la ba9y alm2ssat altanwya al9a2ma (alakta) aldy blgh 48 tlmyda walr9m mrch7 llartfa3.
takhr injaz b3d al7jrat alidafya bb3d alm2ssat ktanwya alft7 altahylya ada ila astghlal hdh altanwya larb3 7jrat mfkka bmdrsa bwjdwr almjawra whw amr ytr7 aktr mn 3lama astfham.


alakta balm2ssat alt3lymya wakbh akta ayda fy aldakhlyat mma 7rm mjmw3a mn altlamyd mn 79hm fy almn7a fdla 3n altmyyz alsafr aldy 3rfth hdh al3mlya.

alkhsas fy b3d altkhssat alt9nya khasa fy mjal alt3lym alt9ny la zal yfrd nfsh wlm ytm tdark alwd3 l7d alan balrghm mn nta2jh alkartya 3la nta2j albkalwrya i9lymya khlal almwsm aldrasy almady alchy2 aldy 9d ytkrr hdh alsna ayda ida lm ytm astdrak alamr.

mn janb akhr tm alaltfaf 3la b3d al9rarat alty tm atkhadha m3 alchrka2 aln9abyyn w3la rasha 3dm tmkyn almstfydyn mn al7rka aljhwya mn 9rarat t3yynhm bwjda rghm mrwr khmsa achhr 3la dlk baladafa lltlk2 fy tnfyd b3d 9rarat i3ada alantchar wsd alkhsas dakhl mdyna tawryrt bkhsws b3d almwad irda2 lb3d aljhat aln9abya mma y7rm mjmw3a mn altlamyd mn 79hm fy alt3lym.

alt3lym alkhswsy wbsrf alnr 3n almw9f al79w9y mnh finh la y7ml bi9lym tawryrt mn m9wmat alt3lym ila alasm fm2ssat alt3lym alkhswsy ttwajd b3marat sknya tft9r lfda2at wsa7at all3b balidafa lchrwt aln9l almdrsy alty tn3ks slba 3la altlamyd btkdyshm fy 7aflat ghyr mnasba fdla 3n alatmna almrtf3a alty la tkhd3 lay mra9ba.

wfr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alinsan btawryrt id yst3rd alwa93 alalym llmdrsa al3mwmya y7yy 3alya asra alt3lym alty t7rs 3la ada2 3mlha fy mtl hdh alchrwt ghyr altrbwya wyhn2ha bmnasba alywm al3almy llmdrs aldy ysadf alkhams mn aktwbr mn kl sna khswsa mnhm a3da2 w3dwat aljm3ya.


2- al79 fy alskn alla29:

artbata bal79 fy alskn la bd an nstghl frsa isdar hda altsry7 al79w9y lnhn2 3dda mn alm3t9lyn fy itar mlf mrtbt bhda al79 3la ast3adthm l7rythm b3d 9da2 al39wba al7bsya (sna wnsf 7bsa nafda) 7yt yt3l9 alamr bkl mn:
3zyz alwaly almzdad sna 1987 mhnth myawm
jwad bwchfra almzdad sna 1992 mhnth mykanyky
a7md a3wysy almzdad sna 1989 mhnth ksab
m7md blm7jwb almzdad sna 1981 mhnth nadl
rchyd l. almzdad sna 1986 mhajr m9ym bisbanya

