| | | | 2020 |
: " "

jam3ywn: almlk wd3 aln9at 3la al7rwf fy "khtab al3ywn"

jam3ywn: almlk wd3 aln9at 3la al7rwf fy "khtab al3ywn"
a3tbr asatda jam3ywn wakadymywn mgharba an almlk m7md alsads "wd3 aln9at mra akhra 3la al7rwf" fy alkhtab aldy wjhh msa2 ywm aljm3a mn mdyna al3ywn b3d an akd al3ahl almghrby an almmlka madya fy bramjha altnmwya balmnat9 als7rawya wanha la t3yr ay ahtmam lkl al7mlat almghrda alty t7awl an tstghl fy ghyab ay mchrw3 syasy lha b3d al9daya mn ajl tghyyr 79y9a alawda3 fy almnat9 als7rawya alty ankhrtt sakntha fy alkhyar aldymw9raty walmchrw3 al7daty llmghrb.

alkra fy ml3b alkhswm

mn jhth akd al7sn bw9ntar astad al3la9at aldwlya bjam3a m7md alkhams balrbat an alkhtab almlky "khtab 9wy y3br 3n irada almghrb fy aldfa3 3n w7dth altrabya wtmkyn ala9alym aljnwbya aswa bba9y mnat9 almmlka mn alchrwt alty tsm7 bt79y9 tnmya mstdama w3dala ajtma3ya".

wadaf bw9ntar fy tsry7 n9lth wkala almghrb al3rby llanba2 " an alkra twjd alan fy ml3b khswm alw7da altrabya mn khlal t7ml ms2wlyathm fy al3ml 3la rf3 alm3anaa walmasy alty y3ychha alskan alm7tjzwn bmkhymat tndwf wys3a z3ma2 ma ysma b"albwlysaryw" bmsanda aljza2r ila astghlalha lt7wyl almsa3dat alinsanya lsal7hm wmrakma altrwat wrfd kl i7sa2 mwdw3y ybyn 79y9a alskan almwjwdyn fy mkhymat tndwf w3ddhm mchyra ila an alkhtab almlky alsamy "yd3 mra akhra aln9at 3la al7rwf".

wabrz astad al3la9at aldwlya an alkhtab almlky a3ln 3n "9ty3a bkhsws alt3aml m3 almnat9 als7rawya wdlk b3d alwswl ila mr7la alndj alty bdat tttlb ibda3 aslwb jdyd llt3aml m3 hdh almnat9 waldy ynbny 3la b3dyn awlhma hw i9rar nmwdj jdyd lltnmya wykmn tanyhma fy khl9 nmwdj ll7kama whw aldy yaty fy sya9 aljhwya alm9dma".

wtb3a ldlk ybrz bw9ntar fin almlk a3ln fy ma yt3l9 btf3yl alnmwdj altnmwy fy ala9alym aljnwbya 3la mjmw3a mn altdabyr ttjla asasa fy bna2 wtchyyd mjmw3a mn albnyat alasasya kma hw alchan balnsba lmjaly alska al7dydya waltr9 aw balnsba lmchary3 akhra tsahm fy khl9 tnmya 79y9ya 9a2ma 3la almsawaa w3la astfada 3mwm almwatnyn mn khyrat hdh almnat9 wkhyrat almghrb 3mwma wdlk mn khlal i9rar altnmya albchrya wjlb alasttmar wkhl9 alchrwt alty tmkn mn t3zyz al3dala alajtma3ya.

ldlk ydyf bw9ntar fin alkhtab almlky alsamy whw y2kd 3la hdh al9ty3a swa2 fy ma yt3l9 balmjal altnmwy aw al7kama finh wjh icharat 9wya t2kd tchbt almghrb bmbadra al7km aldaty wan hdh almbadra hy a9sa ma ymkn an t9dmh almmlka mdyfa an almghrb bttby9h lljhwya almt9dma y3ty aldlyl 3la 7sn nyth wiradth almtwasla fy alb7t 3n tswya lhda alnza3 almft3l fy als7ra2 almghrbya wdlk wf9a l9rarat mjls alamn wlknh yrfd kl 9rar ykhrj 3n hda alsya9 waldy 9d ychkl mghamra ghyr m7swba al3wa9b kma akd almlk khasa wan almnt9a tntmy ila m7yt mtkhn baladtrabat.

