| " 19" | " 19" | | |

al9afla ali3lamyta btawryrt

al9afla ali3lamyta btawryrt


al9afla als7fya antl9t mn mdyna wjda batjah nyaba tawryrt ywm alkhmys 15 djnbr 2001 altab3a lakadymya aljhwya lltrbya waltkwyn w hy sab3 nyaba baljha lm3rfa 7syla alnta2j mn khlal tnzyl albrnamj alast3jaly aldy nadt bh wzara altrbya alwtnya lisla7 almnwma altrbwya alwtnya.
wmn dlk hl tm altwsl ila 7l b3d almchakl kal7d mn alhdr almdrsy hl tm altwsl ila asty3ab 3dd kbyr mn almtmdrsyn... as2la ktyra tkhalj mttb3y alchan alt3lymy balmghrb 3mwma w ali9lymy khswsa nyaba tawryrt alty tm tdlyl b3d als3wbat walm3y9at alty twajh almt3lm fy 79h altfwly mtab3a aldrasa fy jw trbwy ws7y .. akd alsyd alna2b ali9lymy lnyaba tawryrt aldy ast9bl alwfd als7fy baltr7ab wtshyl mamwrythm n alijaba 3n alas2la alty tr7t fy chta almjalat alty thm al3mlya alt3lymya alt3lmya ila alzyara almydanya bd2a mn mjmw3a mdars 3bd allh knwn altab3 lha ts3 w7dat mdrsya bjma3a 3yn l7jr da2ra al3ywn alchr9ya b3d tdkhlat asra als7afa mn alb7t fy tyat alchan alt3lymy waldy ajabh 3nha alsyd alna2b ali9lymy jmal mzyan wfy altfasyl alsyd almdyr kma anna rbtna alatsal m3 hy2a altdrys alty kan lha ray fy al3mlya why wa3ya balms2wlya alml9aa 3lyha id tf9d alwfd mnjzat alm2ssa alty tdbr chanha mjls altdbyr t7t irchad alsyd almdyr w3la khta mwaty9 wm9tdyat albrnamj alast3jaly aldy ynady bal7kama aljyda wallamrkzya fy tdbyr mchrw3a alm2ssa alty ja2t bh alwzara mnd 1990 aldy ymkn alm2ssa mn tdbyr chanha alt3lymy altrbwy. 7yt sjl balmjmw3a almdrsya artfa3 nsba altmdrs wtjhyzat trbwya wnady llby2a yshr 3lyh tshyl ll3ml alby2y. wb3d dlk twjht al9afla ila lrsaf da2ra al3ywn mchr3 7mady 7yt ast9bl alwfd mn trf tlmydat wtlamyd hy2a altdrys walidara alty 9dmt iyda7at mstfyda wfy tdkhlh a3ta alsyd alna2b m3tyat kafya wchamla w3la an almnt9a ttwfr 3la mdrsa jma3atya alhdf mnha hw jm3 almt3lmyn lmtab3a aldrasa fy mrkb wa7d ytwfr 3la dakhlya wtwajd da2m llmchrfyn 3lyh wstl3b hdh almdrsa aljma3atya dwra mhma fy t9lys aw al7d n alhjra al9rwya. kl hdh almnjzat t9am bf3l alchraka m3 alsltat alm7lya walmjtm3 almdny ... wkl fa3l fy almnwma altrbwya wlwla mylad hda almchrw3 aljma3aty lt3rd atfal almnt9a lldya3. kdlk t3rf alwfd 3la mchrw3 9a2m bmdrsa bwjdwr btawryrt alabtda2ya wdlk fy itar almbadra alwtnya lltnmya albchrya bchraka m3 jm3ya alzytwn walnyaba ali9lymya ltawryrt walmbadra alwtnya m3 twfyr 9a3a llt3lym alawla wakhra ldwy al7ajat alkhasa alty ydyrha astad mtmkn mn altjawb m3 hdh alf2a mn abna2na btnsy9 m3 alsyd alna2b ali9lymy. kma zar alwfd tanwya alft7 btawryrt alty ttwfr 3la nady lls7afa t7t 9yada alastad alramy aldy astta3 wfry9h an ysn3a nadya nmwdjya 3la als3yd alwtny wartaa hda alfry9 alchab waltmw7 waldy tmkn mn tl9y7hm balnwaa alawla lajnas als7yfa an yt9dm ll9afla als7fya swra tdkarya 3bara 3n ch3ar lhm rany fr7an (a)bzaf lanny ankhrtt fy nady als7afa . wfy akhr alzyara kant klma m9tdba llsyd alna2b ali9lymy aldy akhd fyha b3yn ala3tbar t3b alwfd als7fy wsr7 an almjls albldy llmdyna lm ykhl9 frs alchraka m3 nyaba wzara altrbya alwtnya btawryrt wakd 3la an alt3lym alawly mn asasyat alt3lym aldy nady bh myta9 altrbya waltkwyn wa3ta nra 7wl akrahat alchan alt3lymy bnyaba tawryrt alty tsar3 mn ajl inja7 albrnamj alast3jaly wkhasa anna n3ych alsna alakhyra mn 3mr albrnamj wadaf alsyd alna2b an al9ta3 799 nta2j mchj3a mnha rf3 nsb altmdrs fy alta9a alasty3abya 3n try9 bna2 m2ssat jdyda bdla mnn lla9sam almfkka fy mkhtlf alaslak wartfa3 nsba almtmdrsat wabda mzaya alnmwdj aljdyd aldy 3rfth almnwma altrbwya fy i7dat almdrsa aljma3atya .
wnwh alsyd alna2b baltd7yat aljsam lrjal als7afa atna 3la mcharkthm al9yma wt3ly9athm albna2a alty atljt sdrhm . kma 3br lh a3da2 al9afla 3n atsa3 r7aba sdrh wkrmh aldy tjawz kl ala3tbarat waldy yrtbt baswlh alchryfa waldy 7da 7dwh kl almdyryn walasatda bjmy3 alaslak wkl altlamyd wfy jmy3 alm2ssat alty zarha alwfd kma nwh a3da2 al9afla baldwr alra2d llms2wlyn 3n alatsal kl mn mw93h antla9a mn rjal alatsal bakadymya wjda wantha2 balrjal albwasl mn ms2wly alatsal bnyaba tawryrt alldyn dllwa walwfd 3n 79 wla nnsa fry9 al3ml alm7yt balsyd alna2b bmdyna tawryrt wma 3hd fyhm mn tr7ab wwd w7sn alast9bal w al7kama alty nalwha mn r2sa2hm al7alyyn walsab9yn amtal alastad alkbyr alna2b alsab9 lmdyna tawryrt wmdyr alakadymya al7aly alsyd m7md abw dmyr aldy a3ta t3lymath alkhasa linja7 hda al3rs alkbyr ll9aflat als7fya waldy yrj3 lh alfdl alkbyr fy inja7 hda albrnamj alast3jaly waldlyl ma wslt ilyh nta2j lamt7anat walar9am al9yasya alty wslt ilyha mbachra b3d t9lydh almhma al7alya alty abant 3n kfa2ath w9drath w 7kamth . wamalna lh w llsyd alna2b ali9lymy btawryrt wb9ya altwab alafadl aldyn sntchrf bzyarthm .
عدد الزيارات : 41364
تاريخ الإضافة : 2011-12-22


6
halima
ɿ . ϡ . ..


abraj 13-08-2002
abraj 17-10-2010
abraj 12-09-2004
abraj 11-07-2012