w9d ja2 a3t9alhm 3la itr ala7dat almasawya alty 3rftha mdyna tawryrt ywm alatnyn 21 mars 2011 3ndma a9dm mjmw3a mn alm7tjyn almtalbyn bal79 fy alskn 3la itlaf w7r9 wtkhryb m9r alml79a alidarya altalta almtwajda 3la 7dwd dwar "la7wna" bmdyna tawryrt wtksyr zjaj altanwya ali3dadya abn syna wi9ama 9a2d nfs alm9at3a wtbadlwa altrach9 m3 al9wat alamnya bal7jara wafdt hdh almwajha ila 7dwt a3t9alat was3a fy sfwf alm7tjyn wm7akmat an3dmt fyha chrwt "alm7akma al3adla"...
wfr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alansan btawryrt id yhn2 h2la2 alikhwa 3la ast3ada 7rythm finh yjdd mtalbth bft7 t79y9 3la mstwa mrkzy fy chan tlk ala7dat wt9dym almtsbbyn al79y9yyn fyha ila al3dala walw9wf 3nd altla3bat alty y3rfha mlf al39ar bala9lym lsnwat twyla mn ajl iy9af nzyf altramy 3la alarady. kma ytalb bi3ada ft7 alt79y9 fy altjz2at alsknya alsrya wma y3rf tjawza bal7y alsna3y wyd3w ila twfyr al79 fy alskn alla29 llmwatnyn b3yda 3n tdkhl mafya al39ar wsmasra alantkhabat.
wida kan mn 3nasr al79 fy alskn alla29 an ykwn fy mw93 yty7 shwla altn9l ila almraf9 alakhra mn mraf9 s7ya mdars amakn al3ml ... fin hda al79 ystdm ba7tlal almlk al3mwmy bmdyna tawryrt 7yt tntchr alakchak bm7yt alm2ssat alt3lymya ( altanwytan ali3dadytan bdr wwad za... khyr mtal 3la dlk) t7wyl 3dd mn ala7ya2 waltjz2at alsknya ila awrach ltsny3 mwad albna2 a7tlal alarsfa mn trf as7ab alm9ahy walm7lat altjarya aw alijhaz 3lyha balmtl9 mtl mchrw3 bna2 9ysarya btjz2a mwlay 3ly alchryf btawryrt waldy ata 3la alrsyf balkaml amam smt alajhza alm3nya wtwat2ha azdwajya alm3ayyr fy mchrw3 thy2a char3 mwlay 3bd allh btawryrt id fy alw9t aldy tm fyh hdm bnaya tab3a llmrkz alfla7y tm ala7tfa bbnaya akhra tab3a lnfs almrkz m3 an albnaya almtb9ya hy alty t3r9l alr2ya balnsba lmst3mly altry9 wt7tl alrsyf alkhas balmara kma an mchrw3 thy2a hda alchar3 3rf akhtlalat badya ll3yan t2kd ban alm9awla almklfa bachghal althy2a la t7trm albnwd alwarda bknach alt7mlat f3malha y9wmwn btrkyb "alkarlaj" mn ghyr tnas9 wy9wmwn bttbyt w7dat mkswra wm3yba chj3ha 3la dlk 3dm wjwd ay ttb3 llmchrw3 aw mra9ba lkyfya alinjaz.

mchkl akhr tfa 3la alst7 fm7tlw almlk al3mwmy bmjrd antha2 alachghal 3adwa ly7tlwa alarsfa mn jdyd wl3l akhtr ma fy alamr an aln9t alswda2 almtmtla fy as7ab m7lat almykanyk la zalwa ynchtwn 3la twl char3 mwlay 3bd allh wy9wmwn bisla7 al3rbat balarsfa alm7dta m2khra whw ma ada ila atsakh alkarlaj bzywt hdh al3rbat wasb7 b93a swda2 tchm2z mnha alnfws....

wida kan ayda mn m9wmat alskn alla29 altwfr 3la by2a mla2ma fin alsltat abt ila an t7wl mnt9a khdra2 btjz2a mwlay 3ly alchryf btawryrt baljha alm9abl ltjz2a jm3ya mstkhdmy wmwfy aljma3a al9rwya wady za ila tjz2a sknya astfad mnha alm7wwn wala3yan wdww alnfwd mn mhndsyn m3maryyn wr2sa2 jma3at wmstcharyn. fbay 79 sytm ighna2 h2la2 bjra 9lm fy alw9t aldy ytm fyh tf9yr as7ab almnazl almwajha lhdh al7dy9a "almjhz 3lyha" 3n try9 alidrar bal9yma alsw9ya l39arathm.
mn jha akhra la zal alfr3 ytab3 3n ktb alkhrw9at alty t3rfha alarady alslalya b3d tjdd ndalat dwy al79w9 mnd alchhr almady wytalb alms2wlyn bijra2 t79y9 nzyh wchfaf fy mlf asb7 yr9a lmstwa aljryma ala9tsadya b3d an dr 3la almtwrtyn fyh amwala ta2la 3lma ban alsltat la zalt tmtn3 3n ichhar almstfydyn mn dwy al79w9 fy itar t3wyd al9byla alslalya llkrarma 3n altjz2at alsknya alm7dta fw9 aradyha.