"9fs tndwf"

bdwrh akd alastad taj aldyn al7syny astad al3la9at aldwlya bjam3a m7md alkhams balrbat an alkhtab aldy wjhh almlk m7md alsads ila alama msa2 ams aljm3a bmnasba aldkra alarb3yn llmsyra alkhdra2 chkl rda 9wya 3la kl thjmat alatraf alm3adya lmsal7 almghrb wkhasa aljza2r wmn wra2ha sny3tha "albwlysaryw".

wadaf alastad al7syny an ahmya alkhtab almlky ja2t fy mstwa 7dt tkhlyd aldkra alarb3yn llmsyra alkhdra2 7yt artbtt fy an wa7d bal7mas alch3by wbalast9bal alra23 aldy khst bh sakna mdyna al3ywn almlk m7md alsads whw chy2 kan m3bra b9wa 3n wd3ya alamn walast9rar alty t3ychha hdh almnt9a baldat mwd7a an almlk rkz fy khtabh alsamy 3la tlata m7awr asasya fy tnawl alwd3 alrahn walmst9bly thm alwd3 aldakhly waljhwy waldwly m3tbra an alchy2 almhm fy hdh alm7awr altlat hw an alkhtab almlky kan sarma wwad7a wd9y9a wm3zza bal7jj.

ffy ma yt3l9 balwd3 aldakhly 9al alastad al7syny in almlk a3ta jwaba wad7a balnsba lwd3ya an7bas almsar alammy aldy asb7 y3any mn altlk2 3la mstwa almfawdat wan almghrb 799 ttwrat jd mhma mn jha 3la almstwa alsyasy mn khlal tf3yl aljhwya almt9dma alty trtkz 3la al9na3a alraskha bmcharka 9wya lskan als7ra2 fy alast79a9at alantkhabya wakhtyarhm lmmtlyhm whw almsar aldy akhd try9h b9wa wmn jha akhra ma yt3l9 bttby9 alm9tr7at alty 9dmha almjls ala9tsady walajtma3y walby2y walty thm 3la wjh alkhsws almchary3 alty tm itla9ha walty adnt balmrwr ila mr7la jdyda ytb3ha alasttmar walmchary3 alkbra mn ska 7dydya wtr9 wmwan2 wghyrha.

wbkhsws alwd3 aljhwy 9al alastad taj aldyn al7syny in almlk 9am wlawl mra bt7lyl d9y9 lma y93 fy tndwf swa2 3la mstwa wd3ya alsakna hnak aw 3la mstwa wd3ya al9yada alty tchrf 3la "albwlysaryw" aw 3la mstwa dwr aljza2r mwjha jlalth ant9adat 7ada lkl mn h2la2 wmwd7a an hdh alant9adat lyst mjrda bl md3ma bal7jj b7yt sjl almlk fy ma yt3l9 bskan tndwf an wd3ythm masawya wla ytmt3wn badna wsa2l al3ych alkrym wan aldyn wd3whm fy hda al9fs df3whm n7w altswl aldy la tsl amwalh ila h2la2 alm7rwmyn bl ytm a9tnasha mn trf tlk al9yadat m2kda anh mn wajb hdh alsakna an tntfd 3la hda alwd3 ltghyr wd3ytha almasawya wila finha stt7ml mal wd3ytha.

wbalnsba l9yada "albwlysaryw" y9wl alastad al7syny fin almlk wd3 aln9at 3la al7rwf balnsba lsr9a wt7wyl almsa3dat aldwlya wa3ta 7jja b7waly 60 mlywn awrw tmn7 snwya w7jja akhra bwjwdha fy abnak bdwl bamryka allatynya wdwl awrwbya basma2 hdh al9yadat altab3a l"albwlysaryw". tm balnsba lljza2r alty tt7ml ms2wlya h2la2 allaj2yn walty rfdt i7sa2hm wtmkynhm mn wsa2l al3ych alkrym kma adaf almt7dt an almlk sjl fy alm7wr alakhyr almt3l9 balwd3 aldwly an almsar alammy yt3tr bkyfya m9swda mbrza an almlk wd3 aln9at 3la al7rwf kdlk btakydh an s9f altnazlat 9d antha wan mchrw3 al7km aldaty aldy 9dmh almghrb mnd sna 2007 syb9a akhr wr9a ymkn an y9dmha almghrb fy hda almjal.

khtab msyrtyn

ama alba7t walakadymy m7md s3d alt3waty f9d a3tbr an khtab almlk m7md alsads aldy al9ah alywm aljm3a mn mdyna al3ywn hw khtab "mrj3y ykhld lmsyrtyn fy an wa7d msyra t7ryr wmsyra nma2 ala9alym aljnwbya" mbrza an "alkhtab almlky mrj3y kdlk lanh ykhtzl tarykh almghrb al7dyt aldy ytass 3la alt9a alghalya byn al3rch walch3b waltla7m byn kl mkwnat almjtm3 wtd7yath aljsam mn ajl i9rar 79 almghrb fy s7ra2h wmsahmath altdamnya lt79y9 altnmya fy als7ra2 almghrbya t7t 9yada al3rch al3lwy almjyd".

wakd alba7t m2lf ktab "almsyra alkhdra2 ..msyra ft7 wnma2" an "alkhtab almlky y3tbr mrj3ya ayda lanh ynfd ala 3m9 al9daya alty tstatr bahtmam almghrb wknhha bal9wl alsdyd walmnt9 alslym walmw9f altabt walsra7a allazma alty jbl 3lyha almgharba alafdad" m3tbra an "mdamyn alkhtab almlky 7afz wdaf3 9wy llmdy 9dma aktr faktr fy msyra alnma2 wal3ta2 walnja7 alty abd3ha almlk m7md alsads b3d msyra alkfa7 walt7ryr walw7da alty 9adha almlkan alra7lan m7md alkhams wal7sn altany".

