| | | | 2020 |

blagh s7fy

blagh s7fy

almmlka almghrbya
wzara aldakhlya
3mala i9lym tawryrt
aldywan
khlya altwasl
blagh s7fy
bkhsws drasa mchrw3 a3ada ast3mal almyah alm3alja
wkhl9 7zam akhdr bmdyna btawryrt


btarykh01/11/2017 abtda2 mn alsa3a al7adya 3chr sba7a 39d ajtma3 bm9r 3mala a9lym tawryrt t7t r2asa alsyd al3rby altwyjr 3aml a9lym tawryrt tm7wr 7wl khl9 7zam akhdr bmdyna tawryrt w a3ada ast3mal almyah alm3alja alty tdkhha m7ta altthyr alsa2l tawryrt b7dwr alsyd alkatb al3am ll3mala walsada wr2ys almjls ala9lymy wr2sa2 aljma3at altrabya ltawryrt wadza w ml9a alwydan walsada:
almdyr aljhwy ll7wd alma2y
almdyr aljhwy llmyah walghabat
mmtl almdyrya aljhwya llby2a
almdyr ala9lymy llfla7a
almndwb ala9lymy lls7a
mmtl almktb ala9lymy llma2 alchrwb
mmtl almsl7a ala9lymya llslama als7ya
mmtly aljma3at alslalya
mmtl mktb aldrasat
asthl alsyd al3aml klmth alaftta7ya baltr7yb bjmy3 alchrka2 m2kda an hda almchrw3 yndrj fy atar ralr2ya alchmwlya walmndmja ltnmya ala9lym kma nwh bankhrat kl alchrka2 mn slta a9lymya wmjals jma3ya wmsal7 kharjya walmjtm3 almdny fy hdh aldynamya alty tsthdf tnmya ala9lym wkhl9 twazn wtkaml byn ma hw tnmwy wma hw by2y m3rja 3la drwra tbny m9arba mndmja wmtkamla trwm trchyd ast3mal alma2
hdh almada alty asb7t ttmyz balndra khswsa fy hdh almnt9a b3d twaly snwat aljfaf ma yfrd altfkyr fy khl9 7zam w9a2y lmdyna tawryrt mn alrya7 walatrba alty t7mlha wkda khl9 fda2at aykwlwjya .
wb3d dlk a7ylt alklma llsyd almdyr aljhwy llmyah walghabat aldy nwh bm9arba alslta ala9lymya fy m3alja hda almwdw3 btbny alalt9a2ya mn ajl bna2 tdkhl slym wast7dr ar9am tdkhl al9ta3 fy t3zyz ala7zma alkhdra2 w alghabwya w kda astratyjya al9ta3 fy al7d mn alts7r wtwfyr mntzhat trfyhya bkl mn tawryrt wal3ywn kma ast7dr tjrbtyn mmatltyn lmchrw3 tawryrt wyt3l9 alamr b bastghlal almyah alm3alja bmdyna wrzzat w almtnzh alaykwlwjy lwjda kma akd 3la ast3dad al9ta3 fy alankhrat fy jmy3 mra7l almchrw3.
tm a7ylt alklma llsyd mdyr wkala al7wd alma2y aldy tmn bdwrh try9a tdbyr hda almchrw3 bachrak jmy3 almtdkhlyn m2kda 3la nja3a d3m hdh almchary3 alty mn chanha trchyd almyah syma fy almnat9 almmatla 3br trab almmlka kwn almghrb yttl3 llryada fy tdbyr almyah alm3alja ltkhfyf an3kasatha 3la alby2a tm mn7t alklma llsyd almhnds mmtl mktb aldrasat anzar aldy a3ta twdy7at mn khlal 3rd t9ny mfsl tdmn 03 khyarat hmt 7jm almyah alm7tml astghlalha walmsa7at almmzm3 asthdafha walty stwz3 3br chbktyn lltwzy3 a7dahma tsthdf almnat9 alkhdra2 walakhra