3- al79 fy alchghl:

fyma ykhs wa93 al79w9 alchghlya bi9lym tawryrt ysjl alfr3 ban al79 fy al3ml wal79 fy al7maya mn albtala why al79w9 almdmwna fy ali3lan al3almy l79w9 alinsan tnthk bchkl safr wbastmrar 3la mstwa ali9lym. kma sjl alfr3 3dm a7tram chrwt als7a walslama balw7dat alintajya almkhtlfa wastmrar tchghyl alatfal wastghlalhm wtft 3la alst7 m2khra ahra altsryj aljma3y ll3mal mn ghyr a7tram 79w9hm alwarda balmwaty9 aldwlya l79w9 alinsan wbmdwna alchghl almghrbya 3la 3latha wnchyr hna ila trd mjmw3a mn al3mal mn chrka tsny3 " alkrwfyt" MALUFRA w3dm twsl 3mal chrka BRAVA SARL bmst79athm w9d sand alfr3 h2la2 al3mal fy m7nthm.

wfy artbat m3 trdy alawda3 alm3ychya l3dd kbyr mn mwatnat wmwatny i9lym tawryrt ydkr alfr3 bfaj3a i7ra9 alsw9 albldy wma ntj 3nha mn tda3yat la zalt trkhy blalha 3la almdyna l7d alan whna y2kd alfr3 mjdda bmtalbh almt3l9a balsw9 alm7rw9 wmnha iyfad ljna llt9sy wt7dyd mn aghtnwa 3la 7sab m3anaa almwatnyn walmwatnat btwsy3 hamch almstfydyn mn 3mlya t3wyd d7aya al7ry9.
wb3d sdwr alt9ryr aldy a3dh khbyr btarykh 20 ywnyw 2012 bna2 3la amr 9da2y 7wl alachghal alty anjztha jm3ya alnhda llsw9 alnmwdjy alm29t mn khrba2 wsrf s7y wbna2 9a3a llslaa wmra7yd wb3d aladraj wbna2 wd3m bna2 alm7lat balsw9 alnmwdjy lfa2da almtdrryn mn al7ry9 fin fr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alinsan btawryrt yd3w alms2wlyn lmsa2la almtsbbyn fy hdr almal al3am walkchf 3n msyr alamwal al3mwmya alty twslt bha aljm3ya alsalfa aldkr.

4- al79 fy als7a:

ttlkhs mdamyn hda al79 fy:
 altwafr walm9bwlya: an t3ml aldwla 3la twfyr almstchfyat walatr als7ya bma ytla2m m3 alsakna ...
 imkanya alwlwj: an tkwn 9ryba mn alskan mma yty7 lljmy3 wlwjha.
 aljwda walmjanya: an tkwn alkhdmat als7ya 3la 9dr kaf mn aljwda wmjanya.

wbalrjw3 lhdh al3nasr ytd7 ban 79 almwatnyn bi9lym tawryrt fy als7a la zal b3yd almnal fbalrghm mn i7dat mstchfa i9lymy bmdyna tawryrt finh y3any mn an3dam 3dd mn altkhssat wktyr mn al7alat ytm twjyhha lmdyna wjda khswsa al7alat almst3jla alnajma 3n 7wadt alsyr kma an hnak tkhssat mwjwda wla t9dm khdmatha llmwatnyn mtl tb alatfal fy w9t sjlt fyh 3da wfyat llatfal b9sm alwlada. n9s 7ad fy alatr altbya walmward albchrya mma y2dy ila w9w3 3da 7alat tchnj byn almwatnyn wal3amlyn balmstchfa tsl a7yana ltbadl alsb walchtm waldrb 7yt sb9 lfr3 aljm3ya an twsl bchkayat mn mwatnyn ytlmwn fyha mn alms bslamthm albdnya mn trf alatr altbya w7ras alamn kma twsl bchkayat mn 3amlyn balmstchfa yst3rdwn fyha hdr kramthm mn trf mwatnyn...

nfs alwd3 yntb9 3la almstwsfat almtwajda bala7ya2 khsas mhwl fy alatr altbya wakta fy alm9abl bhdh almstwsfat. mn jha akhra fin mrkz altsfya alklwya btjz2a almsyra y9dm khdmath lmrdah fy ghyab altbyba almchrfa 3la almrkz alty astfadt mn ijaza alamwma mma arghm almrda w3a2lathm 3la khwd 3da w9fat a7tjajya 3aynha fr3 aljm3ya kma rasl mdyr almstchfa walmndwb ali9lymy lwzara als7a fy hda alchan.

khlal alftra alakhyra 3ayn a3da2 alfr3 sydlya mklfa bal7rasa la twfr aladwya lzbna2ha bma fy dlk 7lyb alatfal alrd3 whw amr ytr7 aktr mn 3lama astfham kma an tklyf sydlya wa7da bal9yam bal7rasa 3la mstwa almdyna balkaml ytr7 3da ichkalat wikrahat amam almwatnyn.