wada kant jmy3 alkhtb almlkya bmtaba kharta altry9 trsm 7sb alba7t m7md s3d alt3waty m3alm almst9bl wt7dd alawlwyat walmsarat alty 3la alm2ssat walhy2at atba3ha lt79y9 alnja7at tlw alnja7at fy mkhtlf al9ta3at al7ywya "fin khtab aldkra alarb3yn llmsyra alkhdra2 ytmyz bkwnh khtab alt7dy waltbat 3la almw9f wtjdyd sla alr7m alm3nwya m3 r3aya almlk alty lm yftr twhjha mnd almsyra alkhdra2 alty kant bmtaba dkra almlk walch3b altanya fy tarykh almghrb al7dyt".

wchdd 3la an alkhtab almlky llywm hw rsala wad7a lmn lazal y7taj ila altwdy7 bkhsws mlf 9dya als7ra2 almghrbya walty 7sm fyha almgharba mnd an wt2t a9dam almcharkyn fy almsyra alkhdra2 ard als7ra2 almghrbya whw 79 tabt la y9bl almsawaa wla almzaydat kma anh khtab mmyz wlaft aslwba wmdmwna wdlyl mtjdd 3la t9a almghrb fy 9na3ath wtchbth bmbad2h alty la ytz7z7 3nha.

syada almghrb 3la s7ra2h

s3yd khmry astad al9anwn aldstwry wal3lwm alsyasya a3tbr mn jhth an alkhtab alsamy aldy wjhh almlk m7md alsads ywm aljm3a mn mdyna al3ywn takyd 3la an syada almghrb 3la s7ra2h la ymkn an tkwn m7l mfawdat m3 ay trf kan win 9dya als7ra2 stl fy 9lb ahtmamat aldwla almghrbya.

wadaf khmry an khtab almlk mra akhra 3la an mbadra al7km aldaty tb9a hy a9sa ma ymkn an y9dmh almghrb l7l alnza3 almft3l fy als7ra2 almghrbya wbanh ghyr mst3d btata lldkhwl fy ay mghamra tkwn lha 3wa9b khtyra 3la ast9rar wamn almnt9a mchyra ila an alkhtab hw ayda takyd 3la alchr3ya altarykhya alty trbt almghrb bs7ra2h wan almmlka mltzma bmsar alslam lhy2a alamm almt7da lasyma 9rar mjls alamn aldwly aldy wsf m9tr7 al7km aldaty fy ala9alym aljnwbya b"almsda9ya walwa93ya ".

w9al astad al9anwn aldstwry wal3lwm alsyasya inh "wb3d i9rar aljhwya almt9dma fy aldstwr almghrby wtkrysha fy al9wanyn altnymya lljma3at altrabya wb3d ijra2 alantkhabat aljma3ya waljhwya fy alrab3 mn chtnbr almady walty afrzt mntkhbyn fy jma3at wjhat almghrb wmn dmnha ala9alym aljnwbya ykwn almghrb 7sb alkhtab almlky alsamy bsdd altdchyn alf3ly lljhwya almt9dma fy kafa jhat almmlka wdmnha ala9alym als7rawya" alty stmkn mmtly als7ra2 al79y9yyn wal7a2zyn 3la alchr3ya alantkhabya waldymw9ratya mn mmarsa ch2wnhm alm7lya bkl 7rya wms2wlya a3tmada 3la mward bchrya wmalya wakhtsasat was3a mn7ha lhm almchr3 7ta ydbrwa ch2wnhm bkyfya dymw9ratya .

wadaf khmry an alw9t ad7a alan mnasba b7sb alkhtab almlky alsamy mn ajl tnzyl twsyat t9ryr almjls ala9tsady walajtma3y walby2y bkhsws tnmya ala9alym aljnwbya tnmya mndmja t9t3 m3 a9tsad alry3 aldy astfadt mnh f2a 9lyla mn skan als7ra2 3la 7sab alaghlbya wt2ss lmr7la jdyda 9wamha tkrys mbda alms2wlya walm7asba wdlk mn khlal itla9 awrach kbra fy al3dyd mn al9ta3at mnha aln9l wals7a wmchary3 altnmya albchrya wft7 mjal alasttmar ll9ta3 alkhas alwtny waldwly wkda tmkyn skan als7ra2 fy itar m9arba tcharkya mn alastfada mn 3a2dat almward altby3ya lla9alym aljnwbya llmmlka.


عدد الزيارات : 10207
تاريخ الإضافة : 2015-11-07abraj 16-03-2007
abraj 04-02-2006
abraj 08-01-2002
abraj 05-12-2025