alachjar almtmra 7yt an adna hdh alkhyarat ysthdf 72 hktar mn almnat9 alkhdra2 w 30hktar mn almnat9 alfla7ya wa9saha tsthdf fy almjmw3 165 hktara (87 hktara al7zam alakhdr ws9y 78h) kma ast7dr m3tyat r9mya wtnya mrtbta bast3mal almyah alm3alja tfyd anh tm anjaz 24 mchrw3a 3la almstwa alwtny ay ma nsbth 9./. mn almyah alm3alja ytm a3ada ast3malha mchyra an mra7l aldrasa mrt btchkhys twaf9y m3 almsal7 dat alsla balmchrw3 ansjama m3 alajtma3 ala9lymy aldy tm tnymh bm9r al3mala fy chhr abryl 2017 mchyra kdlk alaa drwra adafa tjhyzat lltsfya 7sb kl chbka 3la 7da ttwaf9 m3 ghaya ast3mal hdh almyah.
wb3d dlk tnawl alklma alsyd al3aml mnwha balmjhwdat alty bdlha mktb aldrasat mn khlal al3rd ald9y9 aldy ttr9 ala jmy3 alm3tyat altfsylya khswsa mnat9 alasthdaf walm3tyat alkmya m2kda 3la ahmya almchrw3 khswsa wan 39lna al7jm (3.5mlywn m3) sy3wd bw93 ayjaby 3la almjal walsakna akhda b3yn ala3tbar almnat9 almsthdfa kma akd alsyd al3aml 3la an alalt9a2ya mn ajl altwaf9 7wl abda2 alara2 fy aldrasa y3tbr smam aman linjaz mchrw3 mndmj jad whadf wlda ystwjb alamr alankhrat alf3ly lljmy3 .
wft7 bab aln9ach 7yt tnw3t altdkhlat mn 9bl almsal7 alkharjya waljma3at altrabya walty tmnt twsy3 9a3da alastchara 3la mstwa aldrasa walty akdt balijma3 3la ahmya almchrw3 m3 twsyat d9y9a hmt drwra ajra2 alt7alyl almkhbrya ald9y9a lltakd mn tamyn slama tkhsys hdh almyah ls9y alachjar almtmra wkda altwaf9 3la t7dyd nw3ya alachjar wal7zam almzm3 asthdafh balmyah alm3alja.
wakhttm alsyd al3aml achghal alajtma3 fy 7dwd alsa3a alwa7daw45d zwala mtmna altfa3l aliyjaby ljmy3 almtdkhlyn aldyn a3rbwa 3la ast3dadhm la nja7 almchrw3 kma akd 3la ahmya mr7la aldrasa alty tstwjb altchkhys ald9y9 ltlafy kl ma mn chanh a3a9a almra7l alla79a whda 3lma bahmya almchrw3 khswsa wan almdyna t3rf ndra fy almyah alamr aldy y3y9 twsy3 al7zam alakhdr kma 9dm twdy7at 3la tsa2lat janbya ghyr mrtbta balmchrw3 tfdl bha b3d almtdkhlyn w d3a ala ankhrat aljmy3 kma a3ty t3lymat lmns9 almchrw3 bal3mala mn ajl a7ala aldrasa 3la jmy3 almsal7 9sd altm7ys wabda2 alara2 wkda khl9 ljna mkwna mn almsal7 dat alsla balmchrw3 mn ajl alant9al ala 3yn almkan lt7dyd fda2at ala7zma wt7dyd msarha m3 alakhd b3yn ala3tbar m3tyat tsmym althy2a fy af9 syagha atfa9ya chraka linjaz almchrw3 mtmnya altwfy9 lljmy3 fy khdma hda alwtn t7t 9yada sa7b aljlala almlk m7md alsads nsrh allh waydh.عدد الزيارات : 13299
تاريخ الإضافة : 2017-11-06abraj 12-05-2005
abraj 05-10-2024
abraj 11-08-2019
abraj 03-12-2012