| | | | 2020 |

3aml i9lym tawryrt y39d l9a2 m3 mmtly jm3ya arbab wmstghly syarat alajra alsnf altany wystjyb lmtalbhm

3aml i9lym tawryrt y39d l9a2 m3 mmtly jm3ya arbab
wmstghly syarat alajra alsnf altany wystjyb lmtalbhm


39d 3aml i9lym tawryrt l9a2 m3 mmtlyn 3n jm3ya arbab wmstghly syarat alajra alsnf a btawryrt ywm alatnyn 26/03/2012 7drh ayda ms2wlwn 3n alamn alwtny waldrk almlky w3dd mn r2sa2 almsal7.
all9a2 ja2 b3d dkhwl aljm3ya fy w9fa mftw7a mn ajl alastjaba lmtalbha alty lkhsha byan sab9 lljm3ya fy aln9t altalya:
ald3wa ila ft7 7war jad wms2wl m3 aljm3ya wttby9 alnta2j almtrtba 3nh.
alt3jyl bisdar al9rar al3amly ynm kra2 almadwnyat wy7my almstghlyn walsa29yn mn jch3 as7ab alrkhs.
tmkyn mhnyy al9ta3 mn rkhs aln9l 3la ghrar ba9y almdn almghrbya.
7l almchakl almtrtba 3n aln9l alsry wzjr mrtkbyh.
7l almchakl almrtbta bal7aflat alty ttw9f bmkhtlf aln9t balmdyna.
dman 79 almhnyyn fy altghtya als7ya waldman alajtma3y wal79 fy alskn alajtma3y.
7ml wzara als7a 3la mraj3a alf7s altby alkhas balmhnyyn.

l9a2 alatnyn kan l9a2 mtmra wtb3h aln9ach alsry7 walmwdw3y 7yt astjab fyh 3aml ali9lym lmtalb aljm3ya alty a3lnt 3n fd m3rktha almftw7a b3d all9a2.

tawryrt:mtab3a s3ad afndy
tawryrt fy: 23/03/2012.

jm3ya arbab wmstghly taksyat

alajra alsnf alawl tawryrt

al3nwan: dar alchbab tawryrt

almlf almtlby

I-

* aln9l alsry:

al7zm fy m7arba aln9l alsry bjmy3 asnafh dakhl almdar al7dry wkharjh wal9da2 3la m7tath.

* wd3 7d ltw9f al7aflat bm7tat 3chwa2ya alty asb7t rsmya bmkhtlf aln9t dakhl almdyna: amam alm7kma alabtda2ya amam almstchfa ali9lymy m9ha wad za...

* wd3 7d ltw9f 7afla dbdw bal9rb mn m7ta taksyat alsnf alawl bal9rb mn alt3awnya alfla7ya.

itla3 aljm3ya 7wl 7dwd sla7ya madwnya hdh al7afla.

* aln9l almzdwj:

- 3wd akhd n9ta alantla9a mn al3alm al9rwy asb7 mhnywh ybytwn btawryrt wla y7trmwn alatjahat almsmw7 lhm bha.

- itla3 aljm3ya 7wl 7dwd sla7ya madwnya 7afla ml9a alwydan.

- itla3 aljm3ya 7wl 7dwd sla7ya rkhsa 7afla ml9a alwydan lln9l almzdwj.

II-

- tnym kra2 almadwnyat bchkl y7my almstghlyn.

- tmkyn almhnyyn mn altghtya als7ya aldman alajtma3y mraj3a alf7s altby alkhas balmhnyyn (La visite mdicale)

- t7dyd mw3d ll9a2 mdyr mjmw3a althy2a al3mran bwjda ltw9y3 atfa9ya mn7 b93 ardya batmna a9tsadya wtfdylya llmhnyyn.

