| | | | 2020 |

rsala mftw7a ila alms2wlyn fy chan tlb alinsaf

rsala  mftw7a ila alms2wlyn 
fy chan tlb alinsaf
mwatn mn i9lym tawryrt ytlm mn 3dm
tnfyd m9rrat 9da2ya sdrt 9bl 22 sna
w3dm albt fy akhra mnd 07 snwat wal7al anha tt3l9
biyrad 3mry 3n 3jz bdny ysl ila 35 %

twsl almw93 alalktrwny tawryrt anfw brsala mwjha llms2wlyn yltms fyha sa7bha alsyd m7md zrwal alsakn b: r9m 414 zn9a azghnghan 7y 20 ghcht tawryrt da2ra wi9lym tawryrt wal7aml llr9m alhatfy 06 61 55 07 84 mn alms2wlyn insafh wms7 dmw3h wtmkynh mn astkhlas iyradh al3mry khswsa b3d t9dmh fy alsn wtfa9m 3jzh wwd3 7d lmasath alnajma 3n 3dm tnfyd m9rrat 9da2ya sdrt 9bl 22 sna wmktsba l9wa alchy2 alm9dy bh! wfyma yly ns alrsala:

ns alrsala almftw7a almwjha llms2wlyn al7kwmyyn wal9da2yyn wlmkhtlf alhyat al79w9ya wal9wa al7ya:

" b3d an da9t 3ly alard bma r7bt ntyja ali7sas bmrara alghbn w3dm alinsaf wjdt nfsy mdtra lnchr masaty 3la sf7at alantrnt b3d an 3jzt almraslat alidarya 3n an tfy balghrd wwd3 alms2wlyn fy swra hdh alm3anaa alinsanya.

t3wd tfasyl m3anaty almryra ila snwat twal 3ndma knt ajyra fy chrka mnajm sydy l7sn bi9lym tawryrt 7yt t3rdt lmrd mhny frd 3ly mghadra al3ml b3d an asbt b3jz da2m bda ytfa9m ywma b3d ywm 7ta wsl ila 35 % ltbda b3dha m3rka al7swl 3la iyrad 3mry ydmn ly m9wmat al3ych alkrym fy l hdh alrwf alty asb7t fyha 3ajza 3n alksb. fy hda alitar astsdrt 7kma 9da2ya 3n abtda2ya wjda fy almlf r9m 1323/92 9da 3la mnajm sydy l7sn mktb alab7at walmsahmat alm3dnya balrbat bada2y iyrada 3mrya m7dda fy mblgh 1602 drhm snwya abtda2 mn tarykh 30/06/1992 b3d an takd al3jz aljz2y alda2m fy 15 % ghyr an mntw9 hda al7km tdmn khta madya 7yt sdr fy mwajha chrka mfa7m almghrb bjrada walty lm tkn trfa fy hdh ald3wa!.
b3d dlk sdr 7km 3n nfs alm7kma btarykh 15/03/1995 fy almlf r9m 2071/94 9da brfd tlby alramy lts7y7 alkhta almady alward bmntw9 al7km alsalf aldkr l3dm artkazh 3la asas wt7myly sa2r ald3wa. wbtarykh 30/09/1998 sdr 7km akhr 3n nfs alm7kma 9y almlf r9m 2233/95 9da bisla7 alkhta almady alward bmntw9 al7km alabtda2y alsadr btarykh 20/04/1994 fy almlf 3dd 1323/92 wdlk bj3l asm almd3a 3lyha mnajm sydy l7sn mktb alab7at walmsahmat alm3dnya bdla mn chrka mfa7m almghrb wichmal al7km balnfad wt7myl alkhzyna alsa2r.

b3d isla7 mntw9 hda al7km aldy astnfd mny alktyr mn aljhd walw9t fy w9t kan ytfa9m fyh 3jzy almaly ywma b3d ywma bsbb adtrary lla9trad lmwajha tkalyf al3ych artf3t nsba al3jz l 35% mma j3lny at9dm btlb jdyd llm7kma alabtda2ya bwjda ft7 lh mlf t7t r9m 313/20/2007 wmlf akhr t7t r9m 1209/2009 lm ytm albt fyhma l7d alan.

l9d mrt azyd mn 3chryn sna wana atrdd byn alm7akm mltmsa alinsaf sdrt a7kam 9da2ya la zalt tntr altnfyd bynma la zalt mlfat akhra tntr albt!. mrt azyd mn 20 sna wana lm atwsl bfls wa7d fy w9t kant fyh nsba al3jz ttfa9m wtrtf3 ltrtf3 m3ha 9rwdy wm3anaty.

l9d wjht syla mn alrsa2l llms2wlyn mn ghyr jdwa f9d sb9 ly an raslt kla mn alwzyr alawl alsab9 r2asa al7kwma al7alya wzara al3dl wzara almalya wzara alta9a walm3adn wzara altchghyl mdyrya alab7at walmsahmat alm3dnya alr2ys alawl lm7kma alast2naf bwjda r2ys alm7kma alabtda2ya bwjda altamyn almlky almghrby wm9r hdh alchrka alm2mna hw 67/69 char3 aljych almlky aldar albyda2 kma raslt dywan almalm sab9a wtwslt bjwab mnh t7t r9m 7303 btarykh 30 aktwbr 2006 ja2 fyh ban chkayty ilyh tndrj dmn akhtsas al9da2 whw amr wrd fy rdwd 3da jhat 7kwmya bynma talbty rdwd akhra bdkr mraj3 almlfat altnfydya...

raslt nfs aljhat mjdda kma raslt akhra mst7dta mtl almjls alwtny l79w9 alinsan wawrdt fy mraslaty aljdyda r9m almlf altnfydy whw 2648/05 wtlbt mn aljhat almkhtsa mrara wtkrara tnfyd m9tdyat hda almlf lkn mraslaty dhbt adraj alrya7 3la ma ybdw...
l9d da9t 3ly alard f3la wasb7t akhbt al3chwa2 ntyja tnw3 alrdwd wtdarbha wmnha mn dhbt ila an alamr lm y3d byd al9da2 winma y7taj l9rar syasy ntyja ast7ala altnfyd b3d tsfya chrka mnajm sydy l7sn mma y3ny an alms2wlya asb7t 7kwmya alan wsyasya wlyst akhtsasa 9da2ya 7sb hdh alrdwd...

chy2 wa7d lm y3d mwdw3 ay jdl aw tdarb whw m3anaty alty lm tzdha hdh alrdwd ila mrara w9tama wkl ma atlbh mn alms2wlyn hw tmkyny awla mn l9ma alkhbz wlttdarb ajthadathm alf9hya wal9anwnya b3d dlk kyf aradwa...

kl amly an ytdkhl alms2wlwn 9sd insafy 3br tnfyd ala7kam al7a2za l9wa alchy2 alm9dy bh bdl altdr3 btsfya chrka mnajm sydy l7sn wast7ala altnfyd aw al9wl ban alakhtsas 9da2y wlys 7kwmy waltdkhl ayda lft7 b7t 7wl asbab 3dm albt fy almlfat alm3rwda 3la al9da2 mnd sb3 snwat".

walslam.


alimda2:

m7md zrwal


عدد الزيارات : 22155
تاريخ الإضافة : 2015-02-15


6
hammada ali


abraj 23-04-2000
abraj 30-01-2006
abraj 01-04-2016
abraj 08-02-2025