wbmdyna dbdw almjawra ywjd mstwsf s7y y9dm khdmath l3chrat alalaf mn skan alda2ra yft9r latba2 mnd 7waly chhr b3d ant9al tbybyn 3amlyn balmstwsf dwn an ytm t3wydhma l7d alan kma tft9r dar alwlada bnfs almdyna latba2.
fy hda alitar nst3rd masaa wm3anaa mwatn yn7dr mn jma3a sydy 3ly bl9asm bdwa7y dbdw asyb rf9a abnth albalgha mn al3mr sntyn wkhmsa achhr btsmm ghda2y wnwrd m9ttfat mn chkayth fy hda alt9ryr lanha tkhtzl masaa al79 fy als7a bi9lym tawryrt:
" msa2 ywm 02/10/2012 amttyt syarty rf9a abnty w2am albalgha mn al3mr sntyn wkhmsa achhr 9asdyn mstchfa dbdw aldy yb3d 3n m9r sknana b7waly 05 klm b3d t3rdna ltsmm ghda2y.

wakhbrkm sydy banh fy alw9t aldy kna fyh fy wd3ya s3ba jda khswsa abnty alty kant trmy fdlat mn aldma2 fwj2t b3dm wjwd tbyb mdawm bmstchfa dbdw wtm ikhbary ban altbybyn al3amlyn bhda almstchfa ant9la 9bl 7waly chhr dwn an ytm t3wydhma. 7ynha ant9lt 3la wjh al3jl ila mstchfa mdyna tawryrt ali9lymy wkan mn almfrwd alib9a2 3la abnty hnak ghyr an altbyba almdawma a3ttny wsfa aldwa2 wtlbt mny al3wda fy alywm almwaly fy 7ala 3dm ast9rar 7ala abnty id stdtr 7ynha ila ijra2 t7alyl w3la dw2ha st9rr irsalha lmdyna wjda mn 3dmh.

l9d 3anyt alktyr mn ajl alwswl lmstchfa tawryrt khswsa wan wd3y als7y kan s3ba bynma kant wd3ya abnty as3b w7mdt allh ltwfry 3la wsyla n9l lanh lwlaha lkant hnak khsa2r fy alarwa7 bkl takyd watsa2l kyf sykwn msyr mn yb3d 3n mstchfa dbdw b 100 klm wydtr lltwjh ilyh fy chan 7ala mst3jla wyfaja b3dm wjwd ay tbyb bmstchfa mn almfrwd fyh an y9dm khdmath lskan da2ra dbdw aldyn y9drwn b3chrat alalaf 3lma ban ab3d n9ta bhdh alda2ra 3n mstchfa almdyna 9d tsl ila 7waly 200 klm.
l9d atslt balsyd r2ys bldya dbdw aldy akd ly ban jmy3 alm7awlat alty 9am bha almjls lm ttmr fy t3yyn tbyb bmstchfa almdyna watsl hatfya balsyd almndwb ali9lymy lwzara als7a nfs alywm wl hatfh yrn mn ghyr jwab..."

wfr3 aljm3ya almghrbya l79w9 alinsan btawryrt aldy dab 3la iyla2 ahmya 9swa lhda al79 mnd tasysh sna 1995 wankhrt b9wa fy 7mla mwajha 9rar i9rar alts3yra 3la alkhdmat als7ya alty t9dmha almstchfyat al3mwmya bt3awn m3 chrka2h wtwjt btnym ndwa btawryrt ywm 26 djnbr 2004 7wl " wa93 als7a balmghrb" wastmr b3d dlk balmtalba btwfyr albnyat allazma walatr als7ya wtmkyn almwatnyn mn 79hm alkaml fy alastfada mn hda al79 y2kd israrh 3la mwasla ndalh fy hda alatjah wy3ln fy nfs alw9t 9l9h mn try9a m3alja alajhza alms2wla ltlbat almwatnyn fy alastfada mn bta29 " ramyd" wnhj ali9sa2 aldy 9wblt bh mlfat mwatnyn mn dwy aldkhl alm7dwd.
ytb3


عدد الزيارات : 11743
تاريخ الإضافة : 2012-10-19abraj 01-09-2016
abraj 07-06-2007
abraj 25-08-2001
abraj 09-06-2024