3n almktb:

jm3ya arbab wmstghly syarat alajra

alsnf a

tawryrt

tawryrt fy 20/03/2012.

byan ila alray al3am

mnd tasysha wjm3ya arbab wmstghly syarat alajra alsnf a btawryrt ttalb alms2wlyn bi9lym tawryrt btnym 9ta3 syarat alajra alsnf alawl btawryrt w7maya mhnyyh wljat ila alaslwb al7dary almtmtl fy a3tmad nhj al7war. wlhda alghrd lm ytwan alitar fy alatsal bkl alms2wlyn mn ajl 3rd 9daya al9ta3 wmchaklh wbalrghm mn alw3wd alty tl9tha aljm3ya fy hda alsdd fin almchakl lm tkn tzdad ila t39yda wtch3ba 3la ard alwa93.

fy hda alitar 39dna 3da l9a2at m3 alsyd 3aml i9lym tawryrt b7dwr alsyd albacha r2ys almnt9a alamnya aldrk almlky ... waltmsna fyha alastjaba lmtalb almhnyyn alml7a mn 9byl m7arba ahra aln9l alsry alty astf7lt fy mkhtlf alatjahat wal9da2 3la ahra astchrt balmdyna ttmtl fy astyad al7aflat llzba2n bmkhtlf aln9t balmdyna wkanha 7aflat lln9l al7dry wlys ln9l almsafryn.

l9d akhbrna alms2wlyn ban char3 almghrb al3rby swa2 9rb almstchfa ali9lymy aw bjanb m9ha al9sba alm9abl llm7kma alabtda2ya 9d asb7 m7ta 3lnya ll7aflat wmnh tn9l zba2nha whw wd3 astghlh ayda mmthnw aln9l alsry aldyn ystadwn zba2nhm mn alm7ta alakhyra. kma an 7afla dbdw ttw9f bchar3 mwlay 3bd allh wmn hnak tn9l alrkab wkan almdyna la ttwfr 3la m7ta ll7aflat.

mn jha akhra awd7na llms2wlyn ban aln9l almzdwj aldy yrbt al9ra alm7yta btawryrt almdyna 3wd an yakhd n9ta antla9h mn al3alm al9rwy walmbyt kharj almdar al7dry ln9l alrkab fin mhnyyh yst9rwn btawryrt lastyad alzba2n wytkhdwnha n9ta antla9hm.

wlftna anar alms2wlyn lahra abtzaz as7ab alrkhs llsa29yn walmstghlyn id ghalba ma ylw7wn ban hnak 3rwda ytl9wnha last2jar madwnyathm m9abl tsby9 ykhs 3da snwat wal7lawa walzyada fy alwjyba alkra2ya whlm jra waltmsna mnhm tf3yl alijra2at alkfyla b7maytna mn mtl hdh alwahr.

7warat wl9a2at 3dyda mraslat wchkayat baljmla dwn an ytm tf3yl al7dwd aldnya mn mtalbna wtjsydha 3la ard alwa93 bl in alamr kan ysyr n7w alaswa dwma wyzdad t39yda.

w3lyh fin jm3ya arbab wmstghly syarat alajra alsnf a btawryrt alty ma ft2t tnbh alms2wlyn ila almchakl alty ytkhbt fyha 9ta3 altaksyat alkbyra balmdyna wbdlt kl ma fy ws3ha mn ajl a7twa2ha w7lha ba3tmad nhj al7war dwn an y2dy dlk ila ay ntyja t7my al9ta3 wkrama al3amlyn fyh finha t3ln llray al3am ma yly:

- ald3wa ila ft7 7war jad wms2wl m3 aljm3ya wttby9 alnta2j almtrtba 3nh.

- alt3jyl bisdar al9rar al3amly ynm kra2 almadwnyat wy7my almstghlyn walsa29yn mn jch3 as7ab alrkhs.

- tmkyn mhnyy al9ta3 mn rkhs aln9l 3la ghrar ba9y almdn almghrbya.

- 7l almchakl almtrtba 3n aln9l alsry wzjr mrtkbyh.

- 7l almchakl almrtbta bal7aflat alty ttw9f bmkhtlf aln9t balmdyna.

- dman 79 almhnyyn fy altghtya als7ya waldman alajtma3y wal79 fy alskn alajtma3y.

- 7ml wzara als7a 3la mraj3a alf7s altby alkhas balmhnyyn.

alamda2:

jm3ya arbab wmstghly syarat alajra

alsnf a

tawryrt-->