| | | | 2020 |

blagh s7fy

blagh s7fy
almmlka almghrbya tawryrt fy:wzara aldakhlya
3mala i9lym tawryrt
aldywan
blagh s7fy
i3mala llmnhjya altwaslya almstmra m3 alray al3am wtnymat almjtm3 almdny bi9lym tawryrt 39d alsyd al3rby altwyjr 3aml i9lym tawryrt ywm alarb3a2 11/12/2019 bm9r 3mala ali9lym l9a2a twaslya bchan wd3ya altthyr alsa2l bali9lym b7dwrmkhtlf r2sa2 almsal7 alamnya walidarya allammrkza w3dd mn almntkhbynwmmtly almjtm3 almdny almhtm bal9ta3 alby2y.
w9d asthl hda all9a2btwt2a r7b mn khlalha alsyd al3aml bal7dwr w9dm fyha almjhwdat almbdwla likhraj mchary3 alant9al alby2y btrab ali9lymila 7yz alwjwd 7yt chmlt kafa almchary3 alty y3rfha ali9lym 3ama wmdnh altlata tawyrt al3ywn sydy mlwk wdbdw khasa walty thdf ila m7arba altlwt bsnfyh alsa2l walslb m3 altrkyz 3la almnjzat alty twjd 9yd alt799 .
b3d dlk tm t9dym 3rd mstfyd 7wl ahmya almwdw3 wartbath bal9daya walmchary3 altnmwya 3la almstwyat alm7lya wali9lymya m3 tbyan alhdf almtwkha mn wra2 injaz mchary3 m3alja almyah al3adma almnzlya wmkhlfat myah alw7dat alintajya alsna3ya almtmtl fy al9da2 3la almkhatr alty thdd alwst alby2y ktlwt altrba walmyah aljwfya walst7ya wayda al9da2 3la almkhatr alty t7yt balwst alinsany mn 9byl almkhatr 3la alf2at alhcha (alatfal walchywkh) walmkhatr als7ya balidafa ila aliz3aj aldy tsbbh anb3atat alrwa27 alkryha wkda al3ml 3la t9lys almkhatr almhdda llwst albywlwjy mn khlal al7d mn tlwt alnbat aw ant9al almlwtat ila almntjat al7ywanya.
wltjawz kafa alichkalyat almtrtba 3la tfrygh almyah al3adma almnzlya aw alsna3ya tm rsd mbalgh mhma lanjaz 3dd mn almchary3 3la s3yd ali9lym ttjawz 420 mlywn drhm lm3alja jl almchakl almt3l9a balatar alslbya lm3dla altlwt. wmn dmn hdh almchary3 alty ytm al3ml 3la anjazha fy alw9t alrahn ma yly:
- mchrw3 altthyr alsa2l lmrkz ml9a alwydan bklfa tsl ghla 18mlywn drhm linjaz chbka alsrf als7y 3la twl ytjawz sb3a kylwmtrat wanjaz 430 rbt frdy idafa ila bna2 m7ta m3alja almyah al3adma w9d chr3t alachghal bh fy aktwbr 2019.
- mchrw3 izala altlwt alsa2l llw7dat alintajya bal7y alsna3y ltawryrt bklfa 50 mlywn drhm 7yt sytm al3ml 3la injaz mnchat llm3alja al9blya llw7dat alintajya alsna3ya m3 alrbt bchbka tthyr almyah alsna3ya winjaz mnchat tsfya almyah almst3mla alsna3ya wmnchat aldkh walt7wyl ghla m7ta m3alja almyah al3adma lmdyna tawryrt w9d anjz f3lya mn hda almchrw3 9naa aljr 3la twl 4.8 klm bnsba 80 balm2a kma an achghal bna2 m7ta aldkh twjd fy mra7l mt9dma.
- mchrw3 tahyl wtwsy3 m7ta alm3alja al7alya llmyah al3adma ltawryrt waldy khsst lh myzanya tsl ila 60 mlywn drhm f9d antl9t alachghal bh fy chhr ghcht 2019 wblght nsba t9dm alachghal bh fy ghdwn tlata achhr ila 15 balm2a wytm al3ml 3la tstkml alachghal bh fy mtm sna 2020 mn ajl mda3fa 9dra m3alja almyah al3adma lmdyna tawryrt m3 tmdyd amd achtghalha kma yhdf almchrw3 ila tghyyr nam m3alja almyah al3adma mn ala7wad altby3ya ila ala7wad balthwya ll9da2 3la alrwa27 alkryha almnb3ta mn alm7ta al7alya alty tz3j alsakna.
wb3d al3rd almstfyd walastma3 ila almdakhlat albna2a llmntkhbyn wmmtly almjtm3 almdny swa2 alty tmnt almjhwdat almbdwla aw alty achart ila b3d almtalb achad alsyd 3aml ali9lym balmcharka alfa3la waliyjabya lkl alfa3lyn wtmn 7rs aljmy3 3la alrghba fy t7syn wtjwyd mkhrjat almchary3 wd3ahm ila alankhrat alayjaby fy al3ml mn ajl alr9y bhda ali9lym kma akd 3la an fdl all9a2at altwaslya ykmn fy t3mym alm3rfa kma ybrz altghrat alty tstdrk bchkl y2dy ila alnta2j alfdla almtwkhaa.


عدد الزيارات : 6775
تاريخ الإضافة : 2019-12-13

abraj 19-10-2016
abraj 24-09-2020
abraj 16-06-2007
abraj 18-12-2001