| | | | 2020 |

mn hw aldktwr amzazy aldy 7sl 3la albakalwrya mn tanwya abn alkhtyb btnja

mn hw aldktwr amzazy aldy 7sl 3la albakalwrya mn tanwya abn alkhtyb btnja
alwzyr s3yd amzazy aldy nal chhada albakalwrya mn tanwya abn alkhtyb btnjaasb7 tkhssh fy 3lm alfyrwsat .wdmn fry9 3lmy bmkhtbr albyw tknwlwjya altbya

chghl s3yd amzazy mnsb r2ys jam3a m7md alkhams balrbat mnd sna 2015 whw 7asl sna 2001 3la chhada dktwrah aldwla fy albywlwjya tkhss : 3lm almna3a w3lm alfyrwsat walbywlwjya aljzy2ya mn klya al3lwm jam3a m7md alkhams mn khlal t9dym atrw7a tm i3dadha bmstchfa la Piti Salptrire bjam3a byyr wmary kwry wdktwrah alslk altalt fy albywlwjya mn jam3a al9ady 3yad bmrakch sna 1992 idafa ila chhada jam3ya fy 3lm aldm waltb alchr3y Hmatologie mn jam3a bwrdw 2 sna 1998.

fy rsydh al3dyd mn alanchta almrtbta bmjal alb7t al3lmy 7yt tras fry9 alb7t fy 3lm alwrata alchr3ya ma byn 2008 w2015 wkan 3dwa bmrkz b7t 3lm aljynwmat almrdya alinsanya bjam3a m7md alkhams balrbat sna 2016 kma kan r2ysa lw7da altkwyn walb7t fy aldktwrah (albywlwjya alkymya2ya almna3a) ma byn 2009 w2014.
wachrf 3la 34 atrw7a dktwrah wtras kdlk ljan mna9cha 32atrw7a dktwrah w3chrat aljlsat al3mwmya llm2tmrat alwtnya waldwlya kma chark fy talyf 65 ktaba wmnchwra dwlya m7kma wwtnya whw sa7b bra2a akhtra3yn wd3a balmktb almghrby llmlkya alsna3ya waltjarya wms2wl 3la al3dyd mn alt3a9dat watfa9yat alb7t almmwla wm7km bmjlat wisdarat 3lmya dwlya (Reviewer) wkda 3dw bal3dyd mn alchrkat alwtnya waldwlya.

wfy mjal alb7t albydaghwjy kan amzazy mns9a llmastr almtkhss fy al3lwm wtknwlwjya al7yaa wals7a mn 2009 ila 2012 wlw7dat alijaza fy albywlwjya alinsanya walmna3a walbywlwjya alkymya2ya ma byn 2004 w2009 wr2ysa lmslk 3lwm al7yaa ma byn snty 2006 w2010 kma kan mns9a lmktb altkwyn almstmr bklya al3lwm balrbat ma byn 2005 w2011 wlw7da allghat waltwasl bdat alklya ma byn 2003 w2011 wms2wla 3n nady alywnskw bklya al3lwm: ala3mal alt9afya wal3lmya ma byn 2005 w2011 w3n alasbw3 alwtny ll3lm ma byn 2009 w2013.[3]

wsb9 lh an t9ld mnsb 3myd klya al3lwm altab3a ljam3a m7md alkhams-akdal mn sna 2011 ila sna 2014 wna2b 3myd mklf balch2wn alakadymya balklya nfsha mn 2006 ila 2010 wkda 3dw alljna alwtnya lla3tmad wtnsy9 alt3lym al3aly walljna alt7dyrya llmjls alwtny llghat walt9afa almghrbya.
kma twla ayda r2asa ljna mn7 altmyz bslk aldktwrah mnd sna 2015 wkda ljna ant9a2 mn7 alast79a9 bm2ssa m7md alsads lla3mal alajtma3ya waltrbwya mnd sna 2017 wchghl sna 2015 mnsb r2ys alljna albydaghwjya waltkwyn almstmr lndwa r2sa2 aljam3at.
wkan amzazy sna 2016 mns9a lbrnamj alm2tmr almt3dd alatraf kwb 22 alkhas bndwa r2sa2 aljam3at wlchbka 3mda2 klyat al3lwm baljam3at al3mwmya balmghrb fdla 3n chghlh mnsb na2b r2ys mjls alamna2 bjam3a m7md alkhams babw by (alimarat al3rbya almt7da) mnd sna 2015.
wmnd sna 2012 ila 2014 kan 3dwa balljna al3lya lm3adla alchhadat alajnbya bwzara alt3lym al3aly walb7t al3lmy wr2ysa lljna t9yym almsalk fy al3lwm walt9nyat sna 2014 wkda khbyra wtnya lda albrnamj alawrwby ERASMUS+ sna 2015 w3dw alljna alkhasa bwzara alt3lym al3aly walb7t al3lmy almklfa bt3dyl al9anwn 00.01 ma byn 2013 w2014.
w9d tras alljna albydaghwjya bmjls jam3a m7md alkhams-akdal khlal alftra almmtda mn 2011 ila 2014 kma kan 3dwa bljna ttb3 albrnamj alast3jaly ljam3a m7md alkhams-akdal ma byn 2010 w2013 w3dwa balmbaraa alwtnya lltbryz fy 3lwm al7yaa walard mnd sna 2011 kma kan 3dwa mntkhba bmjls klya al3lwm balrbat wr2ysa lljna albydaghwjya ma byn 2003 w2006. hath m3lwmat lb3d alfays bwkyyn aldyn yjhlwn almsyra almhnya ls3yd amzazy.


عدد الزيارات : 10808
تاريخ الإضافة : 2020-05-16abraj 13-06-2011
abraj 30-05-2025
abraj 18-12-2011
abraj 25-02-2003